Václav Pekárek

* 12. 9. 1907, Koloměřice, Chrášťany (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
6. 10. 1982, Praha, Česká republika (Czech Republic)
literary critic, poet, editor, pedagogue, editor

 

sex: male

word:
Absolvoval Školu vysokých studií pedagogických v Praze. Ve 30. letech zapojen do činnosti v levicově orientovaných spolcích a organizacích. Od r. 1945 tiskový referent a po r. 1948 vedoucí literárního oddělení ministerstva školství a národní osvěty. Tajemník Zd. Nejedlého a Svazu československých spisovatelů. V l. 1957-1967 vedoucí Kabinetu pro studium díla Z. Nejedlého ČSAV.
Člen literární skupiny Blok, redakční rady čtvrtletníku U, časopisu Lidová kultura, Společnosti pro hospodářské a kulturní styky s novým Ruskem, Levé fronty aj.
Uspořádal a vydal spisy K. Marxe, B. Engelse, F. X. Šaldy a Zdeňka Nejedlého.
Zdoj - www.svkkl.cz

V Kladně založil a redigoval Edici Naší cesty. Publikoval v časopisech, např. Naše cesta, Tvorba, Nový život aj. Marxistickou ideologii uplatňoval i v ediční a redakční činnosti.

Autor kritik a úvah o současné literatuře české, francouzské a sovětské.

notes:
Pseudonym
Kovář, Pavel V., 1907-1982