Eva Bednářová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Usporiadatelia výstavy v spolupráci s Komisiou pre udeľovanie..., Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 2-
1967   Aktualizace a imaginace jako fantazijní aspekt, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 4-
1967   Ilustrace mladých, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 5-
1968   Půdorys kritického soudu, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 45-58
1968   O. Janeček, M. Hanák a E. Bednářová byli pozváni..., Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 2-
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 24, 1970/11/24, 5-
1971   Inleiding (De tentoonstelling pretendeert...), Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, , , 1971, 0-0
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1978   Současná ilustrace české dětské knihy, Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, 11-22
1980   Knižní ilustrace, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 59-64
1988   Otazníky nad českou ilustrací, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 0, 1988/01/07, 2-
1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, , , 1994, 39-40
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 9, 1996/04/25, 6-6
1999   Duše androgyna, Cestou necestou, , , 1999, 241-245