Eduard Antal

* 18. 5. 1929, Vidiná (Lučenec), Slovensko (Slovakia)
† 21. 11. 2011, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
painter, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: ola2002146903
WIKIDATA: Q13407391
VIAF: 84959783

Eduard Antal

 

Eduard Antal

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), Pedagogická fakulta, Mallý Gustáv, *1879

Eduard Antal

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Klub konkrétistů, *1967
???? - ????   Klub konkrétistů 2 Bratislava, *1998
???? - ????   Skupina 66, *1966, 50. a 60. léta
???? - ????   Výtvarná skupina Jiná geometrie, *

Eduard Antal

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1963   Eduard Antal, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1970/02/22 - 1970/03/03   Eduard Antal, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1979/06   Eduard Antal: Premeny krajiny, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/06/15 - 1989/08/09   Eduard Antal: Z tvorby, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1994/12 - 1995/01   Eduard Antal: Biele na bielom, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2017/04/06 - 2017/05/26   Eduard Antal: Bílá příroda / White Nature, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1963/05 - 1963/06   E. Antalová, E. Antal, J. Švec, M. Velba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/04/02 -   Skupina 66, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/12/03 - 1968/02/18   Obrazy ´65 - ´67. Súčasné slovenské maliarstvo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1968/01/14 - 1968/02/25   Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/03/27 - 1968/05/12   Klub konkrétistů a hosté, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1969/03 - 1969/04   22 grafici della Cecoslovacchia, Libreria Feltrinelli, Florencie (Firenze)
1969/04/27 - 1969/05/25   Klub konkretistů a hosté domácí i zahraniční, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/05/23 -   Klub konkretistu Cekoslovacchia, Studio d´informazione estetica, Turín (Torino)
1969/06 - 1969/07   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1969/06/19 - 1969/07/15   Klub konkrétistů a hosté, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1969/09/19 - 1969/10/19   Klub konkrétistov, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/12/14 - 1970/02/22   I. Bienále maľby Košice 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/02/08 -   77 grafici, Galleria del Palazzo dei Principi, Corregio
1970/03/13 - 1970/03/29   Klub konkrétistů, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1970/09/08 - 1970/09/27   Czechoslovak Graphics, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1970/09/12 - 1970/09/27   50 e uno grafici cecoslovacchi, Edificio Scolastico Giovanni Pascoli, Massafra
1970/11/29 - 1970/12/31   Skupina 66, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1970/12 - 1971/01   Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1971/01/27 - 1971/02/27   Klub der Konkretisten: Objekte und Graphik, Galerie Interior, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1972/10/27 -   35 artisti cecoslovacchi contemporanei Grafica e oggetti, Unimedia Galeria d´arte contemporanea, Janov (Genova)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/10/23 - 1977/12/15   IV. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/05/26 - 1978/07/02   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1979/08/16 - 1979/09/30   Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/31/01 - 1980/02   Současná slovenská grafika, Mánes, Praha
1982/11/12 - 1982/12/31   Grafica checoslovaca, Instituto de Intercambio Cultural Mexicano-Checoslovaco, Ciudad de México (Mexico City)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1984/05/03 - 1984/05/25   Architektonická bionika, Dom československo-sovietskeho priateľstva / Dom Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP), Bratislava (Bratislava)
1984/06/07 - 1984/06/28   Architektonická bionika, Dům sovětské vědy a kultury, Praha
1987   Škola grafického umění, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1987/05/10 - 1987/06/10   Klub der Konkretisten 1967 - 1987, Objekte und Grafiken, Galerie Rafay, Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis)
1988/07/01 - 1988/08/19   Geometrie v současném výtvarném umění, Docela malé divadlo (Salon Mina), Litvínov (Most)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1990   Umenie proti totalite, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1990/06 - 1990/07   Geometrická a konstruktivní tvorba, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
1990/06/08 - 1990/07/01   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1991/09/25 - 1991/10/16   PRAHA Graphic 1991. Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1992   Nová geometrie, Národní technické muzeum, Praha
1992/07 - 1992/08   Dvacet československých grafiků, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1997/06/12 - 1997/08/31   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/09/11 - 1997/11/02   Klub konkrétistů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1997/11/18 - 1998/01/04   Klub konkrétistů, Dům umění, Zlín (Zlín)
1997/12 - 1998/01   Umelecká beseda slovenská: Z tvorby 1997, _, _
1998/01/15 - 1998/02/15   Klub konkrétistů, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/03/05 - 1998/04/19   Klub konkrétistů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/04/30 - 1998/06/14   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/06/28 - 1998/09/05   Klub konkrétistů, Vila manželů Kotrbových, Klenová (Klatovy)
1998/10/17 - 1999/02/07   Klub konkrétistů, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1999/03/25 - 1999/05/23   Klub konkrétistů / Klub konkretistov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2000/02/29 - 2000/04/05   Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2001/03/22 - 2001/07/01   Bilance II: Obrazy a sochy 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/05/03 - 2001/06/17   Klub konkretistov (SK): Pocta Alojzovi Klimovi, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2001/07/18 - 2001/09/02   Klub konkrétistů, Dům umění, Opava (Opava)
2001/07/27 - 2001/09/09   Eduard Antal, Elvíra Antalová: Dvaja = (2 x EA), Mestská galéria, Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/12/07 - 2006/02/24   Súčasná slovenská grafika 16, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2006/02/24 - 2006/04/16   Nové! Novšie! Najnovšie!: Akvizícia v zbierkach Nitrianskej galérie z rokov 2000–2005, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2006/04/27 - 2006/05/21   Klub konkretistov SK II., Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/03/11 - 2010/05/02   Současná slovenská geometrie 1, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/09/14 -   Konkrétní podzim 2017, Galerie U přívozu (Studijní a vědecká knihovna), Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/07/21 - 2018/09/30   Hommage à Peter Vajda, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/01/09 - 2019/02/22   Plnost redukce, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/03/27 - 2019/05/18   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2019/10/12 - 2020/02/02   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/11/15 - 2020/01/05   O 50 let později / 50 Years Later, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/03/24 - 2022/04/15   Janez Collection: Organizovaná posedlost, Etcetera art, Praha
2022/07/28 - 2022/09/25   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2019/04/13   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/03/28   83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/26   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2017/11/20 - 2017/11/25   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2017/11/28 - 2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/11/12 - 2018/11/18   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/11/20 - 2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2019/04/01 - 2019/04/07   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/04/10 - 2019/04/13   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2020/11/11 - 2020/11/20   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/11/24 - 2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/08 - 2021/03/28   Výstava dražených děl - 83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/16 - 2022/11/26   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha

Eduard Antal

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Eduard Antal
  1979   Eduard Antal: Premeny krajiny, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1989   Eduard Antal: Z tvorby
  1994   Eduard Antal: Biele na bielom, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2017   Eduard Antal: Bílá příroda / White Nature, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
  1963   E. Antalová, E. Antal, J. Švec, M. Velba, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   Klub konkrétistů
  1969   22 grafici della Cecoslovacchia
  1969   Klub konkrétistov, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1969   Klub konkretistů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1969   Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
  1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
  1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1970   Festival dell'Arte Cecoslovacca: 77 grafici
  1970   Skupina 66, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1970   Výstava Klubu konkrétistov, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Slovenská grafická tvorba 1970/1978, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Současná slovenská grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1984   Architektonická bionika
  1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě), Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Geometrie v současném výtvarném umění, Sdružený závodní klub ROH Benar, Litvínov (Most)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Geometrická a konstruktivní tvorba 1990, Městské kulturní středisko, Havířov (Karviná)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1991   PRAHA Graphic 1991 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic), Sdružení českých grafiků František Kupka, Praha
  1992   Dvacet československých grafiků (ze sbírek galerie), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Klub konkrétistů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2001   Klub konkrétistů, Dům umění, Opava (Opava)
  2001   Milan Dobeš, Nadácia európska kultúrna spoločnost, _
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2004   Akvizice 1995-2003, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2010   Současná slovenská geometrie 1, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt), Klub konkretistů východní Čechy (KK3), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2019   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces (Okruh výtvarníků Musea Kampapracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2022   Janez, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  nedat   (Radek Kratina,..). (Klub konkrétistů)
  nedat   Ars geometrica, Výtvarná skupina Jiná geometrie
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Op-art (ABC umenie), Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2017   Slovenské sochárstvo 1945–2015 (Socha a objekt), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Etika a politika (Umenie proti totalite), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce
  1989   KK po dvaceti letech, Revue K
  1993   Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, Poesie racionality, 54-111
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Eduard Antal: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Skupina 66, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1969   Klub konkretistu Cekoslovacchia
  1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
  1982   Grafica checoslovaca
  1987   Klub der Konkretisten 1967 - 1987
  1990   90 autorů v roce '90
  1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
  1992   Nová geometrie
  1997   Klub konkrétistů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Klub konkrétistů, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1997   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1998   Klub konkrétistů, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Klub konkrétistů, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1998   Klub konkrétistů (Galerie výtvarného umění v Ostravě), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2000   Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2001   Eduard Antal, Elvíra Antalová: Dvaja = (2 x EA), Mestská galéria, Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
  2001   Klub konkretistov (SK) (Pocta Alojzovi Klimovi), Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2006   Klub konkretistov SK II.
  2010   Současná slovenská geometrie 1 / Contemporary slovakian geometry 1, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brut private collection), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2021   83. aukce, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Klub der Konkretisten Objekte und Graphik
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Revue K, 32-33, Revue K, Alfortville
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Umelecká beseda slovenská (Z tvorby ´97)
pracovní soubor
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Aukce 2005; slovenská
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   O 50 let později / 50 Years Later (Fotoreport z výstavy), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (2), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1998   Seznam vystavených děl v Oblastní galerii Liberec
zadání/propozice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Čs. konstruktivní a geometrická tvorba (Havířov - 1990)

Eduard Antal

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Ladislav Snopek, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1968   Imrich Vysočan, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1984   Elvíra Antalová: Výber z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   E. Antalová, E. Antal, J. Švec, M. Velba, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1969   Klub konkrétistov, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)

Eduard Antal

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Klub konkretistov - Vývinová kapitola či dejinná epizóda 60. rokov?, V hľadaní prameňov, 120-129

Eduard Antal

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Crónica de Praga (Arte concreto en Checoslovaquia), Goya, Revista de Arte, 319-321
  1969   La presente mostra del Club Concretisti - ..., Klub konkretistu Cekoslovacchia
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1970   Slovensko se představuje, Výtvarná práce
  1983   Česká grafika ve světě, Lidová demokracie, 10, 10
  1988   Jazyk geometrie v současném umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  2001   Sedmdesát konkrétistů vystavuje v Opavě, Právo, 14-14
  2005   Aukcia Art SK, Revue art, 3, 78-79
  2005   Aukcia Art SK, Revue art, 2, 76-78
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Nová geometrie

Eduard Antal

institution, city  
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)