Jenő Ujvári

from - to, student, school, city
? - ?   Baláž Gejza, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha