Alois Sopr

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
Periodical
published, title (subtitle)
1960/05   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)