zdroj: https://www.google.com/search?q=Krb%C3%A1lek+pavel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdkN7kjrXnAhURYVAKHeRwCA4Q_AUoAXoECA8QAw&biw=1920&bih=888#imgrc=TIfeY5_DKQ8lKM

Pavel Krbálek

* 2. 4. 1928, Miroslav (Znojmo), Česká republika (Czech Republic)
† 29. 8. 2015, Praha, Česká republika (Czech Republic)
designer, Pedagogue, sculptor

 

sex: Male

NK AUT: jn20000710328

notes:
V emigraci působil jako lektor pro uměleckoprůmyslovou činnost (šperk) na různých výtvarných školách v Německu a Švýcarsku.

Pavel Krbálek

První období tvorby spadá do druhé poloviny padesátých let a vychází především z kovářského zpracování kujného železa. Základy řemesla získal v prostředí otcovy dílny v Miroslavi u mistrů Rudolfa Dvořáka a Rudolfa Svobody, kde se vyučil kovářem. Roku 1948 odešel studovat do Brna na školu uměleckých řemesel, kde se pod vedením profesora J.A. Šálka počíná formovat jeho výtvarné cítění. Kovu zůstává věrný i po přijetí na Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze. V ateliéru zpracování kovů profesora Bedřicha Stefana pokračoval v rozvíjení výtvarných představ v materiálu jemu nejbližším – železe. V kontaktu s dalšími mistry oboru záhy realizoval své první studie zvířat. Jeho celoživotním motivem se však staly figurální kompozice, jak naznačila jeho klauzurní práce Vítěz a závěrečné práce na UMPRUM z roku 1958 Dívka a Studie mužského aktu. Tato díla znamenala návrat k abstraktnímu pojetí v kované plastice u nás. V roce 1961 vystavil své práce na mezinárodní přehlídce uměleckého kovářství v Lindau u Bodamského jezera, kde zastupoval Československo jako jediný účastník. Mezi jeho dvanácti plastikami patřila k nejvýznamnějším pracím Ležící. Tuto přehlídkou započala výraznější prezentace české plastiky na mezinárodním fóru. Bohatá tvůrčí léta provázela i vzrůst jeho společenské aktivity. Roku 1964 se Pavel Krbálek stal předsedou sekce Kov a šperk při SČVU, roku 1967 se podílel na přípravě výstavy EXPO 67 v Montrealu. Dále pořádal I. sympozium šperku v Jablonci nad Nisou v roce 1968, kde se představil jako tvůrce kovaného šperku. Koncem šedesátých let vytváří v roli hostujícího docenta na uměleckoprůmyslových školách v Curychu a Lucernu malá, ale výtvarně velmi působivá díla ze stříhaného plechu. Pro Pavla Krbálka je však nejcharakterističtější realizace velkých plastik, které můžeme najít v Lucernu, v Ivry, v Muggensturmu a Rastattu. Za bronzovou sochu Mrznoucí srdce získal roku 1990 v Japonsku Rodinovu cenu a rok poté následuje tamtéž cena H. Moora za železnou plastiku Niké. Vyvrcholením této etapy se pak stávají stříbrné a zlaté kované plastiky velkých rozměrů. Bytostnou povahou je Pavel Krbálek především kovář, s hluboce prožitou zkušeností styku s materiálem. Na počátku jeho tvorby stálo železo, na kterém se učil poznávat vlastnosti kovu při jeho zpracování v ohni a na kovadlině v rodné kovárně, ze které v letech 1990 – 93 vytvořil své nové pracoviště. V malém sále Kulturního domu v Miroslavi byla v roce 2001 otevřena stálá expozice jeho děl. Monumentální socha Radost, která byla v červnu téhož roku odhalena v parku u kulturního domu je darem mistra Krbálka rodnému městu.

http://www.mesto-miroslav.cz

Pavel Krbálek

zdroj: https://www.google.com/search?q=Krb%C3%A1lek+pavel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdkN7kjrXnAhURYVAKHeRwCA4Q_AUoAXoECA8QAw&biw=1920&bih=888#imgrc=TIfeY5_DKQ8lKM
 

Pavel Krbálek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Rodinná kovářská dílna, Miroslav (Znojmo), umělecké kovářství
1948 - 1952   Vyšší škola uměleckého průmyslu (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město), Šálek Josef, *1911
1952 - 1959   Konstfack Industrial department, Stockholm, Stockholm, Stefan Bedřich, *1896
1956 - 1956   Hochschule für bildende und angewandte Kunst, Berlín (Berlin), Drake Hans, *0

Pavel Krbálek

from - to   institution, city, notes
???? - 1968   Praha, Praha, trvalý pobyt,tvůrčí činnost
1968 - ????   Luzern, Luzern, trvalý pobyt, tvůrčí činnost

Pavel Krbálek

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   český exil (Německo), *
???? - ????   český exil (Švýcarsko), *
???? - ????   exil, *
???? - ????   Kov a šperk, *
???? - ????   osobnosti (Jihomoravský kraj), *
???? - ????   Tvůrčí skupina Umění a řemesla, *

Pavel Krbálek

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/04/01 - 2000/10/31   Kovová plastika ak. soch. Pavla Krbálka, Hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou (Přerov)
2001/01/12 - 2001/03/18   Kovová plastika: Tvorba českých autorů ze sbírky uměleckého kovářství na hradě Helfštýně, Lobkovický palác na Pražském hradě, Praha
2005/07/07 - 2005/08/28   Pavel Krbálek: Kovová plastika a šperk, Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov (Semily)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1960   Skupina Umění a řemeslo, Dům č.p. 36, Praha
1960/06/22 - 1960/07/17   Ze skicáře tvůrčí skupiny Umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/02/09 -   Bilance 1960, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1963/04/05 - 1963/05/05   Bilance 1962-63: Třetí členská výstava Skupiny průmyslových výtvarníků U. B., Galerie Československý spisovatel, Praha
1964/07/01 - 1964/09/01   Socha 1964, Liberec (Liberec), Liberec (Liberec)
1965/12/04 - 1965/12/19   La transfiguration de l´art tchèque: Peinture - sculpture - verre - collages, Palais de Congrès de Liège, Lutych (Liège)
1966/08   Bilance '66, Mánes, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1967/04/21 - 1967/10/17   Expo 67, Montreal (Québec), Montreal (Québec)
1967/05/04 - 1965/06/04   Svět v nás, Galerie Československý spisovatel, Praha
1968   Stříbrný šperk 1968: Výstava výsledků I. mezinárodní symposium Jablonec nad Nisou, Galerie Václava Špály, Praha
1968/01/25 -   Kov a šperk, Výstavní síň Domu kazatelů Betlémské kaple, Praha
1968/01/25 - 1968/02/25   Kov a šperk, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1968/04/02 - 1968/04/30   Deset sochařských vyznání, Galerie Fronta, Praha
1968/07   Bilanz 68, Arbeitsgemeinschaft des deutschen Kunsthandwerkes, Kolín nad Rýnem (Köln)
1968/08   ВИЛAНЦE 1967 (Bilance 1967), Чешки център София (České centrum Sofie), Sofie (Sofia)
1968/09   Stříbrný šperk 1968: Výstava výsledků I. mezinárodní symposium Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1968/10/04 - 1968/10/27   6 prager Künstler, Galerie Artica, Cuxhaven
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/03 - 1969/04   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1990/10/02 - 1990/11/04   Kov a šperk: Oborová výstava, Galerie Václava Špály, Praha
1996/12 - 1997/01   Užité umění 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2017/05/11 - 2017/11/05   Automat na výstavu: Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu / The Automatic Exhibition: The Czechoslovak Pavilion at Expo 67 in Montreal, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2018/03/10 - 2018/06/03   Jablonec '68, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
2018/07/05 - 2018/10/17   Jablonec 68: Der Ost-West-Schmuckgipfel, Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/06/27 - 2009/08/21   Setkání 4 Treffen 4, Zámek Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou (Třebíč)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha

Pavel Krbálek

aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Pavel Krbálek: Radost, ELAN spol. s.r.o., Přerov (Přerov)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Jablonec 68: Der Ost-West-Schmuckgipfel, Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Pavel Krbálek: Kovová plastika, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
  1964   Socha 1964, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1965   La transfiguration de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.), Umělecká beseda, Praha
  1967   Svět v nás, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   ВИЛAНЦE 1967 (Bilance 1967), Чешки център София (České centrum Sofie), Sofie (Sofia)
  1968   6 Prager Künstler (Istler Janeček Koblasa Krbálek Paleček, Trinkewitz), Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1968   Bilanz 68
  1968   Deset sochařských vyznání
  1968   Kov a šperk
  1968   Stříbrný šperk 1968 (Výstava výsledků I. mezinárodního symposia v Jablonci n. N.)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Kov a šperk: Oborová výstava, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1996   Užité umění 60. let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Setkání 4 Treffen (V parku / Im Park), Národní památkový ústav, správa státního zámku Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou (Třebíč)
  2018   Jablonec '68 (Erstes Gipfeltreffen der Schmuckkünstler aus Ost und West / The First Summit of Jewelry Artists from east and West), Arnoldsche, Stuttgart
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1998   Osobnosti Znojemska (Místopis)
  2002   Proměny českého šperku na konci 20. století, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu), Akademie výtvarných umění, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Pavel Krbálek, Výtvarná práce
  1960   Z brněnských výstav, Výtvarná práce
  1964   Z ateliéru Pavla Krbálka, Výtvarné umění, 129-131
  1968   Die Ausstellung tschechoslowakischer Künstler...
  1968   V Galérii Fronta v Praze uvedli 2. dubna výstavu..., Výtvarná práce
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Kovová plastika ak. soch. Pavla Krbálka, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
  2005   Pavel Krbálek: Kovová plastika a šperk, Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov (Semily)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Deset sochařských vyznání
  2001   Kovová plastika (Tvorba českých autorů ze sbírky uměleckého kovářství na hradě Helfštýně), Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)

Pavel Krbálek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Deset sochařských vyznání
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Mezinárodní výstava uměleckého kovářství, Výtvarná práce

Pavel Krbálek

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Sborník severočeského muzea / Acta Musei Bohemiae Borealis, Severočeské muzeum p.o., Liberec (Liberec)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 2, 4, Svaz československých spisovatelů, Praha

Pavel Krbálek

institution, city  
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
Národní galerie v Praze, Praha
Severočeské muzeum p.o., Liberec (Liberec)