Richard Feder

* 26. 8. 1875, Václavice, Česká republika (Czech Republic)
† 18. 11. 1970, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
,

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
Rabín. Sepsal dějiny kolínských židů. Po návratu z Terezína vydal knihu Židovská tragedie, dějství poslední (1947). Výbor z jeho díla: Richard Feder, Život a odkaz

Richard Feder

Narodil se v početné venkovské rodině. Už na vesnické trojtřídce se projevilo jeho mimořádné nadání, školu dochodil v městě Benešově. Maturoval na akademickém piaristickém gymnáziu, vysokoškolská studia završil doktorátem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následoval rabínský seminář ve Vídni a v září 1903 první rabínské místo v Kojetíně na Moravě. Později sloužil v Lounech a Roudnici nad Labem. Pak dlouhá léta, až do začátku druhé světové války, byl rabínem v Kolíně. Brzy zde dosáhl značné vážnosti a obliby, obsáhl široké pole působnosti a významně ovlivnil duchovní atmosféru města. Kromě vykonávání rabínských povinností vyučoval až do roku 1938 němčinu a německou obchodní korespondenci na kolínské obchodní akademii, jako jednatel Okresního osvětového sboru v Kolíně se dlouhá léta podílel na kulturním životě ve městě. Prokázal přitom nejen hluboké a rozsáhlé vědomosti, ale především obecně lidský, dnes bychom řekli ekumenický nadhled, s nímž pro různé skupiny posluchačů přednášel o dějinách náboženství, Janu Husovi, buddhismu i české literatuře. Na začátku protektorátu se snažil o záchranu příslušníků kolínské židovské obce, ovšem marně. Sám byl dne 13. června 1942 s celou rodinou zařazen do transportu Aad-Kolín s konečnou stanicí v Terezíně. Bylo mu 66 let. Svému poslání rabína dostál i v nelidských podmínkách terezínského ghetta, byl oporou spoluvězňům, snažil se mezi nimi udržovat víru, neváhal ani uzavírat židovské sňatky. Po válce, kterou přežil jako jediný z rodiny, zahynula jeho manželka i všichni příbuzní (kromě neteře, která se o něj do smrti starala) se vrátil do Kolína, aby obnovil tamní židovskou obec. Pracoval tam až do svého zvolení oblastním rabínem moravskoslezským v roce 1953. Dr. Feder se odstěhoval do Brna. Nový úřad nastoupil dne 19. dubna 1953. O sedm let později byl ustaven vrchním rabínem pro české země, což mu otevíralo cestu do hlavního města. Brno však neopustil a zůstal mu věrný až do své smrti. Jeho příchodem došly naplnění potřeby členů židovských náboženských obcí. Vrchní rabín Feder navštěvoval jejich sídla na Moravě a synagogální sbory, přednášel, učil, psal. Publikoval teologická pojednání, komentáře, odborné statě, překládal (Židé a křesťané, 1919; Hebrejská učebnice-učebnice novohebrejštiny, 1923; Židovská tragédie. Dějství poslední, 1948; pro děti Nové židovské besídky, 1948). Pravidelně přispíval do Věstníku židovských náboženských obcí a Židovské ročenky.
Věnoval se hodně dětem, na hodiny náboženství a hebrejštiny k němu docházely i domů. I v Brně se významně podílel na utváření kulturního prostředí města, mimo jiné i díky jeho iniciativě se koncem 60. let uskutečnila ve Staré radnici ojedinělá výstava židovských náboženských předmětů. V roce 1965, kdy slavil devadesátiny, mu bylo uděleno vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Byl uznávanou autoritou v otázkách teologicko filozofických a pro své vzácné lidské vlastnosti především v oblasti morální. Jeho krédem bylo: Jednej tak, jak mluvíš. Richard Feder patří k nejvýraznějším postavám naší židovské historie 20. století. Své vědění a síly věnoval i ve vysokém věku, oslaben po návratu z lágru a poznamenán ztrátou svých nejbližších, svým souvěrcům, našemu městu i státu.
PhDr. Richard Feder, vrchní rabín českých zemí, zemřel ve věku 95 let. Je pochován na židovském hřbitově v Brně, kde mu byla odhalena pamětní deska (Nikos Armutidis). V roce 2002 mu prezident Václav Havel propůjčil Řád TGM in memoriam. Zastupitelstvo města Brna mu v roce 2003 udělilo Čestné občanství města Brna in memoriam. Po Richardu Federovi je pojmenován park naproti brněnského židovského hřbitova.

zdroj: www.brno.cz

Richard Feder

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Gymnázium, Praha

Richard Feder

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
???? - 1945   Koncentrační tábor Terezín, Terezín (Litoměřice)
???? - ????   Louny (Louny), Louny (Louny)
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Roudnice nad Labem (Litoměřice), Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1922 - 1926   Gymnázium, Kolín (Kolín), profesor

Richard Feder

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Náhledy na kolínskou literaturu (1901-2001), Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín)
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2006   Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)
  2007   Osobnosti Zásmucka, Zásmuky (Kolín), Zásmuky (Kolín)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Některé významné osobnosti kolínského gymnásia (Ředitelé a profesoři, Vynikající žáci ústavu), 100 let kolínského gymnásia, 50-59
  2002   Náhledy na kolínskou literaturu - výběr (1901-2001), Náhledy na kolínskou literaturu, 12-29

Richard Feder

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, 273-302
  2002   3. Období První republiky, světová válka a její ohlasy (1919-1948), Náhledy na kolínskou literaturu, 5-8