Adolf Kroupa

* 25. 7. 1910, Tábor (Tábor), Česká republika (Czech Republic)
† 16. 8. 1981, Kurdějov (Břeclav), Česká republika (Czech Republic)
translator, Poet, Publicist, Art Historian,

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01063460

notes:
překlady výhradně z francouzštiny, znalec francouzské literatury, po návratu z franc.studií studoval práva, redigoval edice tisků brněnského Domu umění

Adolf Kroupa

Narodil se v Táboře v rodině středoškolského profesora. Ve dvacátých letech studoval na lyceu v Nimes ve Francii. Tuto epizodu svého života zakončil bacallaureátem na univerzitě v Montpellier. Začátkem třicátých let se vrátil do vlasti a dal se v Praze zapsat na práva. Studia uzavřel až po sedmi letech (v roce 1937), což je samo o sobě svědectvím o nevalné náklonnosti k oboru, a právníkem se nikdy nestal. Na své první místo nastopuil v brněnské Zbrojovce (jako cizojazyčný korespondent). Dále pracoval v přerovské Optikotechně, ve městě, kde se narodil Oldřich Mikulášek a Jiřina Hauková. Pak jej přitáhla opět Praha - např. generační poznávání na večerech Mladé literatury pořádané Uměleckou besedou.Bylo to období samostatných rozběhů Adolfa Kroupy jako literáta.
Na Moravu se definitivně vrací roku 1954, kdy se stal ředitelem brněnského Domu umění. V této funkci působil 16 let až do svého penzionování v roce 1971. Inicioval tu řadu pozoruhodných výstav moderního a avantgardního umění - výstavy slavné Osmy, cyklus Zakladatelé moderního umění, souborná expozice Josefa Čapka, československé naivní umění a další, mimo to zavedl večery básníků, hudební středy, umožnil nástup Divadla na Provázku a v dalším objektu, v Domě pánů z Kunštátu, instaloval tři výstavní kabinety: grafiky, fotografie a architektury.
Za svůj život osobně poznal množství literátů a umělců jak cizích, tak domácích.

Bibliografie
1995 Mlžné galaxie, Petrov


Vpravdě renesanční osobnost Adolfa Kroupy je spojena s Brnem, ač byl rodem Jihočech (sám o sobě říkal, že je „Tábořita“). Narodil se v rodině středoškolského profesora, který si udělal doktorát, vzal si zámožnou znojemskou rodačku Irmu Haasovou a zasedal v předsednictvu správních rad dvou táborských podniků (pivovaru a konzervárny). Adolf byl nejstarším a dlouho jediným dítětem přední rodiny ve městě (až po devíti letech se narodil bratr a po něm ještě sestry-dvojčata). Od kvarty studoval na gymnáziu ve francouzském Nimes. Z té doby se datuje jeho láska k francouzské kultuře, jazyku a poezii. Studia ukončil závěrečnou zkouškou (baccalauréat) na univerzitě v Montpellier (červenec 1929). Na otcovo přání se přihlásil na pražskou právnickou fakultu. S právy se však příliš nesžil, tíhnul spíše k filozofii, otec Kroupa si však přál, aby se jeho synové uplatnili v mladém československém průmyslu. Adolf ukončil studia až v roce 1937. Už během nich překládal francouzské básníky a za prázdninových pobytů u babičky ve Znojmě organizoval literární večery. Po absolutoriu se mu nabídlo místo právníka v brněnské Zbrojovce, bylo však obsazeno ještě než nastoupil. Jazykové znalosti pomohly mladému Kroupovi k místu cizojazyčného korespondenta. Na počátku války přesídlil s pobočkou Zbrojovky (Optikotechna) do Přerova. Tam začalo jeho přátelství s Oldřichem Mikuláškem a dlouholetou láskou Jiřinou Haukovou. Koncem války byl Adolf Kroupa přeložen na generální ředitelství Zbrojovky v Praze (a čelil důvodnému podezření ze spojeni s ilegální skupinou spisovatelů). Po osvobození byl pět let vedoucím propagace v nakladatelství Svět sovětů a nějaký čas se živil jako literát na volné noze. Jakousi předzvěstí jeho budoucího povolání byla organizace cyklu večerů, na nichž se na podzim 1947 v pražské Umělecké besedě představili členové poválečných uměleckých skupin i autoři mimoskupinoví. V únoru 1954 přijal Kroupa nabídku (iniciovanou patrně Janem Skácelem a jeho ženou Boženou) stát se ředitelem Domu umění v Brně. Byl jím plných šestnáct let až do svého odchodu do penze, a s brněnským kulturním prostředím zcela srostl. Vnesl přitom do druhého města v republice ducha kultivované světovosti. Za jeho vedení se Dům umění stal centrem velkoryse a odvážně koncipované výstavní činnosti, kde se prezentovalo české i světové umění, a které přinášelo aktivity, na něž si netrouflo ani hlavní město. Taková dramaturgie se nevyhnutně dostávala do konfliktů s represivními institucemi režimu. Adolf Kroupa, vybavený encyklopedickými znalostmi a přehledem o umění a kultuře vůbec, diplomatickým důvtipem i osobním šarmem, dokázal na takřka lékárnických vážkách vybalancovat přehlídky „klasického“ umění s experimenty nastupujících generací nezávislých domácích i zahraničních tvůrců. Kolem výstav se množily i nevýtvarné akce-nezapomenutelné literární a hudební večery, přednášky a diskuse. I zde se ředitel Kroupa dostával do sporů s představiteli režimu, zvláště když do Brna pozval oficiálně nepříliš vítaného hosta (např. Laco Novomeský na večeru své poezie po propuštění z vězení). Nepřetržitou bohatou činnost zvládal Adolf Kroupa díky své pracovitosti, vitalitě a kreativitě, ale i díky schopnosti shromáždit kolem sebe vzdělané a schopné lidi a zapojit je do práce. Dokázal do Brna přitáhnout osobnosti formátu Františka Hrubína, Karla Konráda a další. Říkalo se, že Praha má své Rudolfinum a Brno „ Adolfinum“. Kroupova činnost přesáhla samotné město. S manželkou Helenou založili každoroční halasovské dny v Kunštátě a v Rozseči, kde víkendově obývali bývalou kovárnu (soboty patřily dospělým, neděle dětem).

Význačným a rovněž odvážným činem Adolfa Kroupy bylo, že na dlouhý čas poskytl v Domě umění útočiště divadlu Husa na provázku. Byl to krok o to statečnější, že Kroupa podepsal manifest 2000 slov a tehdejší vedení města tlačilo na jeho odvolání z ředitelské funkce. To se naštěstí v městské radě nepodařilo prosadit a Kroupovi bylo funkční období prodlouženo až k datu jeho odchodu do penze. V květnu 1970 uspořádal Adolf Kroupa ve všech sálech Domu umění výstavu Sdružení Q, jehož byl zakládajícím členem. Mezi mnoha jmény umělců, většinou ředitelových přátel, byli například Matal, Lacina, Zykmund, Rajlich, Fuchs, Mikulášek, Skácel, Reichmann, Fila, Jankovič, Uhde a další. Během pěti týdnů konání výstavy se uskutečnilo 21 Podvečerů Q - literárních, hudebních, výtvarných, divadelních, rozhlasových. Na dalších dvacet let pak byla činnost Sdružení Q umlčena.
Obavy Adolfa Kroupy, že práce s vedením a činností Domu umění mu nedovolí pokračovat v překladatelské činnosti, se nenaplnily. Překládal francouzské básníky už za studií, první kniha překladů veršů Jaquese Préverta vyšla už v roce 1948, celý náklad však šel do stoupy, zachovaly se jen tři výtisky.

Adolf Kroupa však představil své překladatelské mistrovství již v pamětním tisku k tryzně za Roberta Desnose. Básník zahynul 6. června 1945 v Terezíně. Pro Kroupu se stal autorem osudovým. Se stejným zaujetím a vzácným jazykovým citem přebásnil pro české čtenáře i jiná velká jména: Éluard, Apollinaire, Ritsos, Hikmet, Haavikko, Frénaud, Kavafis, Quasimodo, Tzara…Jeho překlady dosud nebyly překonány. Kromě toho publikoval odborná pojednání, redigoval, pořádal ediční výbory. Po odchodu do penze v srpnu 1970 se vrátil ke psaní fundovaných výtvarných recenzí. Zemřel po třetím infarktu v Kurdějově, kam se v posledních letech uchýlil. Zanechal po sobě čtyři desítky překladových titulů, výborů, je autorem nesčetných zasvěcených doslovů a textů. Působení Adolfa Kroupy v Brně představuje skvělou a nezapomenutelnou éru pro výstavní a vůbec kulturní život města. Jeho družná osobnost se svérázným smyslem pro humor a recesi přitáhla k Domu umění, jemuž vydobyl výjimečné postavení, množství přátel a příznivců ze všech tvůrčích okruhů. Z „kroupovské“ tradice žije v mnoha ohledech brněnská kulturní obec dodnes.

zdroj: www.brno.cz

Adolf Kroupa

 

Adolf Kroupa

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   lyceum, Nîmes (Gard)
???? - ????   Univerzita, Montpellier

Adolf Kroupa

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Host do domu, časopis - Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku, Brno (Brno-město), komentáře
???? - ????   Rovnost, časopis, Brno (Brno-město), komentáře
1954 - 1971   Dům umění města Brna, Brno (Brno-město), Malinovského nám. 2, ředitel

Adolf Kroupa

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Organizační výbor 2. Bienále grafiky Brno 1966, *1966
???? - ????   Skupina Q, *

Adolf Kroupa

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Adolf Kroupa

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
  1995   O Adolfu Kroupovi, Nadace Adolfa Kroupy v Brně, Brno (Brno-město)
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Mlžné galaxie (Rozhlasové promluvy), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  nedat. (2019)   Slováci přijeli samohybem, Pictonica, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Adolf Kroupa
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Adolf Kroupa padesátiletý, Výtvarná práce
  1963   Naivní umění v Československu, Výtvarná práce, 11, 22-23
  1966   Bilance Výstavy mladých, Výtvarná práce
  2000   90 let Domu umění města Brna (Brno, Dům umění, 20. 10. - 10. 12.), 16-16
  2000   Kroupovská éra, 90 let Domu umění města Brna, 119-122
  2010   Ředitelská éra Adolfa Kroupy (Ke stému výročí jeho narození), 100 let Domu umění města Brna, 149-163

Adolf Kroupa

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Jako zázrakem (Překlady Adolfa Kroupy, Apollinaire - Desnos - Eluard - Neruda - Prévert), Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  1981   Apollinaire známý a neznámý (Výbor z básnického díla), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1995   Mlžné galaxie (Rozhlasové promluvy), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)

Adolf Kroupa

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Náš Majakovskij (Sborník básní, statí článků a vzpomínek k 20. vzročí básnkovy smrti), Svět sovětů, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Bohumír Dvorský
  1968   Jiří John: Grafika 1958 - 1968, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1968   Vilém Reichmann: Fotografie posledních deseti let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1969   Dana Štormová: Halasiana a barevná grafika
  1969   Ester M. Šimerová: Obrazy, kameje, koláže, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1993   Václav Chochola: Svět, tvůrčí podněty a přátelství Václava Chocholy: Václav Chochola - Kabinety vzpomínek (xerox)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Naivní umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Naivní umění v Československu, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Rusalka vystupující z tůně - Naivní a fantaskní obrazy z Čech a Moravy 1964-1968, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   , Svět sovětů, Praha
  1950   Říkám co je pravda (Politické básně), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1958   Jen tak, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Pásmo a jiné verše, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Stezky a cesty poezie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Sto moderních básníků, Československý spisovatel, Praha
  1968   Vlastní portrét, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Zbraně bolesti, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Prostory spánku, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1997   Miroslav Štolfa, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Znovu vidím Roberta Desnose..., Robert Desnos
  1948   Poznámka k dopisům vidoucího, Kvart, 274-275
  1959   Brněnský Dům umění, Výtvarná práce
  1964   déšť, Výtvarná práce
  1964   Vidět, Výtvarná práce
  1964   Za básníkem, kterému dlužíme, Výtvarná práce, 12, 2
  1965   Básník, který se narodil se stoletím, Výtvarná práce
  1965   Man Ray je Man Ray, je Man Ray, je Man Ray, Světová literatura, 188-205
  1965   Nevím, z kterého roku..., Výtvarná práce
  1965   O pomníkovém sochařství, Výtvarná práce
  1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce-11
  1966   Pablo Picasso, Výtvarná práce
  1967   Návštěvou u Man Raye, Výtvarná práce
  1967   Picassova paleta, Výtvarná práce
  1968   Astronomický kalendář praví, že Jiří John... / Le calentrier astronomique dit que Jiří John......, Jiří John: Grafika 1958 - 1968
  1969   Samota světa v tobě bzučící, Dana Štormová: Halasiana a barevná grafika
  1972   Připomínka umělce, Rovnost
  1974   Poslední Johnovy obrazy, Lidová demokracie
  1979/09/04   Grafik básníků, Lidová demokracie
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Robert Desnos (+ 8. 6. 1945), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha

Adolf Kroupa

almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Almanach Sdružení Q: 5 (Ohlédnutí In memoriam), Sdružení Q, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Nejkratší písně, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2005   Řeka, Václav Bláha, Svatá Anna, Oslov (Písek)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Vilma Lesková, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1958   Výstava fotografií Josefa Sudka (Dům pánů z Poděbrad)
  1960   F. Bič, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1969   Loo
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Zaostalí / Forever, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Slunná Silnice Samá Radost, Nakladatelství Svazu přátel SSSR, Praha
  1946   Svoboda - Liberté, Svět v obrazech, časopis
  1946   Výbor básní 1918-1938, Odeon, Praha
  1947   Básně (Ve výboru Adolfa Kroupy), Dělnické nakladatelství, Praha
  1947   Dvě básně, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1947   Trest, Petr Frank, Tábor (Tábor)
  1950   Říkám co je pravda (Politické básně), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1951   Zpěv za mřížemi, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1957   Perutinka, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1958   Jen tak, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Pásmo a jiné verše, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Jako zázrakem (Překlady Adolfa Kroupy, Apollinaire - Desnos - Eluard - Neruda - Prévert), Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Magnetická pole, 7., 4, Československý spisovatel, Praha
  1969   Můj život, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1973   Moudří blázni (Knížka historek, pohádek, povídek, veršů o moudrém bláznovství a bláznivé moudrosti), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1976   Moudří blázni (Knížka historek, pohádek, povídek, veršů o moudrém bláznovství a bláznivé moudrosti), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1977   Zbraně bolesti, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Apollinaire známý a neznámý (Výbor z básnického díla), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Prostory spánku, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Srdce pod klerikou, Aurora, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Infinitiv, Robert Desnos, 13
  1945   Jako ruka ve chvíli smrti, Kvart, 39-39
  1945   Jako ruka ve chvíli smrti, Robert Desnos, 12
  1945   Myšlenky o umění, Kvart, 165-166
  1945   Návštěvou u Picassa, Kvart, 177-180
  1945   Suita, Kvart, 32-32
  1945   Zlé srdce, Kvart, 121-121
  1946   Epopej, Kvart, 28
  1946   Modlitba k maskám, Kvart, 40
  1946   Na vycházce, Kvart, 39
  1946   Orfeus, Kvart, 25-28
  1946   Slunná Silnice Samá Radost, Život, 77-77
  1948   Dopisy vidoucího, Kvart, 265-274
  1948   Odpřísáhnutí, Kvart, 286
  1955   Óda na moře, Výtvarné umění, 5, 5, 235-236
  1956   Jak dělat podobiznu ptáka, Výtvarné umění, 6, 9, 394-394
  1956   Malířská vášeň, Výtvarné umění, 6, 1
  1956   Popěvek, Výtvarné umění, 6, 1
  1956   Stavitelé (Fernandu Légerovi), Výtvarné umění, 6, 5, 196-196
  1957   Ódy, Světová literatura, 90-95
  1957   Ta obvyklá celá, Výtvarná práce
  1957   Ve jménu, Výtvarná práce
  1960   Šťastná spravedlnost, F. Bič
  1962   A právě proto, že jsi dobrý..., Světová literatura, 228-229
  1963   Bílé náměstí, Výtvarná práce, 11, 22-23
  1963   Má země, Výtvarná práce, 11, 22-23
  1964   Cesta, Výtvarná práce, 12, 2
  1964   Historka, Výtvarná práce, 12, 2
  1964   Okna (Delaunayovi), Výtvarná práce, 12, 22
  1965   O pomníkovém sochařství, Výtvarná práce
  1965   Práce malíře, Výtvarná práce
  1965   Tisíckrát, Výtvarná práce
  1965   Vidět, Výtvarná práce
  1966   Katedrála je srdce, Výtvarná práce
  1966   Pablo Picasso, Výtvarná práce
  1966   Severní vítr, Výtvarná práce
  1968   Dobytí iracionálna, Sešity pro literaturu a diskusi, 11-12
  1969   Strom, Luc Dietrich
  1985   Překlady Adolfa Kroupy, Sborník památce Jiřího Padrty, 104-107
  2007   Sličná rusovláska, Zaostalí / Forever, 59-60
  2009   Jak dělat podobiznu ptáka, Vladimír Rocman, 342
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Robert Desnos (+ 8. 6. 1945), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1980   Znamení kotvy, Vitáček Jaroslav, _

Adolf Kroupa

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/02/04 - 1968/03/03   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/03/18 - 1968/04/10   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1968/04/15 - 1968/05/15   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1968/05/26 - 1968/06/16   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1968/11/08 - 1968/12/01   Vincenc Makovský: Sochařská kresba, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/03/20 - 1964/04/30   Naivní umění v Československu, Palác Kinských, Praha
1966/05/06 - 1966/06/05   Surrealismus a fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1967/04/23 - 1967/05/21   Výstava diel výtvarníkov Juhomoravského kraja, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)

Adolf Kroupa

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/03/25 - 1956/04/22   Bohumír Dvorský: Akvarely a pastely z cesty po Rumunsku, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1957/02/06 - 1957/03/10   Kamil Lhoták: Obrazy z let 1948-1956, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/10/25 -   Vlastimil Kozák, Žerotínský zámek (Zámek Nový Jičín), Nový Jičín (Nový Jičín)
1966/06/17 -   Vladimír Holub: Plastiky a závěsy, Palác šlechtičen, Brno (Brno-město)
1966/11/20 - 1967/01/01   Bohumír Matal: Retrospektivní výstava z let 1945-1965, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/12/11 - 1967/01/01   Georges Joniaux, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1967/03/05 - 1967/04/09   Karel Havlíček: Fantaskní kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1967/11/03 - 1967/11/26   Zdenek Seydl, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1968/02/04 - 1968/03/03   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/12/20 - 1969/01/26   Ludwig Mies van der Rohe: Tvůrce vily Tugendhat, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1969/11/02 - 1969/12/07   Jindřich Prucha: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/08/29 - 1979/09/24   Václav Bláha: Obrazy, kresby a knižní grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/01/17   Ludwig Mies van der Rohe: Tvůrce vily Tugendhat, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/09/06 - 1963/10/13   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1964/03/20 - 1964/04/30   Naivní umění v Československu, Palác Kinských, Praha
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1967/12/06 - 1968/01/01   Moje Rusko (výtvarní umělci RSFSR k 50. výročí VŘSR), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1969/06/01 - 1969/07/06   Dada 1916 - 1966, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)

Adolf Kroupa

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Čtvero pozdravení
  1965   Soukromí, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  2008   Za hranice stránek, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Radostná bilance i perspektiva, Výtvarná práce, 11
  1959   V Žerotínově zámku v Přerově byla uspořádána..., Výtvarná práce, 15
  1968   4. února zahájil Adolf Kroupa a Ludvík Kundera..., Výtvarná práce
  1968   Ředitel Domu umění v Brně..., Výtvarná práce
  2013   Jiří Valoch (Pozice kurátora v období tzv. normalizace), Umění a politika, 307-314
  2013   Rozbehnutá spomienka, Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, 36