Jane Jacobs

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Smrt a život amerických velkoměst, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha