Alois Sopr

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Alois Sopr
1964   Alois Sopr: Plastiky 1939 - 1964
1968   Alois Sopr: Plastika 1963-1968
1973   Alois Sopr
1978   Alois Sopr
1985   Alois Sopr: Výběr z díla 1945 - 1985
1986   Alois Sopr
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1940   Mladí (Výstava obrazů a soch)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   107. výroční řádná členská výstava
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Jednota umělců výtvarných: 111. podzimní řádná členská výstava Náš venkov
1941   Jednota umělců výtvarných: 116. podzimní řádná členská výstava
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1942   117. výstava Portret
1942   Jednota umělců výtvarných: 119 Mitgliederausstellung / Členská výstava
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1945   Student Painter´s and sculptor exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1946   Mánes 1946
1946   Člověk a práce
1946   Mladé české sochařství
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   Výtvarná úroda 1950
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   III. členská výstava
1952   Výtvarní umělci na stavbách socialismu
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Výtvarníci a kniha
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců
1958   Česká soudobá medaile a plaketa: Práce z let 1945 - 1958
1958   Skupina 58
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   České moderní malířství
1960   Skupina 58
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Skupina 58
1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963)
1963   Josef Brož, Stanislav Ježek, Josef Liesler, Jaroslav Otčenášek, Ondřej Pavlík, Jan Smetana, Vojtěch Tittelbach, Antonín Kalvoda, Jan Kodet, Alois Sopr, Václav Žalud ze skupiny 58
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Skupina 58
1965   Sochařská bilance 1955-65
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   Malíři sochaři Prahy 6
1966   Index (Kolektiv malířů a sochařů tvůrčí středisko Praha 6)
1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
1967   Skupina 58
1967   I. pražský salon
1967   Index (Tvůrčí kolektiv malířů a sochařů Praha)
1967   Současný portrét
1968   Index
1968   Československé mince 1918-1968
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1969   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen
1970   Prager Künstler
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1972   Přátelství
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1974   Česká soudobá medaile
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1977   Výtvarní umělci Západočeského kraje
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Československé mince 1918-1977
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1979   Současná česká medaile a plaketa
1979   Pražské sochy a pomníky
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně)
1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
1981   Otakar Španiel a jeho škola (K stému výročí narození Otakara Španiela (1881-1955))
1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1987   Z ateliérů medailérů
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1988   Západočeští výtvarní umělci (Obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví)
1989   České sochařství 1948/88
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1996   Užité umění 60. let
1999   Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1939 - 1999
2009   Ohlasy kubismu v Plzni
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1959   Alois Sopr: Plastika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Alois Sopr, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1984   Medaile a plaketa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Medaillen und Plaketten, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1947   Pokus Mánesa o kolektivní umění, Národní osvobození, 18, , 1947/07/25, -
1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 3-4
1954   Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mladá fronta, 10, 129, 1954/05/30, 4-4
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, -
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Výstava návrhů na sportovní plaketu, Výtvarná práce, 4, 10, 1956/06/20, 5-
1956   Výtvarná výzdoba Musea Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 3, 1, 1955/01/14, 4-
1957   Od sochařských soutěží k realisaci vítězných návrhů, Výtvarná práce, 5, 9, 1957/05/11, -
1957   Alois Sopr, Výtvarná práce, 5, 20, 1957/10/25, 8-
1958   Skupina 58, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 5-
1959   Česká medaile a plaketa, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 9-
1960   Skupina 58 vystavuje, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 11-
1962   Bilance skupiny 58, Výtvarná práce, 10, 24, 1962/12/27, 3-5
1962   Výtvarní umělci k XII. sjezdu KSČ, Výtvarná práce, 10, 25-26, 1962/12/31, 1-2
1963   Drobná plastika mezinárodně, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 4-4
1963   Alois Sopr v Plzni, Výtvarná práce, 11, 21, 1963/11/23, 8-9
1965   Medailérská tvorba v Československu v letech 1945-1965, Výtvarné umění, 15, 6, 1965/07/31, 240-257
1968   Sochařská řeč, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 5-
1970   Výstavy předjarní, Výtvarná práce, 18, 7, 1970/03/25, 4-
1977   Hledání a jistoty (Současné angažované malířství, sochařství a grafika), , , , , 20-33
1978   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, -
1979   Alois Sopr - návštěva v ateliéru, Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, 27-32
1981   Návštěva u Aloise Sopra, Návštěvy v ateliérech, , , 1981, 122-126
1986   Sochařské dílo současnosti, Lidová demokracie, , , 1986, -
1986   Plastiky Aloise Sopra, Svobodné slovo, , , 1986, -
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1964   Alois Sopr: Plastiky z let 1936 - 1964
1968   Alois Sopr: Plastiky, reliéfy, kresby
1973   Alois Sopr (k autorovým šedesátinám, plastiky a reliéfy)
1986   Alois Sopr: Výběr z díla
1986   Alois Sopr (národní umělec)
1987   Alois Sopr: Sochy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1959   Skupina 58
1960   Skupina 58
1968   Index
2000   Česká grafika 20. století
published, title (subtitle)
  Jubilea leden-duben (Kronika)
Work
published, title (subtitle)
  Medaile za odvahu v partyzánských bojích a za pracovní obětavost
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
Funeral Card
published, title (subtitle)
1993   akademický sochař Alois Sopr
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1962   České výtvarné umění 20. století
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)