Jan Berka

* 20. 7. 1759, Kamenná, Česká republika (Czech Republic)
7. 7. 1838, Praha, Česká republika (Czech Republic)
mědirytec, graphic artist, draghtsman

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Jan Berka byl mědirytec a kreslíř. Narodil se 20. července 1759 v Kamenné, zemřel 7. července 1838 v Praze. Ženat byl celkem třikrát: 1785, 1796 a 1806. Mědirytectví se vyučil u bratří Salzerů, pracoval pro dvorního knihtiskaře Jana Ferdinanda ze Schónfeldu, později pro vdovu Kateřinu Balze-rovou. Vlastní mědirytecký závod v Praze měl již před rokem 1806.
Z třetího manželsví měl dceru. Ludmila (Louisa, Ludovika, Antonie) Berková (1811-1877) se věnovala malbě podobizen (TOMAN, I. díl, s. 60-61.).
Oldřich Doskočil
-
Jan Berka se nejprve vyučil hudbě a kreslení. Byl zpěvákem v kostelním sboru a zároveň studoval humanitní obory. Teprve poté, když ztratil hlas, vyučil se mědirytcem v v dílně bratrů Salzerů a spolupracoval také se členy rodiny Balzerů. Pracoval pro dvorního knihtiskaře Jana Ferdinanda ze Schönfeldu a později také pro vdovu Kateřinu Balzerovou. Již po roce 1790 měl vlastní mědiryteckou dílnu. Byl třikrát ženat a jeho dcera ze třetího manželství Louisa Berková (1811-1877) byla pražskou malířkou podobizen.
Jeho bratr Anton Berka (1786-1838) byl rovněž mědirytcem a později vydavatelem hudebnin ve Vídni. Roku 1813 převzal nakladatelství Elisabeth Otto & Comp., a pod značkou Berka, Anton & Comp ho provozoval až do roku 1834.
Jan Berka je znám jako autor 12 mědirytů podle krajin Norberta Grunda. Kromě toho byl autorem četných vignet, titulních listů, pohlednic a ilustrací. Je autorem portrétů prince Egona von Fürstemberg , Händela , hraběnky Clam-Gallas, Josefa Dobrovského, Franze hraběte von Sternberg Baca, Giacomo Casanovy. Ilustroval české vydání Iliady z roku 1802. Byl autorem plánů kostela a interiéru strahovské knihovny. Soubor jeho map le Loca Terrae Sanctae quorum fit mentio in Evangeliis (Kartografie svatých míst uváděných v Evangeliích) vydaný v Praze kolem roku 1790 je uchováván v Národní knihovně v Izraeli. Vyryl také celou řadu notových příloh do knih a též několik obálek hudebnin. Podle Jana T. Štefana byl Jan Berka na přelomu 18. a 19. století nejplodnějším ilustrátorem.
cs.wikipedia.org, 13.4.2018

notes:
* - není jasné ve které Kamenné
Odkaz. forma
Berka, Johannes, 1759-1838
Původně zpěvák, mědirytec a kreslíř,autor četných podobizen, vignet, titulních listů, pohlednic, též autor dvanácti krajin dle Norberta Grunda.