Zdenek Seydl

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1947   Josef Šíma,
1948   Václav Bartovský, typografie
1948   Bohdan Lacina 1948, připsáno
1948   Kamil Lhoták, obálka, typografie
1948   Jan Smetana, typografie (neuveden)
1948   František Tichý, obáka, typografie
1948   Jan Zrzavý, neueden
1948   Martin Reiner, obálka, typografie (neuveden)
1948   Pravoslav Kotík, obálka, typografie (neuveden)
1948   Jiří Krejčí, obálka, typografie (neuveden)
1949   Arnošt Paderlík, neuveden v katalogu, odvozeno z ediční řady
1949   František Gross, obálka, typografie (neuveden)
1949   Vladimír Pukl, obálka, typografie (neuveden)
1949   Jaroslav Paur: Varšava 1946, obálka, typografie (neuveden)
1950   Horník v díle sochaře Jindřicha Wielguse, obálka, typografie (neuveden)
1950   Michael Romberg: Ilustrace k dílům ruských klasiků, neuveden
1956   Zdenek Seydl,
1964   Vladimír Preclík, obálka
1965   Jaroslav Paur, obálka, typografie
1967   Zdenek Seydl, typografie
1970   Jaroslav Paur: Tělesa a prostory, obálka, typografie
1976   Seydl: Pokrm pro oči (Kreslení a malování 1920 až 1976),
Collective Catalogue
published, title (subtitle), notes
1947   Mezinárodní surrealismus, obálka, typografie
1947   Nové umění staré Číny (Několik poznámek o čínském malířství: k výstavě Nové umění staré Číny v Topičově salonu od 12. do 30. září 1947), obálka, typografie
1949   Keramické práce B. Dobiáše - O. Eckerta - St. Mikuláštíka, obálka, typografie (neuveden)
1949   Lidové umění horníků, obálka, typografie (neuveden)
1949   Dítě vidí svět (Výtvarná výchova na školách mateřských a školách I. a II. stupně), obálka, typografie
1949   Textilie Ludvíka Másla, neuveden
1958   Moderne tschechoslowakische Grafik, přebal, typografie
1972   Czech stage costumes / Le costume tchèque de théâtre, obálka, typografie
1972   Češskij teatraľnyj kostjum / Das tschechische Theaterkostüm, obálka, typografie
Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1939   Čechové, kteří tvořili dějiny světa, vazba, Československý Kompas, a.s., Praha
1944   Máta peprná, přebal, typografie, Ant. Děďourek, Třebechovice pod Orebem (Hradec Králové)
1944   Obrázky ze Slovácka, kreslená obálka, Jaroslav Podroužek, Praha
1944   Rafael a Satelit, obálka, František Borový, nakladatelství, Praha
1944   Torso odkazu (Hyperion - Empedokles - Výbor z básní), , František Borový, nakladatelství, Praha
1944   O skrytém mudrci, obálka, Rudolf Kmoch, Praha
1944   Zahradník Hejduk, přebal, typografie, Alois Hynek, Praha
1945   Voják, obálka, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1945   Na vlastní oči (Válečné povídky SSSR), obálka, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1945   Dimitrij Šostakovič, obálka, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1945   Vanda Vasilevská (Studie), obálka, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1945   Krasnoarmějci, přebal, typografie - připsáno, František R. Žďárský, Praha
1946   Generace na rozhraní, obálka, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1946   Chudý chlapec, který se proslavil, obálka, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1946   Smrt a zrození Davida Markanda, přebal, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1946   Láska v pěti podobách, přebal (kresba Karel Dvořák), Melantrich, nakladatelství, Praha
1946   O kulturu v socialismu, obálka, Melantrich, nakladatelství, Praha
1946   Křesadlo (Verše), obálka, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1946   Květnové dny (K prvnímu výročí osvobození), , Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1946   Vesmír se diví (Podivuhodná historie), , Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
1946   Ocel, přebal, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1946   Přísaha (Zápisky frézaře Nikolaje Šaronova), obálka, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1946   Z bojů, obálka, František R. Žďárský, Praha
1946   Nikitovo dětství, přebal, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1946   Zahradník Hejduk, obálka, typografie, Alois Hynek, Praha
1947   Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů, přebal (kaligrafie Hung-soo Han), vazba, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1947   Kalendář (Jak je rok dlouhý), přebal, František Borový, nakladatelství, Praha
1947   Chudý chlapec, který se proslavil (5. vydání), přebal, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1947   Vojcek, obálka, Athos, Praha
1947   Dvě básně, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1947   Básně (Ve výboru Adolfa Kroupy), obálka (kresba Robert Desnos), typografie, Dělnické nakladatelství, Praha
1947   O mudrci Bidpajovi a jeho zvířatkách, přebal, vazba, Melantrich, nakladatelství, Praha
1947   Svatební cesta, obálka, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1947   Náměstí republiky, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1947   Ruská literatura, obálka, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1947   Dětství, chlapectví, jinošství, obálka, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1947   Trest, obálka, typografie, Petr Frank, Tábor (Tábor)
1947   Chudý chlapec, který se proslavil (4. vydání), obálka, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1947   Holahej, obálka, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1947   Bystroušek (Dobrodružství malého vorvaně), přebal, [vazba, předsádky], typografie, Svoboda, nakladatelství, Praha
1947   Jak číst českou literaturu, neuveden v tiráži, obálka, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1947   Povídky, obálka, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1948   Město nepokořené, obálka, vazba, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Krakatit, přebal, vazba, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Černá tlupa, přebal, vazba, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Sníh (Verše), obálka, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Krásná Niverňanka, přebal, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1948   Chudý chlapec, který se proslavil, přebal, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1948   Proměny čili Zlatý osel, přebal, vazba, Družstvo Dílo, Praha 2
1948   Tři do kornoutu (První pro větší, druhá pro menší, třetí pro všechny), přebal, vazba, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Melancholie (Básně dynastie sungské 960-1277 po Kristu), přebal, vazba, předsádky, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Okouzlený poutník, , Družstvo Dílo, Praha 2
1948   Adónis, obálka, vazba, předsádky, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Vyznání mrtvým, typografie, Společnost bratří Čapků, Praha
1948   Petrohrad a Moskva, [přebal], typografie, Kruh krásné knihy, Praha
1948   Říkadla, vazba, předsádky, typografie, Družstvo Dílo, Praha 2
1948   Manželství a rodina budoucnosti, obálka, připsáno, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1949   Válka s mloky, přebal, vazba, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Grand hotel Nevada (Veselohra), obálka, Československý spisovatel, Praha
1949   O umění, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1949   Bouřky a duhy (Devatenáct próz), přebal, vazba, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Život a dílo skladatele Foltýna, přebal, vazba, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Obrácení Ferdyše Pištory (Veselohra), obálka, Československý spisovatel, Praha
1949   Píseň o starém námořníku, vazba, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Doušek života, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1949   Dům na předměstí, přebal, vazba, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Pampovánek (Román o povrženém člověku v dvaadvaceti nůších), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1949   Práce zpívá, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1949   Slunce (Básně), přebal, vazba, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka, obálka, předsádka, vazba, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Pozdravy, přebal (kresba B. Lacina), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1949   Cestou za Quijotem, přebal, vazba, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Cestou za Quijotem, obálka, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Bulharský deník (Zápisky spisovatele a diplomata), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1950   Leningrad, přebal, vazba, typografie, Družstevní práce, Praha 1
1950   Listy příteli, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1950   Leningrad, přebal, vazba, typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1951   V. I. Lenin, přebal (kresba N. Altman), typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1951   Listy příteli, přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1952   Strom moudrosti Šerab Dongbu (Mudrosloví tibetského lidu), přebal, typografie, Melantrich, nakladatelství, Praha
1952   Leningrad, přebal, vazba, typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1952   Píseň o Hiawathovi, přebal, vazba, předsádky, typografie, Melantrich, nakladatelství, Praha
1952   Korespondence s rodiči, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1952   Sloky lásky, přebal (kresba Josef Paukert), typografie, Československý spisovatel, Praha
1952   Píseň o káře, přebal, vazba, předsádky, Melantrich, nakladatelství, Praha
1952   Marina Alšová, přebal, vazba (kresby Mikoláš Aleš), typografie, Československý spisovatel, Praha
1952   Dnes a zítra (Fejetony), obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1952   Nové čínské malířství jako prostředek masové výchovy, přebal, typografie, Orbis, Praha
1953   Ve jménu života, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Vyprávění o Jiřím Purkyňovi, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Devátá vlna, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Okresní město, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Můj přítel Majakovskij, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1953   Obrázky z domova, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Válka s mloky, obálka, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Picassova holubice, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Chudá přadlena, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Siréna, přebal (kresba Vojtěch Tittelbach), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Válkou narušení, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Spartacus, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   O životě Jaroslava Haška, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Bohatýr smích, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Sloky lásky, přebal (dřevoryt Bohdan Lacina), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Sloky lásky, přebal (dřevoryt Bohdan Lacina), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Básně (Výbor z díla), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Advent, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Dějiny polské literatury, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Šťastný Bída, grafická úprava a ex libris, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Ditta, dcera člověka, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Poesie, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Vysoká politika, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1953   Chléb a písně, typografie, ex libris, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Moc bez slávy, typografie, ex libris, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Spisovatelé Ostravsku (Sborník básní, povídek a reportáží), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Život Matveje Kožemjakina, grafická úprava, ex libris, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Život proti smrti, typografie, ex libris, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Příběh s dělem, typografie, ex libris, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Čtení o Ulenspiegelovi, o jeho rekovných, veselých a slavných příhodách, a o Lammovi Goedzakovi v zemi Flanderské a jinde, typografie, ex libris, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   V lidu jsi (Verše pod kresby Mikoláše Alše), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Pervorossijsk (Poema), obálka, Československý spisovatel, Praha
1953   Hrdinové všedních dnů (Jejich příběhy, vzpomínky a vyprávění. I. díl, Život), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Slepá ulička, typografická úprava, Československý spisovatel, Praha
1953   Ocel a něha, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Cesta do Kantonu (Reportáže, povídky, poesie a ještě více.), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Plavec na řece Padmě, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1953   Básně v próze, přebal, typografie, Spolek českých bibliofilů, Praha
1953   Štěpán Razin, typografie, ex libris, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Devátá vlna, ex libris, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Městečko na dlani, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Pohlednice z Číny (Malá knížka o velké Číně), typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Cesta blesku, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Císař chudých, obálka, výzdoba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Jak jsem se měl na světě (Podle vypravování Mistrova napsal Karel Želenský), přebal, vazba, předsádky, typografie, Orbis, Praha
1954   Věci kolem nás (S kresbami a fotografiemi Karla Čapka a s obrázky Josefa Čapka), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Obrázky z domova, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   První parta, přebal a předsádky (kresby Gustav Kafka), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Bylo nás pět, typografie, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1954   Rozmarná duha, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Největší z Pierotů (Doprovozeno dobovými dokumenty), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Lišky na vinici (Předehra k Velké francouzské revoluci), přebal, vazba, titul, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Tam, kde teče Sukpaj, vazba, typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1954   Pražské obrázky, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Hrdinové táhnou do boje, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Čínský úsměv, přebal, vazba, typografie (s použitím čínských lidových kreseb), Československý spisovatel, Praha
1954   Městečko na dlani, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Mezi dvěma břehy, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Cikán zpívá jinak, , Československý spisovatel, Praha
1954   Český sen, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Albánský zápisník, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Zpívající Čína, přebal (kresba Gustav Seitz), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Písničky, satiry, epigramy, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Básně (Výbor z díla), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Leningrad, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   K srdci lidu (Úvahy a vzpomínky), obálka, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Vlčí jáma, obálka, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Černé světlo, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Kluci, hurá za ním!, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Praha, typografická úprava, Československý spisovatel, Praha
1954   Dílo, typografická úprava, Československý spisovatel, Praha
1954   Hrdinové všedních dnů (Jejich příběhy, vzpomínky a vyprávění. II. díl, Dílo), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Prosté slovo, přebal, vazba, výzdoba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Maminka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1954   Pohádky o mašinkách, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Josef Mánes (Vyzdobeno iniciálami a reprodukcemi z díla Josefa Mánesa, Frontispice Miloláše Alše), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Tajemství krve, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Letáky (Satiry, verše, písničky), přebal, vazba, předsádky, typogrfie, Československý spisovatel, Praha
1955   Loupežník (Komedie), přebal, vazba, Orbis, Praha
1955   Kniha apokryfů, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Dům na předměstí, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Štěnice (Fantastická komedie o devíti obrazech), přebal, Orbis, Praha
1955   Hlavou proti zdi, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Ostrov tety Karoliny (Satirická fantazie), typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Dětské etudy, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Horká půda, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Zpěv o mně, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Básnící Bílé Rusi (Výběr z běloruské sovětské poesie), typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Poslední máj, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Goya čili Trpká cesta poznání, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Ptactvo Velké Prahy, přebal, vazba, předsádky, typografie, Orbis, Praha
1955   Cesta na sever (Pro větší názornost provázená obrázky autorovými a básněmi jeho ženy), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Vojna (Lidová hra se zpěvy a tanci na text lidové poesie sebrané K. J. Erbenem), přebal, vazba, předsádky, typografie, Orbis, Praha
1955   Chrpy a města, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Země kytice (Anthologie vybraných českých povídek 1945-1955), typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Roky v kruhu, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Básně (Výbor z díla), typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Dětské etudy, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Diamantové hory (Povídky, črty a příběhy), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Všude jsem potkal lidi, přebal, vazba, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1955   Piková dáma, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Básně (Výbor z veršů), typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Hlavou proti zdi, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Dvě neznámé básně, obálka, typografie, Památník národního písemnictví, Praha
1955   Zpěv lásky k životu, , Československý spisovatel, Praha
1955   Toto pokolení, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Básnický almanach 1954, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Cesta kolem světa (Cesta královské fregaty Vzdorná a flauty Hvězda kolem světa v letech 1766, 1767, 1768 a 1769), předsádky, Orbis, Praha
1955   Můj syn Konstantin Biebl, obálka, typografie, Památník národního písemnictví, Praha
1955   Úvahy k definici národa, obálka, typografie, Svobodné slovo - Melantrich, Praha
1955   Dášeňka čili život štěněte, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Polní kvítí, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Zahrada Gruzie, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Němá barikáda, grafická úprava, Československý spisovatel, Praha
1955   Bajaja, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Tisíc a jedno dobrodružství, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Bojovníci, přebal, vazba, záhlaví, iniciály, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Nástup, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Slovenské jaro (Ze slovenské poesie 1945 - 1955), typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Emile Verhaeren a jeho místo v dějinách volného verše, přebal typografie, Spolek českých bibliofilů, Praha
1955   Verše a písně (Výbor z díla), typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Pokolení v útoku, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Jana jde do školky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1955   Poslední máj (1. vydání, dotisk), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Povídky, přebal (karikatura Adolf Hoffmeister), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Profesor biologie na žebříku, přebal (kresba Bohumil Paša), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Jugoslávské kolo, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Michelup a motocykl, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Král nemá pravdu, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Píseň o věrnosti a zradě, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Hra s ohněm, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Lidé na křižovatce, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Indiánské léto, přebal (kresba Saul Steinberg), vazba, typografie, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1956   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Německé portréty, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1956   Pohlednice z Číny (Malá knížka o velké Číně), typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   V indiánském zajetí (Život a příběhy Johna Tannera. Podle vyprávění Johna Tannera, který žil třicet let mezi indány zapsal a v roce 1830 vydal Dr. Edwin James), přebal, vazba, předsádky, typografie, Orbis, Praha
1956   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Hry (Loupežník, R. U. R., Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Verše (1932 - 1948), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Roky v kruhu, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   U snědeného krámu (Líčení z pražského života), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Hlavní přelíčení, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Ukradený měsíc, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Městečko na dlani, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Lišky na vinici, přebal, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1956   Svědek, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Básně (Výbor z básnického díla), přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Betörök, bírák, büveszék és társaik, přebal, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
1956   Jdi za zeleným světlem, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Chlapec a hvězdy (Verše k obrazům a obrázkům Josefa Lady), typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Sud se zlatým dnem, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Tváří v tvář (Povídky), typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Ostrov tety Karoliny (Satirická fantazie), typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Divoška Jaja, typografie, Československý spisovatel, Praha
1956   Vzkříšení země, přebal, vazba, [předsádky], typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1957   Vyhlídka s pyramid (Cestopisná reportáž o novém mládí nejstarší kultury světa), typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Vlčí jáma, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Bidýlko, přebal (kresba František Bidlo), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Čtení o psaní aneb Spisovatelem snadno a rychle (Pro potřebu kandidátů nesmrtelnosti podle vynikajících i jiných českých spisovatelů vzdělal Václav Lacina), přebal (kresba Eduard Hofman), vazba, předsádky, typografie , Československý spisovatel, Praha
1957   U nás v Mokrosouši (Výbor povídek a humoresek), přebal (kresba Richard Lander), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Největší z Pierotů, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Rozhlásky, přebal (karikatura Eduard Milén), vazba, předsádky, typografie , Československý spisovatel, Praha
1957   Přišel z hor, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny, Juvenilie, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Sloupkový ambit, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Zahradníkův rok, přebal, vazba, předsádky, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Povídky pana Kočkodana, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Krakatit, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Neumannův Červen, typografie, obálka, Orbis, Praha
1957   Letiště, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej zákon a proroci, přebal (kresba Helena Zmatlíková), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Ztracená stuha (Na korejský motiv), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Umění přírodních národů, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Kámen a bolest (Michelangelo Buonarroti), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Sňatky z rozumu, , Československý spisovatel, Praha
1957   Cesta k lidem (Výbor z díla), obálka, vazba (grafiky Arnošt Ráž), předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Dětské etudy, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Dopisy z Melbourne, přebal, vazba, předsádky, typografie, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
1957   Dům U tonoucí hvězdy (Z pamětí neznámého), typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Stařec a moře, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1957   Hranice stínu (Zpověď), typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Jeden úsměv, , Československý spisovatel, Praha
1957   Někomu život, někomu smrt, , Československý spisovatel, Praha
1957   Jdi za zeleným světlem, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Píseň o Hiawathovi, , Svobodné slovo - Melantrich, Praha
1957   Za pohádkou kolem světa (Pohádky národů celého světa), typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1957   Muži v offsidu, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Dva divoši, vazba, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1957   Dračí setba, typografická úprava, Československý spisovatel, Praha
1957   Cesta za poznáním (Země Sovětů roku dvacátého), obálka, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Rozhraní, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Němá barikáda a jiné povídky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1957   Brody, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Byl jsem v Číně, přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Zdenek Seydl Grafika, obálka, typografie, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Moderní poesie, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Moderní poesie (dotisk 1. vydání), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Faidros (O lásce), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Moderní výtvarný výraz (1. vydání), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Listy (1. vydání), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Listy (2. vydání), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Co je životni sloh (1. vydání dotisk), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Vzpomínky na Gorkého, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Myšlenky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Magická moc poesie, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Umění je živé, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   O smíchu (Úvahy o umění a společnosti), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Utrpení starého Werthera, aneb, O práci spisovatelské, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Made in Japan (Cestopisná reportáž o země, kde vybuchla první atomová puma), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Trojcestí (Povrch pětiletky, Americké houpačky, Turistou proti své vůli), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Co je životní sloh (1. vydání), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Vědomí souvislostí, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Advent, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Sbohem, armádo!, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Nicotné příhody, přebal (kresba Jan Brychta), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Příhody Nikoletiny Bursaće, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Amerika se směje (Výbor z americké humoristické prózy), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Lidé z maringotek (Příběhy jedné noci), přebal (karikatura Adolf Hoffmeister), vazba, typografie, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1958   To Arbes nenapsal, Vrchlický nebásnil..., přebal (karikatura Emil Artur Longen-Pittermann), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Císařské fialky, přebal, vazba, předsádky, typogrfie, Československý spisovatel, Praha
1958   Proces, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Aurelián, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Tarzanova smrt, přebal, vazba, předsádky, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1958   Šerosvit, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Vlk mezi vlky I (Město a jeho neklidné děti), přebal, vazba, typogrfie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Vlk mezi vlky II (Venkov v plamenech), přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Podzemní město, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Indiánské léto, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Staří a mladí, přebal, vazba, předsádky, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   O sobě, přebal, vazba a, předsádky (kresby Josef Čapek), typografie , Československý spisovatel, Praha
1958   Boží muka, Trapné povídky, přebal,vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Válka s mloky, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Nostromo (Román z pobřeží), přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Faidros (O lásce (2. vydání v ČS)), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Moderní výtvarný výraz (2. vydání), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Modré vánoce, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Zál a Rúdábe, přebal, typografie, Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1958   Modche a Rezi a jiné příběhy, přebal (kresba Jiří Winter), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Srpnová neděle (Hra o třech dějstvích), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Z domoviny, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Pijan, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Ondřej a drak (Hra o pěti dějstvích), přebal, vazba, titulní list, Orbis, Praha
1958   Revisor (Komedie o pěti aktech), přebal, vazba, Orbis, Praha
1958   R. U. R., Bílá nemoc, Matka, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Divná píseň, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   „Tajemný“ Tibet, přebal, vazba, typografie, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1958   Cesta k mistrům, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Osmnáct básní na staré nápěvy (Podle doslovnéh opřekladu Josefa Hejzlara přebásnil Vítězslav Nezval), přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Vyprodáno, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Rozrušená země I, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Městečko na dlani, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Ztracené iluse , přebal (oboustranný), vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   U stolu (Obrázky z venkovského dětství), typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Olesja, , Československý spisovatel, Praha
1958   Perla, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Kronika kláštera Narovčatského, , Československý spisovatel, Praha
1958   Romeo, Julie a tma, , Československý spisovatel, Praha
1958   Panenství (Historie děvčete), přebal (kresba Václava Špály), Československý spisovatel, Praha
1958   Město na hranici, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Tři řeky (Román), přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Dundo Maroje (Komedie o třech dějstvích), přebal, vazba, Orbis, Praha
1958   Odvážný mladý muž na létající hrazdě, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Zápisky z mrtvého domu, přebal, vazba, grafická úprava, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Červené víno, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Travnická kronika, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Kámen a bolest (Michelangelo Buonarroti), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Deset let myšlenky Divadla hudby, obálka, Gramofonové závody, n. p., Praha, Praha
1958   Teréza Nováková, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Sňatky z rozumu, přebal, vazba, typografie, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1958   Větrná setba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Černé světlo, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Tajemný hrad aneb Paměti Františka Povídálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Žalozpěv za 77 297 obětí, přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1958   Indianischer Sommer, typografie, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1958   Se zvířátky kolem světa (Pohádky a bajky o zvířátkách), typografie, vazba, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1958   Pil jsem víno s krví, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Malířské konfese (S malbami a kresbami autorovými), typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Sešity z vězení, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Vyznání a úvahy, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Literatura a kulturní revoluce (Projev na celostátní konferenci Svazu československých spisovatelů, konané ve dnech 1.-2. března 1959), typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Spisovatel a revoluce, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Poznámky o tvorbě (1. vydání), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Film, tvorba a řemeslo, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Poetický princip, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Francouzské sešity, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Od pyramid k panelům, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Talent a práce, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Lety proti slunci (Pohlednice z Číny, Vyhlídky s pyramid, Made in Japan), typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Josef Čapek a kniha (Soupis knižní grafiky), přebal, vazba, typografie, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Obrázky z domova (S kresbami autorovými), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Kalendář (Jak je rok dlouhý), Zahradníkův rok, přebal, vazba, předsády, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Až se ucho utrhne, přebal (kresba Svatopluk Pitra), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Zlá krev, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Plamen a vítr (Z letopisů městečka Raňkova), přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Dubliňané, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Hry (Lásky hra osudná, Ze života hmyzu, Adam Stvořitel), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Stoletá cesta (Škoda 1859-1959 Závody V. I. Lenina Plzeň), přebal, vazba, předsádky, typografie, Krajské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1959   Ukradený měsíc, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Předtucha, , Československý spisovatel, Praha
1959   Z mého života, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Červená sedma, grafická úprava, vazba, Orbis, Praha
1959   Klapzubova jedenáctka, přebal (karikatura Josef Čapek), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Bajky, přebal, vazba, předsádky, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Komedie plná lásky, přebal, vazba, předsá, Československý spisovatel, Praha
1959   Vlčí jáma, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Rozjímání, přebal (kresba Zdeněk Brdlík), typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Komu zvonia do hrobu, přebal, vazba, typografie, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
1959   Cirkus Humberto, přebal (karikatura Franta Bidlo), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Císař chudých, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Milenci z bedny, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Hostinec U kamenného stolu, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Němá barikáda a jiné povídky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Synáček, , Československý spisovatel, Praha
1959   Romeo, Julie a tma, , Československý spisovatel, Praha
1959   Sevastopol, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Deset francouzských novel, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Buddhův návrat, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Pohrdání, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Po novém roce jaro, přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Pobyt v Praze, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Král železnic, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Saturnin, přebal (kresba Svatopluk Pitra), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby, přebal, vazba, předsádky, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1959   Literatura velké iniciativy (3. všesvazový sjezd sovětských spisovatelů), přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Ejhle občan!, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Ani dálka, ani cizina, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Stopy v písku, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Císařské fialky, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Jaríkovský kostel a jiné povídky, přebal (kresba Jaroslav Fišer), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Poplach v Kovářské uličce, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Robinsonáda, Rinaldino, Dinah, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Oni přijdou, přebal, vazba, (předsádky), Československý spisovatel, Praha
1959   Prosím, pane profesore..., přebal (kresba Václav Pátek), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1959   Z rozprávky do rozprávky, typografie, Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
1959   V indiánském zajetí (Život a příběhy Johna Tannera. Podle vyprávění Johna Tannera, který žil třicet let mezi indiány zapsal a v roce 1830 vydal Dr Edwin James), přebal, vazba, předsádky, záhlaví, typografie, Orbis, Praha
1959   Malý princ, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1960   Poznámky o tvorbě (2. vydání), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Umělec a světový názor, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Volání s ozvěnou, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   O užitém umění, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   O pravdě umění a pravdě života, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Ano - ne!, obálka, Československý spisovatel, Praha
1960   Velikonoční týden, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Niobé, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Čertoviny (Výbor z knih Čert nespí a Čertovo kopýtko), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Napalmanach, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Zlá krev, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Lišky na vinici, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Od Tří králů do Silvestra, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Život a dílo skladatele Foltýna, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Javorový list (Výbor z veršů), přebal, vazba, předsádky, typogrfie, Československý spisovatel, Praha
1960   Italské prázdniny, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Obrazy z dějin národa českého I (Věrná vyprávění o životě a skutcích válečných i duchu vzdělanosti), typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Obrazy z dějin národa českého II, III (Věrná vyprávění o životě a skutcích válečných i duchu vzdělanosti), typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Marie, vazba, typografie, ex libris, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1960   Abeceda humoru (A/L), přebal, vazba, předsádky, titul, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Abeceda humoru (M/Z), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Zelené obzory, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Bylo to v Evropě, obálka, vazba, předsádky, typografická úprava, Československý spisovatel, Praha
1960   Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Majorka Barbora (Hra o třech dějstvích), přebal, vazba, Orbis, Praha
1960   S pimprlaty do Kalkaty (Vyprávění o všem možném, také o Cejlonu, Jávě a obou Indiích), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Černá bedýnka (Songy, balady a romány), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Družice a hvězdoplavci (Fantastické povídky z let 1957 - 1960), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1960   A když byl čas..., přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Česká země - matka chleba (Zápisníček 1958 - 1960), vazba (kresby Miloš Nesvadba), předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Než uzrají muži, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Moje velká víra, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Celý den do konce týdne, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Růže z pouti, přebal, obálka, typografie, výběr ilustrací, ochranné pouzdro, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Romeo, Julie a tma, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Bylo nás pět, přebal (kresba Antonín Pelc), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Dětské etudy, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Hrdinové táhnou do boje, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Začátek je v Jáchymově, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Menší zvířata, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Hodná Anna, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   325.000 franků, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Doňa Berta, , Československý spisovatel, Praha
1960   Jak se co dělá, O lidech, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Fimfárum, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Stříbrný vítr, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Mezi třemi hranicemi, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Michael Kohlhaas, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Svatý kopeček, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Píseň o rodné zemi, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Život na třetí, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Celá Rus se směje (Výbor z ruského humoru a satiry), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   10 HP, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Frantina, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   O myších a lidech, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Báseň, dielo tvoje, přebal, vazba, typografie, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
1960   Čas, který zpívá (Fejetony a črty z let 1945-1960), typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Rudé zpěvy, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Kdo bude žít, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Zapadlý kout, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Siréna, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Pop Ćíra a pop Spíra, přebal (kresba Josef Novák), vazba, předsádky, typografie , Československý spisovatel, Praha
1960   Umění románu (Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Honzíkova cesta, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1960   Městečko na dlani, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Bitva, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Zlatý prsten, typogrfie, Československý spisovatel, Praha
1960   Abeceda, přebal, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1960   Okresní město, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Kapitán Michalis (Svoboda nebo smrt), typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Zirkus, typografie, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1960   Na zemi vyšlo plno lamp (Čínská lidová poezie Velkého skoku), přebal, vazba, předsádky, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Obžalovaný, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Štafeta (Antológia modernej českej poézie. Výber z diela Jiřího Wolkra, Konstantina Biebla, Vítězslava Nezvala, Marie Pujmanovej, Viléma Závadu a Františka Hrubína v preklade Jána Kostru.), přebal, vazba, předsádky,typografie, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
1960   Verše o Prahe (Verses about Prague), , Slovenský spisovatel, Praha
1961   Poezie a karikatura, , Československý spisovatel, Praha
1961   Umění rovnováhy, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   O humoru v životě a v umění, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Čtyřikrát o televizi, typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1961   Za oponou umění a života, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Podoby (Hors d'Oeuvre; Kalendář; Piš jak slyšíš; Podoby; F.X.Š.; Setkání a loučení), typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Romeo, Julie a tma, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Bubáci pro všední den, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Veselá vdova, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Živá socha (Malý román), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1961   Rozrušená země II, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1961   Umění reportáže, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1961   Lyrika, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Dřevěná dědina, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Elsinor, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Poslední máj, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Mladé víno (Almanach nových jmen české poezie), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Karlštejnské vigilie, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Bílá nemoc (Drama o třech aktech ve čtrnácti obrazech), obálka, Orbis, Praha
1961   Jak vidím svět, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Znovuzřízení ráje (Neuvěřitelné, ale věrohodné zážitky architekta Pavla Galandy), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Maminka, přebal (fólie), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Velikonoční týden, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Sňatky z rozumu, přebal,vazba, Československý spisovatel, Praha
1961   Jak přišla basa do nebe (Podkrkonošská báchorka o pěti obrazech), obálka, Orbis, Praha
1961   Kouzelný slabikář, vazba, předsádky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1961   Císařské fialky, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1961   Zlá krev, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1961   Sňatky z rozumu, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1961   Ostrov mladé svobody. Zápisky z pobytu na Kubě v únoru 1961, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Malá dramata, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Italské prázdniny, přebal, vazba, titul, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Doba a umění (Články, úvahy, polemiky 1925–1938), přebal, vazba, titul, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Bajky a podpovídky, přebal, vazba, předsádky, typografie - NK uvádí chybně MIlan Hegar (2013/12), Československý spisovatel, Praha
1961   Švédský mramor, přebal (kresba Jaroslav Fišer), vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1961   Oheň chce dobré dřevo, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Novinářská patálie, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Závěj, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Fimfarum (Märchen für Erwachsene), , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1961   Tarzanova smrt, přebal, vazba, předsádky, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1961   Smolař Menachem Mendl, přebal (kresba Kamil Lhoták), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Podzemní město, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Časová tíseň, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Procesí k Panence, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Vysoké letní nebe, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Elsa, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Rozhraní, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Vysoké letní nebe, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Policejní hodina, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Přehrada, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Král železnic, přebal,vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Krabice živých, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Dědictví, , Československý spisovatel, Praha
1961   Němá barikáda a jiné povídky, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, , Československý spisovatel, Praha
1961   Golet v údolí, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Denní hvězdy, typografická úprava, Československý spisovatel, Praha
1961   Dnes v tomto měsíci a roce, typografická úprava, Československý spisovatel, Praha
1961   Advent, , Československý spisovatel, Praha
1961   Trojice nejodvážnějších (Jindřich Honzl, Emil František Burian, Jiří Frejka), přebal, vazba, Orbis, Praha
1961   Ještě jednou jaro, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Až do konce lásky, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Léta poznávání, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Sbohem a šáteček (Básně z cesty 1933), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Skutečnost a mystifikace (K několika problémům moderní literatury), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Osudy a cíle, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Nedokončené zápasy (Divadlo v socialistické revoluci), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Patnáct let české literatury 1945-1960, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Problémy realismu, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Vetřelec, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Dalskabáty, hříšná ves, aneb Zapomenutý čert (Komedie o osmi obrazech), , Československý spisovatel, Praha
1961   Umění románu (Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou), přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Pod vítězným obloukem, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Božena Němcová bojující, obálka, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Válečný chléb, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Nylonový měsíc, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Má cesta, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1961   Patnáct let české literatury 1945-1960, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Píseň a život II (Zvyky a obyčeje v písni), obálka, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
1961   Zelené obzory, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Závod ve stínu (1. díl. Karpelanské jaro), (přebal, vazba, ,předsádky - fotografie Bohumil Straka), Československý spisovatel, Praha
1961   Závod ve stínu (2. díl. Zanechte naděje), (přebal, vazba, ,předsádky - fotografie Bohumil Straka), Československý spisovatel, Praha
1961   Závod ve stínu (3. díl. Hladový kámen), (přebal, vazba, ,předsádky - fotografie Bohumil Straka), Československý spisovatel, Praha
1961   Vyprodáno, typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1961   Čarovné dědictví, typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Horký dech (3 novely), typografie, Československý spisovatel, Praha
1961   Ševcovská polka a jiné radosti, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1961   Experimentální psychosy, přebal, vazba, Státní zdravotnické nakladatelství, Praha
1961   Básne, přebal, vazba, předsádky, typografie, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
1962   Výhledy do budoucna, obálka, (typografie), Československý spisovatel, Praha
1962   Strana, lidé, pokolení (Kapitoly o době a vrstevnících), obálka, (typografie), Československý spisovatel, Praha
1962   Divadlo za našich dnů, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Moderní tvář divadla, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Předobrazy (Předobrazy, Podmořské hvězdy, Abeceda lásky, Hledá se muž, který má dost času, Obratník kozoroha, Zeměkoule, Poločas), typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   V prvních řadách, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Umění je život a tvorba (Šestkrát o umění moderním a avantgardním), , Československý spisovatel, Praha
1962   Bubáci pro všední den, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Bidýlko, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Lidé, roky, život (Díl první), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Jeden a druhý, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1962   Jak jsem psal Doktora Fausta, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Dita Saxová, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1962   Chceme žít, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Ročník jedenadvacet, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Továrna na absolutno (Román fejeton), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   A když byl čas..., přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1962   Časová tíseň, přebal (kresba Božena Bruderhansová), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Králíci ve vysoké trávě, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1962   Živá voda, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1962   Lidé, roky, život, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Živočichopis, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Drak (Pohádka ve třech dějstvích), obálka, Orbis, Praha
1962   Bílá nemoc (Drama o třech aktech a ve 14 obrazech), obálka, Orbis, Praha
1962   Veselá vdova, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Smetanova Prodaná nevěsta (Vznik a osudy díla), přebal, vazba, typografie, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1962   Vítr na horách (Obrázky zpod Javoriny), přebal, vazba, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1962   Nejskromnější umění, Málo o mnohém, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Dnes v tomto měsíci a roce, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Pomerančové šaty, vazba, Československý spisovatel, Praha
1962   Velká Samota, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Vítr se vrací, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Děti z hliněné vesnice, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Opustíš-li mne, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Michelup a motocykl, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Bitva o výchovu, přebal (fotografie Jan Drda), typografie, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1962   Muži jdou v tmě, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Vlčí jáma, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Labyrint (Výbor západních vědecko-fantastických povídek ), přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   Mluvíme stejnou řečí (Výbor z českých a slovenských povídek 1960 - 1961), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl I. a II.), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Mariana Radvaková, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1962   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl III. a IV.), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Železný strop, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Drak na řetězu, přebal, předsádky, vazba, Československý spisovatel, Praha
1962   Až do konce lásky, kresba na obálce, frontispice, Československý spisovatel, Praha
1962   Kapka rosy, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   O polovičním kohoutovi, obálka, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1962   Patnáct let české literatury 1945-1960, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Posada lhářů (Povídky 1958-1961), vazba, předsádka, Československý spisovatel, Praha
1962   Pistole a cesta (Příhody, které prožil malý chlapec ve skutečném i vysněném světě), typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1962   Komediant, přebal (kresba Jaroslav Lukavský), typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Škodovy závody 1918 - 1938, přebal, vazba, [předsádky], typografie, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1962   Honzíkova cesta, typografie, Československý spisovatel, Praha
1962   Indiánské léto, přebal (kresba Saul Steinberg), vazba, předsádky,typografie, výběr kreseb a fotografií, Československý spisovatel, Praha
1962   Bajaja, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1962   Pinocchiova dobrodružství (O příhodách a zkušenostech nezbedného dřevěného panáčka), typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1962   Z rozprávky do rozprávky, , Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
1962   Za tebou stín, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1962   Výprava opačným směrem, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1962   Ať hodí kamenem, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1962   Československý balet, přebal, vazba, předsádky, typografie, Orbis, Praha
1963   Barvy století, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   O stavbě uměleckého díla (Výběr ze statí, teoretických úvah a studií), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Umění a čin, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Dramatický paradox, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Ekonomika, morálka, život, obálka, (typografie), Československý spisovatel, Praha
1963   Odcizení, dekadence, realismus (1. vydání), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Mrakodrapy v pralese, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Legenda Emöke (1. vydání, dotisk), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Setkání před odjezdem, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Pan Lučavka (Kapitola z kroniky předpenicilínového věku), vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Vítr se stočí k jihovýchodu, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Favorit, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Čtení o roce osmačtyřicátém, přebal (karikatura Adolf Hoffmeister), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Lidé, roky, život (Kniha druhá), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Smutek, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Noc odchází ráno, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Město na hranici, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Panoptikum, přebal, vazba, typografie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1963   Člověk proti zkáze (Pokus o Karla Čapka), přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1963   Romeo, Julie a tma, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Milostný deník, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Pan Theodor Mundstock, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Básník a skutečnost (Výbor z literárněkritických a teoretických statí), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Dopis Kláře, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Jana, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Zelené obzory, , Československý spisovatel, Praha
1963   Havířská balada, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Mrtví nezpívají, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Byli a bylo, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Italské prázdniny, přebal, vazba, titul - protitiul. předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Nevzpomínky, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Pršelo jim štěstí, přebal (fotografie Jarmila Hrdličková), vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Kde končí prašné cesty, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Etudy dětské a nedětské (Výbor z díla), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Smrt si říká Engelchen, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Souvislosti a perspektivy prózy (Mezinárodní setkání prozaiků a kritiků leden 1963), obálka, Československý spisovatel, Praha
1963   Proutěná křesla, přebal (Vladimír Tesař), typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Divoké verše a prózy, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Směšné lásky (Tři melancholické anekdoty), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Oblouky a prameny (Výbor z básní), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Stati o kultuře, umění a literatuře, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Královský vozataj, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1963   Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Perlička na dně, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Situace, přebal (fotografie Petr Hodan), vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Sedm dní, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Rušný dům, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Švédský mramor, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Marie, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Soudničky aneb Loučení s Rokrštem, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1963   Lidé na křižovatce, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Hra s ohněm, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Bylo nás pět, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Přišel z hor, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Útěk do Budína, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Po nás potopa, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Helimadoe, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Oni přijdou, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Povídka 62, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Umění překladu, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Anička skřítek a Slaměný Hubert (Kniha pro děti), typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1963   Asja, přebal (kresba Ludmila Jiřincová), typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Starosvětská Francie, přebal (kresba Eduarda Hájka), Československý spisovatel, Praha
1963   ...neb mrtvi jsouce hanby nedojdeme, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Kácení lesa, přebal (kresba Oldřicha Jelínka), Československý spisovatel, Praha
1963   Krkolomný sráz, přebal (kresba Oldřicha Jelínka), vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Cestou po chodníku, přebal (kresba Adolf Born), vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Válka s Mloky, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Nikola Šuhaj loupežník, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Nebožka smrt, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Jak číst poezii, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   První den mého syna, obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Kam teče krev, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Občan Brych, , Československý spisovatel, Praha
1963   Zeměpáni, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Nejen moje tvář, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Večer u studny, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   O smutných očích Hany Karadžičové, přebal, vazba, [typografie], Československý spisovatel, Praha
1963   Zrození moderny, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Západoněmecký poločas 1945/1960, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Dvacáté století, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Kouzelné kapradí, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Hodina ticha, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1963   A člověk žije!, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Básně (Výbor z lyriky), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Hordubal, Povětroň, Obyčajný život, obálka, vazba, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
1963   Dcera v Londýně, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Luisiana se probouzí (Příběh jednoho týdne), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Fimfárum, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Útok, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1963   Pravděpodobná tvář, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1963   Ať hodí kamenem, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1963   Růžové šaty ve vojenské torně, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1963   Hádání o budoucím, , Československý spisovatel, Praha
1963   Směšné lásky (Tři melancholické anekdoty), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Legenda Emöke (1. vydání), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Odcizení, dekadence, realismus (2. vydání), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Z deníků, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Objevování Ameriky (Příspěvek k otázkám „moderního člověka“), , Československý spisovatel, Praha
1964   Jarmark umění, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Zamyšlení nad dramatem, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Taneční hodiny pro starší a pokročilé (2. vydání, varianta), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Bůh z reklamy, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Třiatřicet stříbrných křepelek, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Západ je Západ, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Taneční hodiny pro starší a pokročilé, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Dialog s doktorem Dongem (Neskutečný cestopis), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Shakespearovské črty, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Předtucha, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1964   Co a jak, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Strakatý máslo, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Semafor (Člověk z půdy, Taková ztráta krve, Jonáš a Tingl-tangl), přebal, vazby, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Realismus bez břehů (Picasso, Saint-John Perse, Kafka), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Třínohý kůň, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Opožděné reportáže (3. vydání), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Porgy, přebal /Karel Teissig kresba), vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Hrdinství je povinné, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Rudá v černé, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Otvírání studánek, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Naďa (Novela), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Bez krásy, bez límce, přebal (kresba Zdeňka Chotěnovského), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Stín kapradiny, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Kniha apokryfů, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Opožděné reportáže (2. vydání), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Den sovy, přebal (kresba Boženy Bruderhansové), vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Příběh z lékárny, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Pasažérka, přebal (kresba Milana Skocha), vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Opožděné reportáže (2. vydání, dotisk), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Obžalovaný, vstaňte!, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Zbabělci, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Ekonomika, morálka, život, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Démon souhlasu, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu abbé Prévosta), přebal, vazby, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Kulhavý Orfeus, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Oči milenek, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Poslední růže (Výbor ze staré řecké lyriky), vazba, předsádky, typografie, výběr kreseb s antickými motivy, Československý spisovatel, Praha
1964   Agostino, přebal (kresba Jan Černý), vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Mizerné probuzení, přebal (fotografie Jarmila Hrdličková), vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Patřím k vám, přebal (kresba Leo Novotný), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Milenci na jednu noc, přebal (fotogram Miroslav Váša), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Měl jsem psa a kočku, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Galerie karikatur, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Toulky s Charleyem za poznáním Ameriky, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Černá bedýnka (Songy, balady a romány), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Hodiny a minuty, obálka, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Zlatá reneta, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Hrách na stěnu, přebal (fotografie Petr Hodan), vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Bezvadný den, přeba (fotografie Jarmila Hrdličková), vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Čtvrté, páté ráno, přebal (fotografie Bohumil Straka), vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   První den mého syna, přebal (fotomontáž Miroslav Váša a Bohumil Straka), vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Půlnoční mše (Drama o třech dějstvích s prologem (v pěti obrazech)), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Divertimento a kantiléna, přebal (kresba Jitka Vrbová), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Otevřená okna, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Černý kolotoč, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Smrt a zrození mladého muže a jiné příběhy, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Zpívající pták (Verše z let 1957–1962), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Několik listů s řekou (Výběr z básní), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Botostroj, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Život proti smrti, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Podivné přátelství herce Jesenia, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Svědek, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Zrcadlo, které se opožďuje, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Třináctá komnata, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Generace (I. Dlouhý čas čekání ), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Generace (II. Živí a mrtví), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Generace (III. Zvony zvoní na den), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Cirkus Humberto, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, přebal (kresba Antonína Pelce), Československý spisovatel, Praha
1964   Prameny, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Moderní básnické směry, Přebal,.vazba, předsádky, výběr ilustrací, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Na postupu (Verše z let 1943-1948), přebal, vazba, protititul, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   O moderní italské literatuře, , Československý spisovatel, Praha
1964   Chudá přadlena, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Střepiny v trávě, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Klokočí (Písničky 1954 - 1963), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Monology, přebal, vazba, typografie, frontispis, Československý spisovatel, Praha
1964   Francouzská poezie nové doby (Překlady), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Básně z Jestřábí věže, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Lyrika, přebal, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Ty uvězněný strome (Španělská poezie XX. století), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Místo mezi lidmi, přebal (kresba Oldřich Kulhánek), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Světlá lhůta, přebal (kresba František Janula), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Když se dnes nevrátím (Verše 1960 - 1962), přebal (kresba Míla Macek), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Pohled dešťových kapek, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Hodina mezi psem a vlkem, Přebal, vazba, typografie, frontispice, Československý spisovatel, Praha
1964   Básně pro velké děti, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Honzíkova cesta, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1964   Eseje o francouzské literatuře, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Mořeplavba, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Perlička na dně, , Československý spisovatel, Praha
1964   Pučálkovic Amina, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Saturnin, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Umění poezie (Vladimír Majakovskij a jeho doba), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Paměť vody a trav, přebal (kresba Vilém Plocek), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Mí černovlasí bratři, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Majitelé klíčů, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Tajemný hrad aneb Paměti Františka Povídálka, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1964   Radši na lvy, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Konec mladého člověka, obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Pasáž Luna, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Lístek procviknutý hvězdami, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Po nás potopa, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Stříbrný vítr, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Hotel pro cizince, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1964   Ať hodí kamenem, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1964   Divný člověk, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1964   Z rozprávky do rozprávky, připsáno autorství, Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
1964   Západ je Západ (1. vydání, dotisk), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1964   Mrakodrapy v pralese, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Co jsem viděl a slyšel v trávě (něco o něčem a nic o ničem), přebal, vazba, předsádky,typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Filosofie v neklidné době, obálka, Československý spisovatel, Praha
1965   Nápady čtenáře detektivek, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Hudba očima vědy (Pět kapitol o hudební estetice pro hudebníky i nehudebníky), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Kafka, Musil, Kraus, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Smysl moderního umění, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Rozhovor (1. vydání), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Zima úzkosti, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Druhý sešit směšných lásek, přebal (fotografie Jiří Škoch), vazba, typogrfie, Československý spisovatel, Praha
1965   Legenda Emöke, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Větší počet tanečnic, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Dlouhá bílá přerušovaná čára, přebal (fotografie Jan Pařík), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Západ je Západ, přebal (kresba Jiří Šlitr), vazba, typogrfie, Československý spisovatel, Praha
1965   Taneční hodiny pro starší a pokročilé, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Nedokončená kronika, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Ostře sledované vlaky (1. vydání), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Bidýlko, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Jdi za zeleným světlem, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Němá barikáda a jiné povídky, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Realismus bez břehů (Picasso, Saint-John Perse, Kafka), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Dialog s doktorem Dongem (Neskutečný cestopis), přebal (Dagmar Hochová fotografie), vazba, Československý spisovatel, Praha
1965   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Živý bič, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Don Juan (Život a smrt dona Miguela Maňary), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Na střeše je Mendelssohn, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Bratři Ricové, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Žárlivost, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Černý Petr, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1965   Neděle s Bardotovou, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1965   Toulky s Charleyem za poznáním Ameriky, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Povstání zdaleka a zblízka, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Jak šel život (Paměti a zápisky), , Československý spisovatel, Praha
1965   Monology, vazba, typografie, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1965   Motýl (Písničky), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Skythský jezdec a jiné novely, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Dlhá, biela, prerušovaná čiara, přebal (fotografie Jan Pařík), vazba, předsádky, typografie, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
1965   Zelené obzory, přebal (fotografie František Schnöbling), vazba, Československý spisovatel, Praha
1965   Spokojení lidé, přebal (fotografie Bohumil Straka), vazba, Československý spisovatel, Praha
1965   Smrt si říká Engelchen, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Italské prázdniny, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Plavci na Sázavě, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Mne soudila noc, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Prales, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1965   Mezi lidmi a havrany (Verše z let 1958 - 1962 ), typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Někdo přijde a nenechá mě zemřít, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1965   Nebeští jezdci, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Směšné lásky (Tři melancholické anekdoty), přebal (fotografie Vladimír Suchánek), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Veselá vdova, přebal (fotografie Ondřej Neff), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Zlá krev, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Císařské fialky, přebal (fotografie Ondřej Neff), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Sňatky z rozumu, přebal (fotografie Ondřej Neff), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Osel a stín, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Duše, slovo, svět, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Kulhavý Orfeus, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1965   Královský vozataj, přebal (fotografie Ondřej Neff), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Stín třtiny, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   S pečetí vteřin, přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Siréna, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Severní nádraží, Lazaretní vlak, , Československý spisovatel, Praha
1965   K majáku, přebal, obálka, Československý spisovatel, Praha
1965   Sto let českého divadla v Plzni (1865 / 1965), vazba (Jiří Trnka kresba), předsádky, typografie, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1965   Hrátky s čertem (Komedie o deseti obrazech), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Písně lásky a žalu, přebal, vazba, typografie, obrazový materiál, Československý spisovatel, Praha
1965   Zelená husa, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Z mého života, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Nana, , Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
1965   Luk královny Dorotky, přebal, předsádka, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   V této chvíli vyplutí, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Zemská tíže, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Semafor (Člověk z půdy, Taková ztráta krve, Jonáš a Tingl-tangl), přebal, vazba, [předsádky], typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Devät poviedok, obálka, typografie, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
1965   Život je příležitost k lásce, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1965   Fimfárum, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Zrození románu, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Ostře sledované vlaky (2. vydání), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Zpožděný vlak do Paříže, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1965   Úspěch, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1965   Bláznivé počasí, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1965   Šach mat, [vazba], Československý spisovatel, Praha
1965   Ostře sledované vlaky (1. vydání, dotisk), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Čertoviny (Výbor z knih satirických povídek Čert nespí, Čertovo kopýtko a Konfety a leporela), přebal, vazba (kresby Adolf Hoffmeister), typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Vynášení smrti, typografie, Československý spisovatel, Praha
1965   Devät poviedok, , Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
1966   Jak vidím svět, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Rozhovor (2. vydání), typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Jak se dívat na architekturu, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Davisté a jejich doba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Kde život náš je v půli se svou poutí, přebal, vazba, typografie, ,
1966   Kriminální příběh, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Atrakce, přebal (osnova), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová, přebal, vazba, titul, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Oběd s Adenauerem, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Noc a naděje, Démanty noci, Dita Saxová, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Bylo nás pět, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Marie a zahradník, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Kosti, přebal, vazba, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1966   Tři panny a Magdaléna, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Nakladatelství České Budějovice, České Budějovice (České Budějovice)
1966   Po nás potopa, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Silvestr v šesti, přebal (fotografie Věra Váchová), vazba , Československý spisovatel, Praha
1966   Bubáci pro všední den, přebal (fotomontáž Eva Fuková), vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Noc k zahození, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Kouzelný dům, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Městečko na dlani, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Advent, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Kámen a bolest, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Jak vzniká divadelní hra, Jak se dělá film, přebal, vazby, typografie, předsádky, Orbis, Praha
1966   Panenství (Historie děvčete), přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Nálezy pana Minuse, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Dětské etudy, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Americký rok, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1966   Člověk a jeho volný čas (Pokus o ekonomickou formulaci problému), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Nechte maličkých přijíti... aneb civilizace versus děti?, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Bílé břízy na podzim, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Smrt má ráda poezii, přebal (fotografie František Schnöbling), vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Lidé z maringotek (Příběhy jedné noci), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Slunce zapadá do hlíny, tyxpografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Noční rozhovor, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Řeč a sloh, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Co vám mám povídat, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Moji milí bratři, obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby, přebal, vazba, předsádky, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1966   Romance pro křídlovku, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Sbohem a šáteček (Básně z cesty 1933), vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Tarzanova smrt (Vědeckofantastické povídky), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA), typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Ošetřovna, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Pověst, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Mořeplavba, přebal (fotografie František Schnöbling), vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Podstata kamenolomu, přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Postaru se krást nedá (Kratochvíle vzdělaná dle Karla Čapka), obálka, Orbis, Praha
1966   Josef Mánes, obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Rozpjatý den, přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Hostinec U dvou srdcí, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Rozhraní, přabal, vazba, přední předsádka, Československý spisovatel, Praha
1966   Čaj pro návštěvu, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Velitelem města Bugulmy (Z tajemství mého pobytu v Rusku), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Dobře utajené housle, obálka, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Případ naruby, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Azur (Šest básní v překladu Františka Hrubína), přebal (kresba Henri Matisse), typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Klobouk ve křoví (Výbor veršů V + W (1927 - 1947)), přabal, vazba, typoprafie, Československý spisovatel, Praha
1966   Pomozte mi, Terezo!, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Zpěváci bez konzervatoře, přebal (fotografie Miroslav Hucek), vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Abel (Pohyby jednoho rána), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Nelidský kůň, přebal (kresba Růžena Urbanová), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Pasáž Luna, přebal (fotografie František Schnöbling), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Kříže rostou k Pacifiku, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   R.U.R. (Rossum's Universal Robots: Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Swannova láska, přebal, vazba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1966   Svatá noc, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Mladý muž v neděli a ve všední den, přebal, obálka (kresby Kateřina Černá), Československý spisovatel, Praha
1966   Zbabělci, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Kulhavý Orfeus, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Výjevy, přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Hněv trávy, přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Železný kruh (III / Tváří v tvář), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Dva životy, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Neviditelný, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Soudničky aneb Loučení s Rokrštem, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Římské jaro paní Stoneové, přebal (kresba Pavla Broma), vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Pasažérka, přebal (Milan Skoch kresba), vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Sekyra, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1966   Druhý sešit směšných lásek (2. vydání), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Babel, Leonov, Solženicyn, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Symboly, písně a mýty (Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Západní literární věda a estetika, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Faraónův písař, obálka, Československý spisovatel, Praha
1966   Kde jsi chodil, Satane?, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Příběhy pod mikroskopem (Šest studií o současné próze), přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Umění, skutečnost, poznání, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Epigramy, vazba, ochranné pouzdro, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1966   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl I. V zázemí), přebal (kresba Josef Lada), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl II. Na frontě), přebal, vazba (kresbcy Josef Lada), typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl III: Slavný výprask, díl IV: Pokračování slavného výprasku), přebal, vazba (kresby Josef Lada), typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Snímání podob, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Železný kruh (I / Samota Křešín; II / Ve vichru), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Postele bez nebes, Tkáno z kopřiv, přebal, [vazba], přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Svatební peří, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Samotín, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Druhý sešit směšných lásek (2. vydání, dotisk), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1966   Zpěváci bez konzervatoře, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1967   Časová nečasovost, typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, obálka, typografie, předsádky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Podoby (Hors d'Oeuvre; Kalendář; Piš jak slyšíš; Podoby; F.X.Š.; Setkání a loučení), typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Komedie o umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista (Z podkrkonošských her českého lidu pro dnešní jeviště připravil Jan Kopecký), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Města utopistů, obálka, (typografie), Československý spisovatel, Praha
1967   Vajíčko, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Génius průměrnosti (Nová fakta a pohledy na Hitlerův konec), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Večery na slamníku, přebal (Josef Lada kresba), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Největší z Pierotů, přebal (reprodukce František Tichý), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Roky v kruhu, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Lidé, roky, život (Kniha třetí, díl pátý a šestý), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Dvacet šest krásných let, přebal, vazba, typogrfie, Československý spisovatel, Praha
1967   Taková láska, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Život po italsku, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1967   Měsíc nad řekou, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Bůh není zcela mrtev (Úvaha o křesťanském teismu a marxistickém ateismu), typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1967   Nápady čtenáře detektivek, obálka, (typografie), Československý spisovatel, Praha
1967   Kulhavý poutník (Co jsem na světě uviděl), , Československý spisovatel, Praha
1967   Balada o českém vojáku, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Trampoty pana Humbla, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1967   Fata morgana a jiné hry (Don Juan & Comp., Fata Morgana, Vždy s úsměvem, Panoptikum, Gorila ex machina, Premiera Skafandr, Líčení se odročuje, Smoking Revue), přebal, vazba, předsádky, Orbis, Praha
1967   Ostře sledované vlaky, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Nuda, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Povídky z jedné kapsy, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Povídky z druhé kapsy, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Veselí mrtví, přebal, vazba, typografie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Třetí přání, přebal, vazba, titul, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Kočár do Vídně, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Poslední večeře, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Italské prázdniny, přebal (fotografie Eva Fuková), typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Větší počet tanečnic, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1967   Dlouhán v okně, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Romeo, Julie a tma, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Milenci na jednu noc, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1967   Šestapadesátý, přebal, vazba, přední předsádka (fotografie František Schnöbling), typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Srpnová neděle, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Ta maličká, ta je má, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Za pohádkou kolem světa (Pohádky národů celého světa), , Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1967   Dobře utajené housle, , Československý spisovatel, Praha
1967   Nebeští jezdci, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Kentaur, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Srpnovští páni, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Metafyzika tragédie, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Na slunci, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1967   Velice lehká smrt, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1967   Město na hranici, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Prales nekvete růžemi, přebal (kresba Mirko Hanák), Československý spisovatel, Praha
1967   Haldy, přebal (Josef Čapek obraz), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   U stolu (Obrázky z venkovského dětství), přebal (Jiří Trnka kresba), vazba, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Nač vzpomenu, přebal, vazba, předsádky s použitím kreseb A. Hoffmeistera a Z. Rykra, Československý spisovatel, Praha
1967   Adelheid, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1967   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl III.-IV. Slavný výprask. Pokračování slavného výprasku.), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Honzíkova cesta, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Rybářská knížka, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   O letadélku Káněti (Veselé příhody pekelských dětí a jejich psa s malým letadlem), přebal, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1967   O poznávání literárního díla, přebal, vazba, předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Smrt lékaře, přebal (kresba Jiří Novák), vazba, Československý spisovatel, Praha
1967   Vulkán (Román z emigrace), přebal, vazba, Svobodné slovo, Praha
1967   Umění stylu, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Věční milenci, přebal (reprodukce obrazu Bedřicha Vaníčka), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Nulový stupeň rukopisu, Základy sémiologie, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl I. V zázemí), přebal (kresba Josef Lada), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl II. Na frontě), přebal, vazba (kresby Josef Lada), [přední předsádka], typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Zpěváci bez konzervatoře, přebal (fotografie Miroslav Hucek), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Pohádky, , Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Francouzská poezie nové doby (Překlady), přebal, vazba, předsádky, typogrfie, Československý spisovatel, Praha
1968   Aforismy, typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1968   Moderní duchovní skutečnost a marxismus, obálka, Československý spisovatel, Praha
1968   Lidský smysl kultury (Eseje), typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1968   Fotbal je hra (Pokus o fenomenologii hry), typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1968   Třetí sešit směšných lásek, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Žhář, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Gargantua a Pantagruel, přebal, vazba, předsádky, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Lež romantismu a pravda románu, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Osamělý rváč, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Usmrcení, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Studené slunce, přebal (fotografie Bohumil Straka), vazba, Československý spisovatel, Praha
1968   Zelené obzory, Lítost, Závěj, Svatá noc, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Tajemství obrazárny, typogrfie, Československý spisovatel, Praha
1968   Smrt má ráda poezii, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Žert, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Študáci a kantoři, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Král sedmi závojů (Italské pohádky), , Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Periferie (Drama o patnácti obrazech), přebal, vazba, titul, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Bratři Zemganno, přebal, vazba, předsádky, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Sázka na mrtvého žokeje, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Muži v ofsajdu (Ze života klubových přívrženců), typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1968   Studené slunce, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1968   Za zvířátky do pohádky (Nejkrásnější ruské pohádky vypráví Alexej Tolstoj.), vazba, předsádky, typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1968   Moje zpověď, přebal (kresba Josef Lada), vazba, Československý spisovatel, Praha
1968   Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej zákon a proroci, přebal a vazba (kresby Helena Zmatlíková), typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Uloupený život, přebal (kresba Pablo Picasso), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Dekameron humoru a satiry, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Bürkental, Rozvrat rodiny Kýrů, Raimund Chalupník, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Krakatit, přebal (obraz Vasilij Kandinskij), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Ukradený spis (139/VII, ODD. C), , Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Střídá se kapitán, přebal, vazba, typografie, předsádky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Francouzský „nový román“, obálka, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Vlčí jáma, přebal, vazby, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Golet v údolí, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1968   Honzíkova cesta, , Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Sestřenice Běta, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Tři kamarádi, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1969   Avantgardní architektura, typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1969   Muž a stín, přebal, Československý spisovatel, Praha
1969   Dobře utajené housle, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Zlá minuta, typografie (neuvedeno v tiráži), Československý spisovatel, Praha
1969   Žert, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Eseje, obálka, typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1969   Vyvraždění rodiny Greenů (Příběh Phila Vance), typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1969   Hovory s T. G. Masarykem, přebal (dřevoryt Karel Svolinský), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Zamyšlení nad dramaturgií, typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1969   Tiréziovy prsy, Casanova, Barva doby, přebal, Orbis, Praha
1969   Spisovatelé a moc, přebal, Československý spisovatel, Praha
1969   Národní 9, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Té noci měla fialový korzet, typografie (připsáno), Československý spisovatel, Praha
1969   U štěstí dam, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1969   Základní pojmy poetiky, přebal,vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Faraónův písař, přebal,vazba, Československý spisovatel, Praha
1969   U dveří zazněl zvonek, typografie (připsáno), Československý spisovatel, Praha
1969   Tráva a vítr, typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1969   Tajemství klíče, typografie (připsáno), Československý spisovatel, Praha
1969   Bubáci z Pampelic, grafická úprava, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
1969   Uletělo čapí pero, připsáno, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1969   Malý velikán, přebal (kresba Barbara Nessim), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Moudrý Engelbert, přebal (Antonín Mánes kresba), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Čtveráci, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Krabice živých, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Stříbrný vítr, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   New York: zamlženo, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Hlavní přelíčení, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Turbina, , Československý spisovatel, Praha
1969   Sestry, typografie (připsáno), Československý spisovatel, Praha
1969   Cestopis s jezevčíkem, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1969   Slovesné umění a umělecké slovo, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Přestřelka, přebal (malba Paul Klee), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Bratr Žak, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Hlídač č. 47, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1969   Pinocchiova dobrodružství, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1970   Bůh není zcela mrtev (Úvaha o křesťanském teismu a marxistickém ateismu), typografie - připsáno, Československý spisovatel, Praha
1970   První třída kašička (Z lidové tvorby písní, říkadel a hádanek vybrala, uspořádala a jazykovou úpravu provedla Olga Štruncová), vazba, předsádky, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1970   Studené slunce, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Tanec smrti, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Moderní duchovní skutečnost a marxismus, obálka, (typografie), Československý spisovatel, Praha
1970   Psáno do mraků (1936-1937-1938-1939), přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Lady Hamiltonová, , Melantrich, nakladatelství, Praha
1970   Strukturalismus a avantgarda, obálka (kresba František Muzika), typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Lituji, že nejsem básník..., přebal, vazby, typografie, předsádky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1970   Kámen a bolest, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Planeta opic, , Československý spisovatel, Praha
1970   Setkání na kopci, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Mne soudila noc, obálka (kresba Kamil Lhoták), typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Boží mlýny, přebal (Antonín Slavíček kresba), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Svět nic neví, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Tvář plná světla, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Kulhavý Orfeus, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Každé jaro pampelišky, Všechny cesty vedou domů, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Slovanské nebe, přebal (reprodukce obrazu Jan Zrzavý), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Bílá cesta mužů, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Roky v kruhu, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Neklidná hranice, přebal (kresba Cyprian Majerník), Československý spisovatel, Praha
1970   Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Nikoho neponížíš, Ulice ztracených bratří, přebal (obraz Marc Chagall), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Časová tíseň, Pověst, Abel, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Němá barikáda, přebal, předsádka, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Honzíkova cesta, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1970   Vráska, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Co děláme ve školce, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1970   České pohádky, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1970   Přirozený svět jako filosofický problém, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Náš Vítek, (přebal, vazba - připsáno), typografie Zdenek Seydl, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1970   Kladivo na čarodějnice, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1970   Cesta s motýlkem (O lidech u klavíru a kolem něho), přebal, vazba, typografie, Supraphon, n.p., Praha
1971   Dořini milenci a jiné kratochvíle, přebal, vazba, titul, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Kavárna na hlavní třídě, přebal (Karel Černý obraz), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Zázrak v rodině, přebal, vazba, typografie, Melantrich, nakladatelství, Praha
1971   Modrý námořník (Dobrodružná trilogie), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Ďáblův elixír (Listy, jež zanechal bratr Medard, kapucín, vydává autor Fantastických kusů po Callotově způsobu), přebal, vazba, předsádky, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1971   Muzikální Sherlock, přebal (kresba Jiří Šalamoun), Československý spisovatel, Praha
1971   Thyl Ulenspiegel (Hrdinné, veselé i slavné příběhy Thylberta Ulenspiegela a Lamma Goedzaka ve Flandřích i jinde, jak je vypisuje Charles de Coster), přebal, vazba, předsádky, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1971   Marsyas čili Na okraj literatury, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Odpočinek válečníka, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1971   Jak předstírat smrt, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1971   Smrt programátora, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1971   Třetí dívka, obálka (kresby Kamil Lhoták), Československý spisovatel, Praha
1971   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl 2. Na frontě), přebal, vazba (kresby Josef Lada), typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Ohnivá lázeň, přebal (Josef Brož obraz), vazba, typografie , Československý spisovatel, Praha
1971   Kouzelný dům, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Předtucha, přebal, vazba, přední předsádka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   O smutných očích Hany Karadžičové, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   U bratra celého světa (v krčmě na prvního apríle si vypravují s jednookým krčmářem hosté u frantovského stolu: vrabčí fořt, žalářník, který jedl za mrtvého, pekař, který nesměl péci, koňský kožešník a posléze muž s mužíčky, veselé kousky probošta Kozky až do svítání), přebal (linoryt Ota Matoušek), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Cestami poetiky a estetiky, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Čarovný prsten, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1971   Podivná hra, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1971   Do tmy se neohlédni, obálka (kresba Pavel Brom), Československý spisovatel, Praha
1971   Kmotr ježek, Vrabec tulák, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1971   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl 1, V zázemí), přebal, vazba (kresby Josef Lada), typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Pohádky o Krakonošovi, vazba (kresba Helena Zmatlíková), typografie, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1971   Anička skřítek a slaměný Hubert, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1971   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl III-IV), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Chudá přadlena, obálka, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Pán žernovů, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Spáč ve zvěrokruhu, obálka, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Pán světa (Fantastický román), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Dostojevskij umělec (K poetice prózy), přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Myšlení přírodních národů, přebal, vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1971   Hodina předjitřní, přebal (reprodukce gotické malby Ukřižování sv. Barbory), Československý spisovatel, Praha
1971   Panenství (Historie děvčete), přebal (obrázek V. Špála), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1972   Kolečko, vazba, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1972   Ahmed má hlad, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1972   Komedie plná lásky, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1972   Krakonošův hernec, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1972   Májové výkřiky (Básně a prózy), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1972   Ztřeštěné historky, přebal, vazba, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1972   Krakatit, přebal (kresba Karel Teissig), vazba, Československý spisovatel, Praha
1972   Pravda visí na vlásku, obálka (2 kresby Kamil Lhoták), Československý spisovatel, Praha
1972   Agaguk, syn eskymáckého náčelníka, obálka (dřevoryty kanadských eskymáků), Československý spisovatel, Praha
1972   Pohár zlata, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1972   Závaží času, přebal,vazba, předsádky, typografie, Československý spisovatel, Praha
1972   Plíživý měsíc, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1972   Dobrý voják Švejk v zajetí, přebal (kresba Josef Lada), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1972   Třesky plesky, přebal, vazba, předsádky, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1972   Na Charónově člunu aneb Známky stárnutí, typografie, Melantrich, nakladatelství, Praha
1972   Palečkův úsměv a pláč, přebal (reprodukce gotické malby Klanění tří králů ze Zlatých Moravců), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1972   Největší z Pierotů, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1972   Sarajevský atentát, přebal (kresba Zdenek Seydl), vazba, Československý spisovatel, Praha
1972   Solaris, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1972   Listopad, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1972   Hotel U mrtvého alpinisty, typografie (připsáno), Československý spisovatel, Praha
1972   Honzíkova cesta, typografická úprava, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1972   Válka s Mloky, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1972   Vzpomínky na vzpomínky, přebal, vazba, typografická úprava, Československý spisovatel, Praha
1972   R.U.R., Bílá nemoc, Matka, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1972   Bez šéfa, obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1972   Faraónův písař, přebal (reprodukce František Kupka), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1972   Navzdory básník zpívá (Středověká epopej), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1972   Pět bohů táhne přes moře, přebal, vazba (kresby Dagmar Berková), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1972   Země dokořán, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1972   Honzíkova cesta, typografie, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1972   Pohádky Modrého pána, typografie, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1
1972   O třech penízích a jiné povídky, přebal, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1972   Zvonící lipka (Pohádky západních Slovanů), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1973   Vinaři, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1973   Uloupený život, přebal (Vincenc Beneš: Ležící), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1973   Boží muka, Trapné povídky, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1973   Edith Piaf, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1973   Jak se co dělá, Sloupky (S kresbami Josefa a Karla Čapka), přebal (kresba Karel Teissig), vazba, Československý spisovatel, Praha
1973   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, přebal (kresba Karel Teissig), vazba, Československý spisovatel, Praha
1973   Cikcak, obálka (kresby Kamil Lhoták), Československý spisovatel, Praha
1973   Zatracená kočka, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1973   Černá hvězda, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1973   Skleněná dáma, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1973   Brazilská melodie, obálka (kresba Karel Vaca), Československý spisovatel, Praha
1973   Vavříny s trny (Herecké podobizny), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1973   Soumrak Hadlasuc rodu I (Tři bratři), přebal (Studie Josef Schusser Večer na pastvě), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1973   Soumrak Hadlasuc rodu II (Obnažené kořeny), přebal (Otakar Lebeda kresba Návrat), vazba , Československý spisovatel, Praha
1973   Soumrak Hadlasuc rodu III (Věčná stoupa), přebal (kresba Karel Liebscher Letní večer), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1973   Přede mnou poklekni, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1973   Červené víno, přebal (obraz Mikuláš Galanda), vazba, typografie , Československý spisovatel, Praha
1973   Vlčí jáma, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1973   Svatý Michal, přebal (obraz Miloš Alexander Bazovský), vazba, Československý spisovatel, Praha
1973   V klopě růži, přebal (kresba Josef Paukert), vazba, Československý spisovatel, Praha
1973   Dobrý voják Švejk v zajetí (Stati a humoresky z dob války), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1973   Zábavný a poučný koutek Jaroslava Haška, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1973   Míček Flíček (Vyprávění pro nejmenší ke čtení i k poslechu), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1973   Z rozprávky do rozprávky, , Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
1974   Císařovna (Román Charloty Mexické), obálka, Československý spisovatel, Praha
1974   První parta, přebal, vazba (kresba Karel Teissig), Československý spisovatel, Praha
1974   Edith Piaf, přebal (fotografie Václav Chochola), Československý spisovatel, Praha
1974   Rukama nevinnosti, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1974   Dvacet šest krásných let, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1974   Třináctá plavba, , Československý spisovatel, Praha
1974   Kouzelný proutek, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1974   Kniha apokryfů, Život a dílo skladatele Foltýna, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1974   Případ šťastných nožek, obálka (2 kresby Kamil Lhoták), Československý spisovatel, Praha
1974   Neklidné brázdy, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1974   Říkali mu Ječmínek, přebal (kresba Mikoláš Aleš), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1974   Ječmínkův návrat (Romance o Ječmínkovi II), přebal (kresba Mikoláš Aleš), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1974   Svatební noci, přebal (Rudolf Kremlička obraz), vazba, typografie , Československý spisovatel, Praha
1974   Mariana Radvaková a jiné příběhy, přebal (gobelín Ľudovít Fulla Vesnická svatba), vazba, Československý spisovatel, Praha
1974   Plavci na Sázavě, přebal (kresba Václav Špála), vazba, Československý spisovatel, Praha
1974   O letadélku Káněti (Veselé příhody pekelských dětí a jejich psa s malým letadlem), přebal, grafická úprava, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1974   Veselé pohádky z rukávu (aneb jak se Honzík měnil, až se proměnil), , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1974   O sobě, vazba, předsádky, Supraphon, n.p., Praha
1974   Žíznivý milenec (Téměř román jednoho života), přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1974   Rozbřesk, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1974   Deset životů, přebal, vazba, [typografie] , Československý spisovatel, Praha
1974   Sedm mongolských koní, přebal (reprodukce Cyprián Majerník), vazba, (typografie), Československý spisovatel, Praha
1975   Příběh kriminálního rady, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1975   Ústup z hranice, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Sokrates, přebal, Československý spisovatel, Praha
1975   Továrna na Absolutno (Román fejeton), přebal (kresba Karel Teissig), vazba, Československý spisovatel, Praha
1975   Osamělý mrtvý muž, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1975   Smyčka, obálka (kresby Milada Mikulová), Československý spisovatel, Praha
1975   Třikrát vražda, obálka (kresby Karel Vaca), Československý spisovatel, Praha
1975   Malované písničky, vazba, typografie, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1
1975   Maigret slaměným vdovcem, obálka (kresby Kamil Lhoták), Československý spisovatel, Praha
1975   Není římského lidu, přebal (obraz Antonín Procházka Zelená krajina), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Když v ráji pršelo, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Skleněná dáma, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Smršť, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Advent, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Štěstí, noc a hvězdy, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1975   Žízeň, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Jiří Wolker, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Stanislav Kostka Neumann (Básník, jeho doba a odkaz), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Josef Rybák, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Doktor Meluzin, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1975   Václav Kaplický, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Antonín Zápotocký - spisovatel, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1975   Vítr se vrací, přebal, vazba, (typografie), Československý spisovatel, Praha
1975   Honzíkova cesta, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1976   Náš dědek Josef, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1976   Fráňa Šrámek, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1976   Strmou cestou, přebal (lidová výšivka), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1976   Pero (Román-paměti. Výbor), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1976   Zpráva od nebožtíka, obálka (krsesby Karel Vaca), typografie - neuveden, Československý spisovatel, Praha
1976   Třináctý revír, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1976   18 oříšků k rozlousknutí, obálka (2 kresby Jan Černý), Československý spisovatel, Praha
1976   Královny nemají nohy, přebal (reprodukce Cornelis Cornelisz van Haarlem: Bakchanálie), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1976   Král Šumavy, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1976   Červená pečeť, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1976   Bílý hřebec, přebal (reprodukce Alexandr Dejneka), vazba, Československý spisovatel, Praha
1976   Minutu ticha za mé lásky, přebal (obraz Karel Holan Vrbová alej), vazba, Československý spisovatel, Praha
1976   Nenávidím a miluji, přebal (obraz Alois Fišárek Poutavá četba), Československý spisovatel, Praha
1976   Pohádky bratří Grimmů, , Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
1976   Honzíkova cesta, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1977   Zdenek Seydl. Kostýmy, obálka, typografie, Divadelní ústav, Praha
1977   Sokrates, přebal (kresba Hermína Melicharová), vazba , Československý spisovatel, Praha
1977   Větev dobra, přebal (reprodukce obrazu Václava Vojtěcha Nováka), vazba, Československý spisovatel, Praha
1977   Prsten Borgiů, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1977   Třetí dívka, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1977   Zápisky Šedého vlka, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1977   Velký případ, obálka (kresby Karel Vaca), Československý spisovatel, Praha
1977   Němý řečník, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1977   Devatenáct klavírů, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1977   Jak se vraždí Zlatý slavík, obálka (kresba Pavel Sivko), Československý spisovatel, Praha
1977   Největší z Pierotů, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1977   Kladivo na čarodejnice, přebal, vazba, [typografie], Československý spisovatel, Praha
1977   Kouzelný dům, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1977   Přede mnou poklekni, přebal (detail malby Mistra vyšebrodského oltáře), vazba, Československý spisovatel, Praha
1977   Jeden stříbrný, přebal (obraz Ľudovít Fulla Zimní motiv od Černové), vazba, Československý spisovatel, Praha
1977   Chudá přadlena, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1977   Doktor na horách, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1977   Co tu bylo, kdo tu byl? Co tu bude, kdo tu bude?, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1977   Jan Kozák, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1977   Zvonící lipka (Pohádky západních Slovanů), grafická úprava, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1978   Smrt talentovaného ševce, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1978   Načasovaná smrt, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1978   Římské aféry, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1978   Fantastika a satira v díle Karla Čapka, přebal (karikatura Franta Bidlo), vazba, Československý spisovatel, Praha
1979   Dětství ve Slezsku, přebal, vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1979   Případ prázdné plechovky, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1979   Maigret má strach, Maigretova dýmka, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1979   O letadélku Káněti (Veselé příhody pekelských dětí a jejich psa s malým letadlem), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1979   Pohádky kocoura Moura, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1979   Honzíkova cesta, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1979   Z rozprávky do rozprávky, typografie, Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
1980   Vodní panna, připsáno, Československý spisovatel, Praha
1980   O letadélku Káněti (Veselé příhody pekelských dětí a jejich psa s malým letadlem), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1980   Malované písničky, vazba, typografie, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1
1980   Pohádky bratří Grimmů, grafická úprava, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1981   Honzíkova cesta, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1983   Honzíkova cesta, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1984   Honzíkova cesta, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1984   Z rozprávky do rozprávky, typografie, Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
1985   O letadélku Káněti (Veselé příhody pekelských dětí a jejich psa s malým letadlem), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1985   Pohádky bratří Grimmů, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1985   Honzíkova cesta, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1985   O letadélku Káněti (Veselé příhody pekelských dětí a jejich psa s malým letadlem), , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1986   Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej zákon a proroci, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Z rozprávky do rozprávky, typografie, Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
1989   Cesta s motýlkem (O lidech u klavíru a kolem něho), , Supraphon, n.p., Praha
1989   O letadélku Káněti (Veselé příhody pekelských dětí a jejich psa s malým letadlem), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1990   O letadélku Káněti (Veselé příhody pekelských dětí a jejich psa s malým letadlem), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1990   Melancholie (Básně dynastie sungské 960 - 1279 po Kristu), , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Pohádky bratří Grimmů, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1993   Co jsem viděl a slyšel v trávě (Něco o něčem a nic o ničem), původní grafická úprava, Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
2000   Teorie komiky, připsáno, Hynek, s.r.o., Praha
2003   Sny gramatik, záře písmen (Setkání s Jorgem Luisem Borgesem), připsáno, Hynek, s.r.o., Praha
2007   Živočichopis, přebal, vazba, předsádky, typografie, Knižní klub, Praha
2008   Říkadla, grafická úprava, přiřazeno, Knižní klub, Praha
2010   O letadélku Káněti (Veselé příběhy pekelských děti a jejich psa s malým letadlem), , Axióma Praha, s.r.o., Praha
2011   O letadélku Káněti (Veselé příběhy pekelských děti a jejich psa s malým letadlem), původní návrh, Axióma Praha, s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1951   Probuzení. Písně nového Bengálska (Výbor z poesie současných pokrokových bengálských básníků), obálka, typografie, Melantrich, nakladatelství, Praha
1952   Nová polská poesie (Anthologie), obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1952   Nové úspěchy sovětského výtvarného umění (Všesvazová výstava 1950), přebal, typografie, Orbis, Praha
1957   Deset novel (První desítka), přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1958   Deset novel (Druhá desítka), přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1960   Skladatelé o hudební poetice 20. století, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást’ májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, přebal, vazba, předsádky, výběr fotografií, typografie, Československý spisovatel, Praha
1960   Deset ruských novel XIX. století, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), přebal (folie), vazba, výběr ilustrací, předsádky, typografie , Československý spisovatel, Praha
1961   Deset novel z Asie a Afriky, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1961   Deset ruských novel XX. století, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa), , Československý spisovatel, Praha
1962   Kam kráčí lidstvo? (Royaumontská konference o kritériích a ideálech pokroku komentuje Jindřich Srovnal), obálka, (typografie), Československý spisovatel, Praha
1962   Deset německých novel, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1962   Světlo nad cestou (Sborník k životnímu jubileu Marie Majerové), přebal, typografie, Československý spisovatel, Praha
1963   Hovory s veverkou, vazba, Československý spisovatel, Praha
1964   Deset českých novel, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1967   Slovo, písmo, akce, hlas (K estetice kultury technického věku. Výběr z esejů, manifestů a uměleckých programů druhé poloviny XX. století), typografie, Československý spisovatel, Praha
1967   Deset anglických novel, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
1970   Deset italských novel, předsádky (připsáno), Československý spisovatel, Praha
1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1971   Deset jugoslávských novel, přebal, vazba, předsádky, Československý spisovatel, Praha
Author's Invitation
published, title (subtitle), notes
1950   Jiří Kemr: Porcelán a keramika z let 1940-1950, neuveden
1964   Vladimír Preclík: Plastiky a obrazy,
Collective Invitation
published, title (subtitle), notes
1965   Jablonec 65 (Výstava bižuterie s mezinárodní účastí),
1966   Výstava tapiserie a skla (Tapiserie, art protis),
Bibliophily
published, title (subtitle), notes
1954   Prostě, typografie
1957   Proměna, typografie
Theatre Program
published, title (subtitle), notes
1957   Leonid Leonov: Zlatý kočár, obálka, typografie
1957   Georg Bernard Shaw: Svatá Jana, obálka, typografie
1957   Marin Držić: Dundo Maroje, obálka, typografie
1957   Karel Čapek: Bílá nemoc, obálka, typografie
1957   Nazim Hikmet: Podivín (Hra o třech jednáních), obálka, typografie
1957   Marin Držić: Dundo Maroje (Komedie o třech dějstvích), obálka, typografie
1957   Lilian Hellmanová: Podzimní zahrada (Hra o čtyřech dějstvích), obálka, typografie
1959   Dalskabáty - hříšná ves aneb Zapomenutý čert, obálka
1969   Enrique Buenaventura: Na pravici Boha Otce, obálka
nedatováno   Kouzelný cirkus (Laterna magika scéna Národního divadla), obálka, typografie
fonokarta
published, title (subtitle), notes
1960   Hodně úspěchů a radostí z krásných básní (P. F. 1961), přebal
Folder
published, title (subtitle), notes
1981   Hádej, hádej, hadači (Lidové hádanky),
Content
published, title (subtitle), notes
1959   Výtvarné umění (Ročník 8),
Commemorative certificate
published, title (subtitle), notes
1954   Jak jsem znal V. H. Brunnera, typografie
Score
published, title (subtitle), notes
1945   Květiny (Cyklus písní pro vyšší hlas a klavír na slova Františka Vrby), obálka, typografie
Periodical
published, title (subtitle), notes
1956   Hudební rozhledy, obálka
1957/02   Květen (Měsíčník pro literaturu a umění), obálka
1957/03   Květen (Měsíčník pro literaturu a umění), obálka
1957/05   Květen (Měsíčník pro literaturu a umění), obálka
1958/03/20   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1958/04/30   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1958/06/10   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1958/07/15   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1958/09/01   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1958/10/31   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1958/11/20   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), obálka, typografie
1959/01/10   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1959/02/20   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), obálka, typografie
1959/03/31   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), obálka
1962/02   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1962/03   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografická úprava
1962/05   Světová literatura (Revue zahraničních literatur),
1962/07   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1962/09   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1962/12   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1963/02   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1963/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), návrh obálky
1963/03   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1963/05   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1963/07   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1963/09   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1963/11   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1968/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), obálka
1969/05   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), obálka
1970   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
1970   Světová literatura (Revue zahraničních literatur), obálka, typografie
New Years Greeting
published, title (subtitle), notes
1960   Přijměte novoroční pozdrav, výběr ilustrací, typografie
Poster
published, title (subtitle), notes
1971   Tapiserie,
Occassional Print
published, title (subtitle), notes
1959   Ptáme se čtenářů (Otázky a názory),
Supplement
published, title (subtitle), notes
1958   Pět básní (Z netištěných básní V. Nezvala vybral Vlastimil Fiala), obálka, typografie