Pravoslav Sovák

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Labyrint (Výbor západních vědecko-fantastických povídek ), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   De Sovende, ,
1964   Majitelé klíčů, Československý spisovatel, Praha