Jaroslav Červený

* 18. 9. 1927, Beroun (Beroun), Česká republika (Czech Republic)
painter, Textile Artist

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
Člen skupiny XX.

Jaroslav Červený

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Fišárek Alois, *1906

Jaroslav Červený

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Skupina XX, *

Jaroslav Červený

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1945/11/11 - 1945/12/02   Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1967/10 - 1967/11   Skupina XX, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1969   Biennale Internationale De La Tapisserie, Lausanne, Lausanne
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1971/07/15 - 1971/09/05   Moderní tapiserie Art protis, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1972/04/16 - 1972/05/02   Tapiséria. Art protis, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/01/19 - 1975/02/23   Art protis - deset let výtvarné technologie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha

Jaroslav Červený

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1945   Výstava studentů výtvarníků
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Skupina XX, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Moderní tapiserie (Art protis let 1968-1970), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1975   Art protis (Deset let nové výtvarné technologie), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Lausanne 1969, Výtvarná práce
  2012   Umění ve veřejném prostoru - srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni, Zprávy památkové péče, 72, 5, 381-388
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)

Jaroslav Červený

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 10-11
  1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce
  1966   Ascherova soutěž, Výtvarná práce
  1995   Příběh Divadla v Nerudovce (Rozhovor Marcely Pánková s Jarmilou Šerou), Výtvarné umění, 33-40
  2016   „Stvoření nového člověka“ (Dům československých dětí na Pražském hradě v šedesátých letech 20. století), Umění / Art, 64, 5, 394-411