František Doležal

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1945   František Tichý: Harlekýn, Lidová kultura, 1, 20, 1945/10/13, 1-
1945   Výtvarníci v řadách organisované práce, , , , , -
1946   Výstava Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta..., Pravda, Bratislava, , , 1946/01/27, -
1957   Z činnosti ústředního výboru svazu, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 2-
1965   Dvacet let výtvarného života na Litoměřicku (1945-1965), Výstava výtvarníků Litoměřicka pořádánaná k 20. výročí osvobození ČSSR, , , 1965, 3-11
1967   V. Vingler a Index v Karlových Varech, Mladá fronta, , , 1967/09/01, -
1967   V karlovarské Galerii umění, Zemědělské noviny, , , 1967/10/07, -
1972   Setkání generací, Svobodné slovo, , , 1972/07/26, -
1972   Město a lidé, Rudé právo, , , 1972/07/26, 5-5
1980   Lyrická malba Karla Valtera (Kronika), Výtvarná kultura, 4, 1, 1980, -
1984   Výtvarné umění v Letohrádku..., Zemědělské noviny, , , 1984/06/09, 0-0
1986   Máchovské variace se jmenuje výstava..., Večerní Praha, , , 1986/10/08, 0-0
1986   František Doležal: Z máchovského cyklu. ..., Práce, , , 1986/10/10, 0-0
1987   Krajinomalba v diskusi, Výtvarná kultura, 11, 5, 1987, -
1988   Michal Ranný, Výtvarná kultura, 12, 2, 1988, 60-62
1990   Kytarový recital, Lidová demokracie, , , 1990/10/02, 0-0
1990   V Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou..., Pochodeň, , , 1990/07/27, 0-0
1990   František Doležal, malíř, grafik a básník,..., Svobodné slovo, , , 1990/05/21, 0-0
1990   Obrazy F. Doležala, Svobodné slovo, , , 1990/07/31, 0-0
1990   V Galerii Vincence Kramáře..., Svobodné slovo, 46, 232, 1990/10/04, 0-0
1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 19, 1998/09/24, 3-3
2001   Litoměřická řeč děkovná (Příloha VII.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 104-113
2007   Vilém Reichmann, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 86-95
2018   Každý se odněkud vrací, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 10, 2018, 78-79
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové