Bedřich Dlouhý

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Bedřich Dlouhý: Práce z posledních let
1998   Bedřich Dlouhý: Neaktuální umění
1999   Bedřich Dlouhý: Autoportrét
2002   Bedřich Dlouhý: Autoportrét II. (1999-2002)
2002   Bedřich Dlouhý: Hrst veselých vzpomínek
2004   Bedřich Dlouhý: Autoportrét III.
2006   Bedřich Dlouhý
2007   Bedřich Dlouhý: Autoportrét IV.
2010   Bedřich Dlouhý: Autoportrét V.
2019   Bedřich Dlouhý: Moje gusto (Výběr z díla)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1961   Současné české malířství
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ (Oblastní galerie Litoměřice)
1963   Rychnov 1963
1964   Skupina Umělecká beseda
1964   České moderní umění
1965   Objekt
1965   Jeune avant-garde tchécoslovaque
1965   Šmidrové (Galerie Ostrov nad Ohří)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
1965   Quatrième biennale de Paris
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1965   Divadlo Za branou 1965
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Jarní výstava 1966
1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   UB 1966
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart
1966   Nouvelle génération tchécoslovaque
1966   Comparaisons
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1967   Československý plakát
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst
1968   Šmidrové (Praha)
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   Šmidrové (Hradec Králové)
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let)
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1969   L´art tchèque actuel
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918
1972   Česká grafika proti válce (1936-1971)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   České umění 20. století
1979   B. Dlouhý, H. Demartini
1979   Česká portrétní malba XX. století
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1980   Kresby
1981   Netvořice ´81
1982   Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Forum '88
1988   České zátiší 20. století
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch)
1990   Zaostalí
1990   Dialog ´90 (Paris - Praha)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Tradition und Avantgarde in Prag
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1992   Situace 92
1992   Minisalon
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation)
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   ZA (Za děti, Za děti postižené mozkovou obrnou, Za dveřmi)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Inovace)
1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation)
1992   Radikální realismus ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu)
1993   Kriterion 93 (Sdružení pražských výtvarníků-malířů 19. 10. - 7. 11. 1993 Mánes)
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Mánes Mánesu
1995   Kresba nebo obraz?
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Eine Promenade der Romantiker
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Fineart ´96
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Žrouti, jedlíci, labužníci
2001   Centrum umění Kutná Hora (Historie, současnost a budoucnost)
2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002
2002   Poezie magického realismu
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Ejhle světlo
2003   ...o technice... / ...about technology... (několík pohledů na současné české umění / several views of contemporary Czech art)
2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984)
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   Šedesátá / The sixties
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Pražské ateliéry
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection
2005   Parafráze
2006   Emigration out/in No 2 (Hugo Demartini, Jan Koblasa, Jan Kotík, Theodor Pištěk, Aleš Veselý)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2007   Typický obraz
2007   Zaostalí / Forever
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   1960 -> Súčasnosť / 1960 -> Present (Slovenské umění + čeští hosté / Slovak art + Czech guests)
2008   Art Prague (7. ročník veletrhu současného umění / 7th International Contemporary Art Fair)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   Konfrontace (Československý a polský filmový plakát / Czechosłowacki i polski plakat filmowy / Czechoslovak and polish film poster)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2013   Osobní výběr II: Adam Hnojil, historik umění
2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Snění / Dreaming (Československý filmový plakát a jeho inspirace surrealismem / Czechoslovak Film Poster Inspired by Surealism)
2015   Šmidrové
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG)
2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting)
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1970   Šmidrové, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1973   Osobnost a tvorba, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1992   Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
2017   Posters of Czech, Poland and Hungary (Museum and Archives, Kyoto Institute of Technology, Design Collection 1), Seigensha, Kjóto (Kyoto)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Šmidrové (Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky), Fontána, Olomouc (Olomouc)
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1961   Pražské výstavy v prosinci, Výtvarná práce, 9, 25-26, 1961/12/30, 12-13
1963   Filmový plakát jde za divákem, Mladá fronta, 19, 152, 1963/06/27, 5-5
1964   Galerie pro všední den a její tvůrci, Kulturní tvorba, 2, 36, 1964/09/03, 4-5
1964   Nejlepší filmové plakáty v roce 1963, Filmové novinky, , , 1964/04, 14-15
1965   Umění by nemohlo existovat..., Šmidrové, , , 1965, -
1965   Krize a východiska, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 5-5
1965   Sept jours avec la peinture (Samedi) (La chronique de Jean Bouret), Les lettres françaises , , 1106, 1965/11/18, 28-28
1965   K fenomenologii objektu, Výtvarná práce, 13, 21, 1965/11/10, 7-7
1966   Zamyšlení nad čtvrtým pařížským bienále mladých (Kronika), Výtvarné umění, 16, 2, 1966/03/10, 93-96
1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 302-311
1966   Posurrealistický okruh pražské umělecké školy, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 312-325
1966   Cette exposition gui réunit..., Nouvelle génération tchécoslovaque, , , 1966, -
1966   Pět mladých Čechů v galerii Lambert, Výtvarná práce, 14, 7, 1966/04/14, 3-
1966   Verrätselung („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , 170, 1966/07/26, 9-9
1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 1-
1966   L'art tchècoslovaque aujourd'hui, Les Lettres française, , , 1966/04/14, 27-28
1966   L'art aujourd'hui en Tchécoslovaquie, Les Annales, , 183, 1966, 61-63
1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 3-
1966   Bilance Výstavy mladých, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 6-6
1967   Estetika divnosti, Výtvarné umění, 17, 1, 1967/02/10, 1-13
1967   Prague: Sisyphe sand Kafka serait Prométhée, Domus, , 450, 1967, 50-54
1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8, 34, 1967, 26-31
1967   Výpovědi (Bedřich Dlouhý), Plamen, 9, 1, 1967/01, 90-91
1968   Liga gentlemanů aneb hokejový tým Paleta vlasti, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 2-
1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 4-4
1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 5-5
1968   Přehled výstav (Čs. filmplakát ve Švýcarsku), Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 5-
1968   O Čs. umění ve Španělsku, Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 11-11
1971   Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 12, 56-57, 1971/10, 18-37
1979   Les membres de l´ancien groupe pragois ´Šmidrové´..., L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 43-49
1979   Česká portrétní malba XX. století, Česká portrétní malba XX. století, , , 1979, -
1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
1990   Zaostalí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 20, 1990/10/01, 1-7
1990   Barokní lekce, Výtvarné umění, 1, 6, 1990/07/30, 1-9
1990   Zaostalí v Nové síni, Lidové noviny, 3, 148, 1990, 5-
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 8-8
1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Tradition und Avantgarde in Prag, , , 1991, 14-53
1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 21, 1992/10/15, 4-
1993   Bedrich Dlouhy, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 34-37
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1993   Nelze než vzpomínat, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 14, 1993/07/08, 16-
1993   Dobrodružství vidět to, co je před očima, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 14, 1993/07/08, 16-
1994   Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem / Institut výtvarné kultury a Katedra výtvarné výchovy PF, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 19, 1994/09/15, 1-2
1995   Trochu světla k temné historii vzniku skupiny Zaostalí, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 102-103
1997   Bedřich Dlouhý, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 12-12
1997   Kresba členů S. V. U. Mánes (Praha, Mánes, dolní výstavní prostory, O kresbě, 10. 9. - 5. 10.), , , , , 0-0
2000   Země - Terč / Land - Target (1958 - 1977), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 168-191
2003   České muzeum výtvarných umění v Praze otevírá výstavou ´...o technice...´... / With the exhibition ´...about technology..., the Czech Museum of Fine Atrrs is opening..., ...o technice... / ...about technology..., , , 2003, 0-0
2005   Bedřich Dlouhý (1932), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 74-79
2005   Bedřich Dlouhý, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 451-452
2005   Bedřich Dlouhý (dopis 1), Šmidrové, , , 2005, 91-
2005   Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky?, Šmidrové, , , 2005, 175-179
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2006   Emigration out / in 2 (Berlín, Saarländischen Galerie - Europäisches Kunstforum, 2. 5. - 12. 5.), , , , , 9-9
2006   Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky? (Šmidrové), Revue Art, , 1, 2006/1, 54-61
2006   Sbírání jen tak pro radost, Revue Art, , 1, 2006/1, 6-13
2006   Dvě povídky (Bedřich Dlouhý), Revue Art, , 1, 2006/1, 44-47
2006   Šmidrové (Galerie Atrium na Žižkově), Art & Antiques, , 1, 2006/01, 96-96
2007   Metafáze, Zaostalí / Forever, , , 2007, 13-18
2007   Bedřich Dlouhý, Zaostalí / Forever, , , 2007, 82-83
2007   Zaostalí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 22, 2007/11/08, 16-
2007   Zaostalí představují svá progresivní díla, Právo, , , 2007/09/29, -
2007   Zaostalí for ever, Instinkt, 6, 45, 2007/11/08, 69-
2007   Zaostalí nejsou zaostalí, Lidové noviny, 20, 261, 2007/11/08, -
2007   Racionální a přeludná obrazivost, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), , , 2007, 179-197
2007   Jubilanti Mánesa 2007, Listy S.V.U. Mánes, 11, 1-2, 2007, 6-
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 7, 2008/04/03, 2-6
2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, , 4, 2008/4, 54-59
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 15-17
2010   Barokní lekce, Horizonty umění, , , 2010, 601-608
2010   Metafáze, Horizonty umění, , , 2010, 618-624
2010   Akční umění, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 74-87
2010   Action Art, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 74-87
2012   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2012/02, 55-58
2015   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2015, 64-66
2015   Šmidrové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 25-26, 2015/12/17, 1-1
2019   Tvrdý chleba, Art + Antiques, , 12+1, 2019/12/13, 105-106
2020   Bedřich Dlouhý, Ročenka ART+, , , 2020, 40-
WWW
published, title (subtitle)
  Bedřich Dlouhý (artlist.cz)
  Zaostalí (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1983   Bedřich Dlouhý: Práce z posledních let
1985   Bedřich Dlouhý: Práce z roku 1984
1993   Bedřich Dlouhý: Tvorba posledních let
1998   Bedřich Dlouhý: Lehké nachlazení - Krajkař - Vermeer (3 obrazy z 80. let)
1998   B. Dlouhý: Neaktuální umění 1993-98
1999   Bedřich Dlouhý: Autoportrét atd...
1999   Bedřich Dlouhý: Autoportrét
2002   Bedřich Dlouhý: Autoportrét II.
2002   Bedřich Dlouhý: Hrst veselých vzpomínek (obrazy)
2003   Bedřich Dlouhý: Svítící kresby / Luminous drawings
2004   Bedřich Dlouhý: Práce roku 2004/ Works of 2004
2004   Bedřich Dlouhý: Autoportrét III. ((211 x 149))
2004   Bedřich Dlouhý: Autoportrét III. ((99 x 210))
2005   Bedřich Dlouhý
2006   Bedřich Dlouhý: Fragmenty z díla
2007   Bedřich Dlouhý: Autoportrét IV.
2010   Bedřich Dlouhý (Zlatá éra českého filmového plakátu X.)
2010   Bedřich Dlouhý: King of Art 1., Autoportrét V. / Self-Potrait V.
2015   Návrat krále / Return of the King (Bedřich Dlouhý)
2019   Bedřich Dlouhý: Moje Gusto / What I Like (Výběr z díla / Selected Works)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1965   Jeune avant-garde tchécoslovaque
1979   Bedřich Dlouhý (Kresby a obrazy), Hugo Demartini (Plastiky), Zdeněk Ziegler (Plakáty)
1980   Kresby
1982   Práce architektů, malířů a sochařů
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1988   Jeden starší - jeden mladší
1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch (Drawings, Paintings, Prints, Photography and Sculpture)
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1990   Zaostalí (Beran, Demartini, Dlouhý, Nešleha)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Tradition und Avantgarde in Prag (Versuch, in der Wahrheit zu leben)
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
1993   Kriterion 93 (Sdružení pražských výtvarníků - malířů)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1998   Tendence 60. let (Informel, plastiky, kresby, grafiky)
2001   Žrouti jedlíci labužníci (Praha)
2001   Žrouti jedlíci labužníci (Litoměřice)
2001   Žrouti jedlíci labužníci (Znojmo)
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2002   Současný akvarel (2002)
2002   Obrazy ze soukromé sbírky (Pictures from the private collection)
2003   Současný akvarel
2005   Šmidrové (Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky)
2005   Pražské ateliéry
2005   Šmidrové (Bedřich Dlouhý, Jan Koblasa, Karel Nepraš, Jaroslav Vožniak, Rudolf Komorous)
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   Šmidrové (Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky)
2006   Podvědomí
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž
2006   Amor vincit omnia
2006   His Master´s Freud
2006   Eros in Art
2007   Jubilanti Mánesa 2007
2007   Typický obraz
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2009   11 ze 114 - Spolek výtvarných umělců Mánes
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Nová síň, Voršilská 3, 110 00 Praha 1)
2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku)
2013   Sodoma a Gomora
2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2017   6. salón živých a mrtvých
2017   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy (New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   31. aukce
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   83. aukční den Galerie Kodl
Work
published, title (subtitle)
1962   Studie II
Postcard
published, title (subtitle)
1988   Bedřich Dlouhý: Krajkář, 1987 (olej na plátně, 155 x 130 cm)
1998-   Infusion, 1997-98
1999-   Selfportrait, 1991-99
Email
published, title (subtitle)
2007   Typický obraz
Handout
published, title (subtitle)
2013   Bedřich Dlouhý * 2. srpna 1932 Plzni (Mozaika - dílo měsíce)
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2003   ...o technice... / ...about technology...
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2015   Návrat krále / Return of the King (Bedřich Dlouhý)
2019   Bedřich Dlouhý: Moje Gusto / What I Like (Výběr z díla / Selected Works)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
2014   Warhol, Lhoták, Pištěk a další / and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages)
2015   Šmidrové
Advertisement
published, title (subtitle)
  Important collection of Czech Art
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
Catalogue Poster
published, title (subtitle)
2013   Pištěk, Dlouhý, Demartini, Suchánek, Klimeš, Nepraš, Koblasa, Šlapeta, Matyáš, Kouba, Franta, Vachuda, Siegel, Uiberlay, Ressel - Výstava členů Palety vlasti
Collective Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2010   Uááá (Československý filmový plakát)
2012   Ćeskoslovenský a polský filmový plakát
2012   Ááách (Československý filmový plakát 1959-1989)
Tape Cassete
published, title (subtitle)
1998   Bedřich Dlouhý
Offer List
published, title (subtitle)
nedatováno   Bedřich Dlouhý
Periodical
published, title (subtitle)
1966/09/05   Výtvarné umění
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2007)
Poster
published, title (subtitle)
1968   Šmidrové (obrazy objekty sochy partitury)
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; česká
  Aukce 2004; česká
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
Program
published, title (subtitle)
1990   Akademie výtvarných umění Praha (Program a informace 1990)
2006   Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň (2006/02 - únor; Koncerty - výstavy, pronájmy, další akce)
2019   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Listopad-prosinec / November-December 2019)
2020   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Leden-únor / January-February 2020)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1986   Galerie Roudnice
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
List of Articles/Inbventory of Literature
published, title (subtitle)
1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
2009   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let (Seznam umělců a vystavených děl)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece)
2013   Terry Posters
2015   Terry Postcards vol. 3
2016   Terry postcards vol. 1
2016   Terry postcards vol. 2
nedatováno   Terry postcards vol. 2 (Czech Film Pos ters collection (1958-1969) on postcards, 24 pcs / Československý filmový plakát (1958-1969) na 24 pohlednicích)
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1992   ZA (Za děti Za postižené mozkovou obrnou Za dveřmi)
2003   ...o technice...
2010   Realita je víc než fikce (Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let)
2011   Art Prague Sculpture
Flag
published, title (subtitle)
1988   Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům Praha 9
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)