František Doležal

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1944   Franta Doležal: Obrazy a kresby / Franta Doležal: Bilder u. Zeichnungen
1956   František Doležal: Oleje, kresby a grafika z let 1941 - 1956 (Hradec Králové)
1956   František Doležal: Oleje, kresby a grafika z let 1941 - 1956 (Praha)
1958   František Doležal: Obrazy z Máchova kraje (1956 - 1958)
1958   František Doležal: Obrazy z Máchova kraje 1956 - 1958
1964   František Doležal: Kresby, grafika a variace na básnická a literární díla 1928 - 1963
1967   Doležal František (Galerie Vincence Kramáře)
1967   Doležal František (Roudnice nad Labem)
1969   František Doležal: Žena v množném čísle (Cyklus obrazů, kreseb, koláží a grafiky 35-68)
1970   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963 - 1970) (Galerie Vincence Kramáře)
1970   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963 - 1970) (Litoměřice)
1971   František Doležal: Obrazy, kresby, koláže 1928 - 1971
1974   F. Doležal
1975   František Doležal: Malířské cykly 1956 - 75
1979   František Doležal: Obrazy, kresby, studie 1928 - 1978
1980   František Doležal: Obrazy, kresby 1930 - 80
1981   František Doležal: Obrazy a kresby 1930 - 80
1982   František Doležal: Obrazy
1984   František Doležal: Kresby, studie, grafika
1986   František Doležal: Výběr z díla (Obrazy, kresby, grafika 1930 - 1985)
1990   František Doležal
2000   František Doležal (1910 - 1989): Komorní výběr z díla (Nejen z Máchovského cyklu)
2009   František Doležal
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134)
1948   SČUG Hollar: Členská výstava (142)
1949   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (148)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
1952   Členská výstava 1952
1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
1953   Česká grafika Hollar
1954   Členská výstava (Srpen 1954)
1954   Členská výstava 1954
1956   Druhý Pražský salon (Katalog)
1960   František Doležal: Obrazy z Máchova kraje 1956 - 1960, Karel Valter: Obrazy z jižních Čech 1957 - 1960
1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění
1961   Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ (Oblastní galerie Litoměřice)
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Malíři sochaři Prahy 6
1966   Index (Kolektiv malířů a sochařů tvůrčí středisko Praha 6)
1967   Index (Tvůrčí kolektiv malířů a sochařů Praha)
1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
1968   Index
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1970   Prager Künstler
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1972   Město a lidé
1972   České umění 20. století
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1975   Krajina míru a tvořivé práce (Obrazy krajové tematiky z let 1945-75)
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1976   Máchovské motivy v současném výtvarném umění
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   Žena věčná inspirace umění
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984)
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění
1986   České středohoří ve výtvarném umění 20. století
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Krajina Orlických hor a Podorlicka v českém výtvarném umění (1850-1986)
1988   České zátiší 20. století
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1998   Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971 (Pocta Františku Doležalovi)
2000   František Doležal: Obrazy, grafika, kresby, Alena Lenka Čechová: Tapiserie, objekty, šperky
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2010   Česká koláž
2011   Duše krajiny, duch místa
2012   Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman)
2013   Benefiční výstava - seznam vystavených děl
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2018   Naše koláže
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2001   Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, Nakladatelství Oswald, Praha
2008   Malířovy dopisy (Jaroslavu Mařanovi, Lídě D.), Nakladatelství Cherm, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2005   Máchovská zření Františka Doležala (Sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Cherm, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Malá československá encyklopedie (D-CH), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Malíři Orlicka a Podorlicka (Malý lexikon), Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 1. svazek A-M), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   František Doležal, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 12-12
1956   Výstava Františka Doležala, Mladá fronta, 12, 284, 1956/11/24, 5-5
1956   Vystavuje F. Doležal, Večerní Praha, , , 1956/11/19, -
1956   Výstava malíře Františka Doležala, Výstava malíře Františka Doležala, , , 1956, -
1956   Výstava Františka Doležala, Obrana lidu, , , 1956/11/29, -
1956   Obrazy F. Doležala, Rudé právo, , , 1956/02/21, -
1957   Výstava Františka Doležala, Hollar, 29, 2, 1957, 83-84
1958   Litoměřicko v obrazech, Obrana lidu, , , 1958/11/16, -
1958   Obrazy z Máchova kraje, Rudé právo, , , 1958/11/18, -
1958   Máchův kraj v obrazech F. Doležala, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1958/11/22, -
1958   Z Máchova kraje, Tvorba, , 48, 1958/11/27, -
1958   Máchův kraj v obrazech Fr. Doležala (K reprodukci na poslední straně), Květy, , 48, 1958/11/27, -
1958   Malíř František Doležal: Miluji Litoměřicko, Nová vesnice, , , 1958/12/08, -
1958/12/02   F. Doležal, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 11-
1959   Členové a kandidáti SČSVU nově jmenovaní..., Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, -
1959   Maloval malíř českou krajinu, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1959/01/09, -
1959   Malíř Máchova kraje, Obrana lidu, , , 1959/03/22, -
1960   Obraz české krajiny, Pravda, , , 1960/09/16, -
1960   Malíři Máchova kraje vystavují, Lidová demokracie, , , 1960/09/25, -
1961   Malíř František Doležal (K repodukci na poslední straně), Květy, 11, 15, 1961/04/15, -
1962   Putovní výstava výtvarníků Litoměřicka, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1962/03/11, -
1964   Dnes, když nacházíme schůdnější..., František Doležal: Kresby, grafika. Variace na básnická a literární díla 1928 - 1963, , , 1964, 0-0
1964   Klíč k tmám (Malíři Františku Doležalovi), František Doležal: Kresby, grafika. Variace na básnická a literární díla 1928 - 1963, , , 1964, 0-0
1964   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 12, 6, 1964/04/16, 2-
1964   Nahoře: Malé formáty v díle Františka Doležala, Svět v obrazech, , 12, 1964/03/21, -
1964   Výstava Františka Doležala, Lidová demokracie, , , 1964/03/21, -
1964   František Doležal - síň Hollar, Práce, , , 1964/03/24, -
1964   F. Doležal, Mladá fronta, , , 1964/03/25, -
1964   Ilustrace a kresby F. Doležala, Rudé právo, , , 1964/03/25, -
1964   Obrazy zralého umělce (Výstava Františka Doležala v Hollaru), Večerní Praha, , , 1964/03/25, -
1964   Malíř František Doležal, Kulturní tvorba, 2, 14, 1964/04/02, -
1966   Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965, Hollar, 35, , 1966, 66-67
1967   Když malíře okouzlí poezie, Lidová demokracie, , , 1967/04/07, 0-0
1967   František Doležal, Výtvarná práce, 15, 25, 1967/12/14, 5-5
1967   Poezie a život, Pochodeň, , , 1967/04/13, -
1967   Pražští umělci v Karlových Varech, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, 5-
1967   Poezie a život v díle Františka Doležala, Večerní Praha, , , 1967/04/15, -
1967   Vyznavač Máchova díla, Práce, , , 1967/04/25, -
1967   František Doležal vystavuje (Galerie Vincence Kramáře), Kulturní tvorba, , , 1967/04/27, -
1967   Z pražských výstav, Mladá fronta, , , 1967/05/31, -
1967   K. H. Mácha - zdroj malířské inspirace, Zemědělské noviny, , , 1967/04/19, -
1967   Výtvarný lyrismus Františka Doležala, Výtvarná práce, 15, 11, 1967/06/01, -
1967   Obrazy Františka Doležala, Večerní Praha, , , 1967/04/01, -
1967   František Doležal v roudnické galerii, , , , , -
1969   František Doležal, Výtvarná práce, 17, 7, 1969/09/15, 5-
1969   K výstavě Františka Doležala, Palcát, , , 1969/04/09, -
1970   Máchovský cyklus Františka Doležala, Večerní Praha, , , 1970/11/25, 0-0
1970   Šedesátka Františka Doležala, Výtvarná práce, 18, 17, 1970/08/18, 2-
1970   Máchovské motivy, Výtvarná práce, 18, 23, 1970/11/10, 4-4
1970   Mácha malířskou inspirací, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1970/09/28, -
1970   Máchovské variace Františka Doležala, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1970/11/12, -
1970   Dvakrát z Kramářovy galerie, Lidová demokracie, , , 1970/11/17, -
1970   Doležal - Rocman, Svobodné slovo, , , 1970/11/19, -
1970   Malíř citu a fantazie, Rudé právo, , , 1970/11/28, -
1971   Výstava avantgarda Trnu, Rozvoj, 12, , 1971/03/17, -
1974   Do veřejného, politického a kulturního života..., F. Doležal, , , 1974, -
1974   Letopisy malířových zápasů, Svobodné slovo, , , 1974/11/20, -
1974   Zápas i sen, Hlas revoluce, , , 1974/12/07, -
1975   Doležalovo Středohoří, Svobodné slovo, , , 1975/04/08, -
1975   Cykly z Litoměřic a středohoří (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1975/04/10, -
1975   Malířské cykly Františka Doležala, Lidová demokracie, , , 1975/04/15, -
1976   Máchovské motivy (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1976/05/18, -
1979   Galerie umění Karlovy Vary (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1979   Cesty Františka Doležala, Svobodné slovo, , , 1979/04/05, -
1979   Máchův interpret (Bilance 50 let tvůrčí činnosti malíře Františka Doležala), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1979/03/16, -
1979   Mimořádné malířské dílo, Svobodné slovo, , , 1979/08/15, -
1979   Výtvarná poezie F. Doležala, Pravda, Plzeň, , , 1979/04/10, -
1980   Malířské dílo Františka Doležala, Rudé právo, , , 1980/12/12, -
1980   Sedmdesátník F. Doležal, Svobodné slovo, 36, 270, 1980/11/14, 5-5
1981   Pražské výstavy prosinec únor (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1981   Doležalova královéhradecká výstava, Tvorba, , 4, 1981/01/28, -
1981   Obrazy a kresby F. Doležala, Lidová demokracie, , , 1981/01/31, -
1981   Půlstoletí v malbě, Práce, , , 1981/02/11, -
1981   Bilance F. Doležala, Svobodné slovo, , , 1981/02/06, -
1981   Tvary a barvy života, Mladá fronta, , , 1981/02/17, -
1981   Obrazy básnických obzorů, Tvorba, , , 1981/02/18, -
1981   Malíř osobitého vidění, Rudé právo, , , 1981/02/18, -
1981   Půl století tvorby, Zemědělské noviny, , , 1981/02/12, -
1981   50 let tvorby, Svět v obrazech, , 9, 1981, -
1981   Paleta Františka Doležala (Slova za výstavou v Krajské galerii v Hradci Králové), Pochodeň, , , 1981/02/19, -
1981   Ze vzpomínek malíře Františka Doležala 1, Pochodeň, , , 1981/05/12, 5-5
1981   Ze vzpomínek malíře Františka Doležala 2, Pochodeň, , , 1981/05/13, 5-5
1981   Ze vzpomínek malíře Františka Doležala 3, Pochodeň, , , 1981/05/14, 5-5
1981   Ze vzpomínek malíře Františka Doležala 4, Pochodeň, , , 1981/05/15, 5-5
1981   Prameny tvůrčí inspirace (K výstavě Františka Doležla v roudnické galérii), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1981/10/23, -
1981   Mácha inspirací (K výstavě obrazů a kreseb F. Doležala), Proud, , , 1981/10/30, -
1981   Retrospektiva F. Doležala, Lidová demokracie, , , 1981/11/18, -
1984   K výstavě Františka Doležala (Výstavy), Výtvarná kultura, 8, 6, 1984, 60-61
1985   Kytička Fr. Doležalovi, Svobodné slovo, , , 1985/07/26, 0-0
1985   Malíř a publicista, Lidová demokracie, , , 1985/07/30, 0-0
1985   Autor cyklů, Zemědělské noviny, , , 1985/08/05, 0-0
1985   K. H. Mácha malířskou inspirací (K tvorbě akademického malíře Františka Doležala), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1985/07/19, 0-0
1985   Třicetiny s Litoměřickem, Proud, , , 1985/07/26, -
1986   Máchovské variace, Svobodné slovo, , , 1986/10/22, 0-0
1986   Ve čtvrtek 23. října..., Průboj, Ústí nad Labem, 38, , 1986/10/31, -
1986   Barevná řeč symbolů (František Doležal vystavuje v Galérii Čs. spisovatel), Večerní Praha, , , 1986/05/04, -
1986   Osobnost F. Doležala, Svobodné slovo, , , 1986/05/08, -
1986   Malířské dílo české noty, Lidová demokracie, , , 1986/05/22, -
1986   Umění symbolu (Obrazy Františka Doležala), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1986/05/31, -
1986   Obrazy Fr. Doležala, Proud, , , 1986/06/13, -
1986   Malířské návraty Fr. Doležala (Severočeská galérie v Litoměřicích), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1986/06/08, -
1986   Metafory skutečnosti, Práce, , , 1986/06/13, -
1986   Signály malířova času, Zemědělské noviny, , , 1986/06/24, -
1986   Na máchovské téma, Zemědělské noviny, , , 1986/10/17, -
1986   Tvůrčí bilance Františka Doležala, Panorama, , 4, 1986, -
1987   Jeden z avantgardy - Eman Trojan, Průboj, Ústí nad Labem, 39, , 1987/09/02, -
1987   Byl jsem tajemníkem Franty Sauera..., Průboj, Ústí nad Labem, 39, , 1987/12/29, -
1987   Krajinomalba v diskusi, Výtvarná kultura, 11, 5, 1987, -
1987   Malíř František Doležal (Jubileum), Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí, , , 1987/05, -
1989   Odešli z našich řad (Malíř František Doležal...), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 18, 1989/09/05, 7-7
1989   Mladá paní galerie (Pětadvacáté jubileum Galérie Vincence Kramáře), Večerní Praha, , , 1989/09/22, -
1989   Osiřela umělcova paleta, Proud, 39, 30, 1989/07/28, -
1989   Za malířem Frant. Doležalem, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1989/08/01, -
1989   Loučíme se, Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí, , , 1989/09, -
1990   Revoluční romantik Fr. Doležal, Severočeský deník, , , 1990/07/27, 0-0
1990   Uzavřené dílo, Hospodářské noviny, , , 1990/06/11, 0-0
1990   Lyrická zastavení (Vzpomínka na malíře Františka Doležala), Občanský deník, , , 1990/09/22, 0-0
1990   František Doležal v Kramářově galerii, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 21, 1990/10/15, 4-4
1990   Cykly života a díla, Zemědělské noviny, , , 1990/06/09, 0-0
1990   Vzpomínka na Františka Doležala, Nezávislé noviny TAK, , 100, 1990/08/05, -
1990   Jubiläum der Kramář-Galerie, Prager Volkszeitung, , , 1990/09/28, -
1990   Letem výtvarným světem, Lidové noviny, , , 1990/10/19, -
1993   Poznámky k výstavě, Možnost, , 58, 1993, 8-8
1993   Malíř Fantišek Doležal (1910-1989) (O výtvarnících), Panorama, , 1, 1993, 8-10
1998   Jan Bauch..., Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971, , , 1998, -
1998   Seznam exponátů výstavy Pocta Františku Doležalovi, Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971, , , 1998, -
1998   Pocta Františku Doležalovi (Výstava výtvarných umělců Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971), Šestka, , 8-9, 1998, 6-6
1998   Galerie Vincence Kramáře si připomíná Františka Doležala, Mladá fronta Dnes, , , 1998/09/14, -
1999   Pocta Františku Doležalovi, Panorama, , , 1999, 14-15
2000   Výstava jako pohanský svátek (Praha, Dejvická galerie Vincence Kramáře, 7. 9. - 29. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 21, 2000/10/26, 4-4
2000   Výstava jako pohanský svátek, František Doležal: Obrazy, grafika, kresby, Alena Lenka Čechová: Tapiserie, objekty, šperky, , , 2000, -
2000   F. Doležal: Obrazy, Možnost, , 72, 2000, 29-29
2000   Lyrické abstrakce a poetika surrealismu, Večerní Praha, , , 2000/09/21, -
2000   Do výstavní síně se vrátil malíř František Doležal (Máchovy Litoměřice), , , , , 6-6
2001   František Doležal aneb Život s Máchou (Příloha VI.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 102-103
2005   Úvodem (Máchovská zření Františka Doležala), Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 11-13
2005   Malíř Máchovských cyklů (K dílu Františka Doležala), Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 65-83
2005   Úvodní text k výstavě v Klubu ONV, Praha 6, 1964 (František Doležal patří ke generaci malířů,...), Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 85-96
2005   Úvodní slovo k představení Máchova Máje, které uvedl umělecký soubor Viola v Galerii Vincence Kramáře 3. května 1967 během výstavy Františka Doležala, Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 97-101
2005   Malíř František Doležal patří ke generaci umělců,..., Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 103-114
2005   Úvodní slovo na vernisáži výstavy Obrazy, kresby, koláže 1928 - 1971 v Orlické galerii, Rychnov nad Kněžnou 1971, Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 115-127
2005   Do veřejného, politického a kulturního života vstoupil..., Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 129-143
2005   Biografie Františka Doležala, Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 161-169
2005   Z dopisu Františku Doležalovi z 30. 5. 1982, Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 171-171
2005   Klíč k tmám (Malíři Františku Doležalovi), Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 174-175
2005   Vzpomínka na Františka, Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 176-176
2006   Máchovská zření Františka Doležala (Jarmila Štogrová - Doležalová, Machovská zření Františka Doležala. Grafická úprava Jan a Jana Majcherovi. Cherm, Praha 2005, 176 s., obr.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 3, 2006/02/02, 13-13
2006   Pozapomenutý příběh Františka Doležala, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 12, 2006/06/08, 2-2
2006   V obrazech mluvil o roku 1939 i 1968, Plzeňský deník, , , 2006/03/14, 26-26
2006   Doležalova Malířská intermezza u Svaté Anny, Právo, , , 2006/03/09, 11-11
2008   Sen máchovské vzpoury, Malířovy dopisy, , , 2008, -
2008   Malíř František Doležal (Významné osobnosti Kostelce nad Orlicí), Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí, , 6-7, 2008, 10-11
2009   Poetická tajemství Františka Doležala, František Doležal, , , 2009, 1-3
2009   Dva malíři - dva přátelé, Orlický týdeník, , , 2009/06/30, 4-4
2009   Byli jednou dva přátelé malíři, Lidové noviny, , , 2009/08/10, -
2012   Galerie Vincence Kramáře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 9, 2012/05/03, 4-4
2018   Svědek zmizelého (Staré Litoměřice v obrazech Františka Doležala), My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 1, 2018, 74-75
WWW
published, title (subtitle)
  František Doležal (cs.wikipedia.org)
2011   Dílo malíře Františka Doležala se vrací do Holic
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1956   František Doležal: Obrazy, kresby a grafika 1941 - 1956
1958   František Doležal: Obrazy z Máchova kraje, 1956 - 58
1964   František Doležal: Kresby, grafika. Variace na básnická a literární díla 1928 - 1963
1967   František Doležal: Obrazy 1963 - 1967
1969   František Doležal: Žena v množném čísle (Cyklus obrazů, kreseb, koláží a grafiky 35-68)
1970   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963 - 70) (K 160. výročí básníkova narození)
1974   František Doležal: Z tvůrčího deníku 1928 - 1973
1979   František Doležal: Výběr z díla
1980   František Doležal: Obrazy / kresby 1930-80
1981   František Doležal: Obrazy, kresby 1930-80
1981   František Doležal: Obrazy a kresby 1930 - 1981
1984   František Doležal: Kresby, studie, grafika
1986   František Doležal: Máchovské variace
1986   František Doležal: Výběr z díla (Obrazy, kresby, grafika 1930 - 1985)
1986   František Doležal: Výběr z díla
1990   František Doležal
1990   František Doležal: Výběr z díla
1991   František Doležal: Máchovský cyklus (Obrazy, grafika)
2006   František Doležal: Obrazy
2006   František Doležal: Malířská intermezza
2017   František Doležal: Obrazy (Staré Litoměřice a krajina Litoměřicka)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1968   Index
1970   Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963-70) k 160. výročí básníkova narození, Rocman: Z grafického deníku
1993   Jarmila Štogrová, František Doležal
1998   Pocta Františku Doležalovi (Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964 - 1971)
2000   František Doležal: Obrazy, kvaše, Alena L. Čechová: Tapiserie, objekty
2009   František Doležal a Karel Valter - dva přátelé malíři
2011   Duše krajiny, duch místa
2012   Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman)
2013   František Doležal: Surrealistické kvaše, Jarmila Štogrová-Doležalová: Barevné pastely, Josef Štogr: Fotografika a návrhy pro samizdat (Benefiční výstava)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2001   Výtvarné umění
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques (8. března 2003)
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   18. aukce
2011   20. aukce
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
Work
published, title (subtitle)
1966   Malá lokální příhoda
1969   U jezera (Máchovský cyklus)
1969   Phönix (Máchovský cyklus)
1969   Básníkův mozek (Máchovský cyklus)
1969   Máchův intimní deník (3.11. 1835) (Máchovský cyklus)
1969   Jarmila I. (Máchovský cyklus)
1969   Budoucí vlast (Máchovský cyklus)
1970   Jarmila II. (Máchovský cyklus)
1970   Těžkomyslnost (Máchovský cyklus)
1970   Monolog vězně (Máchovský cyklus)
1970   Ani labuť ani Lůna (Máchovský cyklus)
1971   Máchův intimní deník (21.9. 1835) (Máchovský cyklus)
1971   V růžových mlhách (cyklus Reminiscence na České středohoří )
1971   Hora se smaragdovým srdcem (cyklus Reminiscence na České středohoří )
1971   Nad dlouhým lesem (cyklus Reminiscence na České středohoří )
1972   Krajina Cikánů (Máchovský cyklus)
1972   Pocta Josefu Šímovi (cyklus Pocty)
1972   Reminiscence na České středohoří (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1972   Bílé Středohoří (cyklus Reminiscence na České středohoří )
1973   S tichem podzimního dne (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1973   U jezera 2 (Máchovský cyklus)
1973   Píseň hory (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1974   Podzim v Českém středohoří (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1974   Uprostřed léta (cyklus Reminiscence na České středohoří )
1975   Na rozhraní nového dne (cyklus Reminiscence na České středohoří )
1975   Krajina, nad níž se šeří (cyklus Reminiscence na České středohoří )
1975   Růže pro její hruď (cyklus Poselství naděje)
1975   Láskyplné léto (cyklus Poselství naděje)
1976   Výlet k jezeru (cyklus Poselství naděje)
1976   Smutek nad dálkami (cyklus Poselství naděje)
1976   Aurora (cyklus Poselství naděje)
1976   Pod zeleným příkrovem (cyklus Reminiscence na České středohoří )
1976   Srpnový podvečer (cyklus Poselství naděje)
1976   Jednoho dne k ránu (cyklus Poselství naděje)
1976   Den plný jasu (cyklus Poselství naděje)
1976   Doteky (cyklus Poselství naděje)
1976   Poselství naděje (cyklus Poselství naděje)
1976   Pod zeleným příkrovem (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1976   Hrozící stín (cyklus Poselství naděje)
1976-1977   Krajina s toulavými mraky (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1977   Večer s kytarou (cyklus Poselství naděje)
1977   Za ranního úsvitu (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1977   Dialog (cyklus Poselství naděje)
1977   V oblacích (cyklus Poselství naděje)
1977   Potopená katedrála (cyklus Poselství naděje)
1977   Váha rozhodnutí (cyklus Poselství naděje)
1977   Na okraji lesa (cyklus Poselství naděje)
1977   Nocturno (cyklus Poselství naděje)
1978   Aurora 2 (cyklus Poselství naděje)
1978   Na sklonku dne (cyklus Poselství naděje)
1978   Krajina fata morgan (cyklus Poselství naděje)
1978   Valdice (Máchovský cyklus)
1979   Nad oblaky 2 (cyklus Poselství naděje)
1980   Báseň o bílém pianu (cyklus Signály času)
1980   Resurrection (Vzkříšení) (cyklus Signály času)
1980   Dobrou noc, králi (Křivoklad) (Máchovský cyklus)
1981   Kroky rozhodování (cyklus Signály času)
1982   Před obrazem (cyklus Signály času)
1982   Která prozařuje čas (cyklus Signály času)
1982   Narozeniny I. (cyklus Signáy času)
1982   Návraty z cest (cyklus Signály času)
1983   U jezera (3) (Máchovský cyklus)
1983   Operace (cyklus Signály času)
1983   Samatřetí (cyklus Signály času)
1983   Komponenty (cyklus Signály času)
1983   Ráno v M. (cyklus Signály času)
1983   Návraty z cest (cyklus Signály času)
1983   Koncert (cyklus Signály času)
1984   Torso (Persefoné) (cyklus Signály času)
1984   Trýzeň samoty (cyklus Signály času)
1984   Minuty očekávání (cyklus Signály času)
1984   Příchody a odchody (cyklus Signály času)
1984   Základní motiv (cyklus Signály času)
1984   Ostny rozporů (cyklus Signály času)
1985   Krize (Popel a slzy) (cyklus Signály času)
1985   Ze soboty na neděli (cyklus Signály času)
1985   Rozjímání o životě a smrti (cyklus Signály času)
1985   Vernisáž II. (cyklus Signály času)
1985   V růžových tmách II. (cyklus Signály času)
1985   V růžových tmách I. (cyklus Signály času)
1985-1987   Listy M. (Dopis) (cyklus Signály času)
1985-1987   Jeviště iluzí (cyklus Signály času)
1986   Cesta do Istanbulu (cyklus Signály času)
Postcard
published, title (subtitle)
2012   František Doležal (1910 - 1989)
2012   František Doležal: Výlet k jezeru (z cyklu Poselství naděje)
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2006   František Doležal: Obrazy
Picture
published, title (subtitle)
1969   Abaelard Heloize (Máchovský cyklus)
1969   Ještě jednou v mladosti své kraje (Máchovský cyklus)
1970   Monument K.H.M. (Máchovský cyklus)
1970   Marinka (Máchovský cyklus)
1970   Hrady spatřené (Máchovský cyklus)
1970   Popraviště (Máchovský cyklus)
1971   Na cestě z Čech (Krajina s Radobýlem) (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1971   Na obzoru Ste. Victoire (Sedlo) (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1971   Stříbrný masiv MIlešovky (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1972   Nad naší vesnicí (Hlinná) (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1972   Lea (Cikáni) (Máchovský cyklus)
1973   Do nitra hor (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1973   Zátoka (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1973   Píseň hory II. (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1973   Obláčky (Máj) (Máchovský cyklus)
1973   Světla nad Středohořím (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1974   Krajina procházející snem (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1974   Stadice (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1974   Záblesk v temnotách (cyklus Poselství naděje)
1974   Hlava zelené hory (cykus Reminiscence na České středohoří)
1976   Kročeje třpytných dnů (cyklus Poselství naděje)
1976   Rozbřesk (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1977   Hodinu po rozbřesku (cyklus Poselství naděje)
1978   Pocta Le Corbusierovi (cyklus Pocty)
1978   Pocta Max Ernstovi (cyklus Pocty)
1978   Pocta Pablo Picassovi (cyklus Pocty)
1981   Za uplynulým časem (cyklus Signály času)
1983   Mlčení (cyklus Signály času)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1989   František Doležal (akademický malíř)
Poster
published, title (subtitle)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Occassional Print
published, title (subtitle)
1989   Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1981   České a slovenské umění 20. století
1985   Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice)
1986   Galerie Roudnice
List of Articles/Inbventory of Literature
published, title (subtitle)
2000   Seznam článků o Františku Doležalovi, 2000
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1954   Seznam prací k výstavě Ze současné tvorby (Pořádané krajským střediskem Ústředního svazu čs. výtvarných umělců v Hradci Králové)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1969   František Doležal: Žena v množném čísle
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1981   František Doležal: Obrazy, kresby 1930 - 1981
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Text
published, title (subtitle)
1969   motiv ženy v tvorbě fd
2006   František Doležal (malíř, grafik, publicista a výtvarný teoretik)