Václav Patera

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha