Ignát Herrmann

* 12. 8. 1854, Chotěboř (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
8. 7. 1935, Řevnice (Praha-západ), Česká republika (Czech Republic)
journalist, writer

 

signature: Vojta Machatý, aj.
nationality: Czech
sex: male

word:
Český spisovatel, povídkář a humorista. Narodil se jako třinácté dítě obchodníka F.X. Herrmanna, který se později i s rodinou přestěhoval do Hradce Králové. Zde i přes počáteční úspěch firma jeho otce nerosperovala. Nepříznivá finanční situace provázela malého Ignáta celé dětství strávené na školách v Hradci Králové. Již ve čtrnácti letech odešel do učení na kupeckého příručního v Praze.
Roku 1871 nastoupil do galanterní firmy bratří Tučků. V této době se seznámil s J. Veselým a začal psát. Roku 1873 se stal pokladním a účetním v expedičním oddělení Ottova nakladatelství a administrátorem časopisu Paleček, který v letech 1876-78 redigoval. Na krátký čas se ještě vrátil k účetnickému a písařskému povolání v advokátní kanceláři svého bratra Emila. Již roku 1881 byl však přijat jako spolupracovník a později jako člen redakce Národních Listů (1885), kde působil až do své smrti.
Během svého života cestoval a aktivně se účastnil společenského života. Byl jedním ze zakládajících členů literárního spolku Máj a také jeho předsedou (1888-1901). Dále působil ve výboru Společnosti Národního divadla aj. Roku 1923 byl jmenován čestným občanem města Hradce Králové. Zde také byla po jeho smrti zřízena pamětní místnost. Po jejím zrušení přešla většina pozůstalosti do majetku Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Jeho literární začátky jsou spojeny s drobnými humoristickými povídkami otiskovanými pod různými pseudonymy. Po úspěchu jeho první knihy Z chudého kalamáře (1880) se rozhodl založit vlastní časopis Švanda dudák, který vycházel v letech 1882-1914 1924-1930. Mezi jeho nejznámější práce patří například U snědeného krámu (1890), Blednoucí obrázky (1905 a 1929), Ztřeštěné historky (1902), Otec Kondelík a ženich Vejvara (1905) a Tchán Kondelík a zeť Vejvara (1905). Jeho rozsáhlé dílo bylo vydáno v padesáti svazcích Sebraných spisů (1905-40).
PePřík
Lit.: Ottův slovník naučný XI, s. 209; Masarykův slovník III, s. 161; Lexikon české literatury II. 1, Praha 1993, s. 160-162; J. Benýšková - F. Vích: Literární Hradec Králové, Hr. Králové 1994, s. 48n. ad.

notes:
* Horní mlýn na Doubravce
Viz též (pseud.)
Lebeda, Vavřinec, 1854-1935
Brk, Isidor, 1854-1935
Hradecký, H. H. (Hynek Herrmann), 1854-1935
Ypsilon, 1854-1935
Historie záhlaví
Pod pseudonymem Vavřinec Lebeda psal I. Herrmann referáty o divadle a kulturním dění do svého humoristického časopisu Švanda dudák. Pod pseudonymem Hradecký, H. H. psal I. Herrmann biografie (např. o Františku Palackém). Pod pseudonymem Ypsilon psal I. Herrmann zejména do Národních listů a také si pod ním v roce 1891 zahrál ve Švandově divadle na Smíchově ve své hře Manželova přítelkyně.