Aljo Beran

* 15. 4. 1907, Podgórze u Krakova, Polsko (Poland)
22. 10. 1990, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
illustrator, graphic artist, painter, pedagogue, architect, typographer

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Maturoval na olomouckém reálném gymnáziu, studoval architekturu na VU v Brně a později i UMPRUM a FF v Praze. Po studiích vyučoval na moravských gymnáziích. Po válce se stal pedagogem Katedry výtvarné výchovy FF Univerzity Palackého v Olomouci. Jako docent působil v roli vedoucího Katedry výtvarné teorie a výchovy FF UP. Za svého života byl členem několika skupin výtvarných umělců (Skupina výtvarných umělců v Brně, Skupina olomouckých výtvarníků, Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců atd.) Od roku 1977 čestný předseda Klubu přátel výtvarného umění v Olomouci. Jeho práce obsahuje celou škálu námětů a výtvarných technik. V předválečném období spolupracoval s nakladatelstvím bratra Čeňka Berana, který byl během nacistické okupace popraven. Za svůj život vytvořil nespočet výtvarných děl, výrazně se podílel i na obnovení olomoucké univerzity po roce 1945. Je autorem i dosud užívaného znaku Univerzity Palackého v Olomouci.

studijní cesty: Německo (1931), Jugoslávie (1935, 1973), Rumunsko, Bulharsko, Turecko (1936, 1977), Francie (1937, 1968), Polsko (1959, 1972), DDR (1960), Maďarsko (1961), SSSR (1962), Rakousko (1967), Itálie (1975), Řecko (1977), Španělsko (1978)
Jeho dílo se nachází v českých, moravských i zahraničních galeriích a v soukromém vlastnictví.

notes:
Také jako Alois Beran