Josef Váchal

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1906 - 1954
1967   Josef Váchal: Grafika a kresby
1969   Josef Váchal 1884 - 1969 a jeho grafické dílo
1970   Josef Váchal
1982   Josef Váchal: Volná a knižní grafika
1984   Josef Váchal: Fotografie (Výstava ke 100. Výročí narozenin)
1984   Josef Váchal (1884 - 1969) (K 100. výročí umělcova narození ze sbírek Památníku národního písemnictví)
1984   Josef Váchal: Dílo
1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1
1993   Portmoneum Muzeum Josefa Váchala
1994   Josef Váchal /23. 9. 1884 . 10. 5. 1968/
1994   Josef Váchal
1995   Josef Váchal: Exlibris
2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Josef Váchal: Šumava umírající a romantická
2014   Josef Váchal: Magie hledání
2015   Josef Váchal a Praha
2015   Josef Váchal: Mysterium Šumava / Mysterieum Böhmerwald / Mysterium Šumava Forest
2016   Josef Váchal: Kniha vzpomínek. Dialog díla a fotografie
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1909   I. výstava Divokých
1911   Katalog výstavy českého leptu v Táboře
1912   Katalog II. výstavy uměleckého sdružení Sursum
1921   Loutkářská výstava
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1938   III. Zlínský salon
1940   Padesát let české moderní grafiky
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Česká secese (Umění 1900)
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса)
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   Symbolismus v českém výtvarném umění
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1971   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   České sociální umění dvacátých let
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1972   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy)
1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1973   Sociální tematika v české grafice dvacátých let (ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech)
1973   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939
1974   Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus)
1974   Česká sociální grafika dvacátých let
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   České výtvarné umění XX. století
1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část)
1976   Sursum 1910-1912
1977   L'art graphique tchécoslovaque
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1979   Klasikové české ilustrace
1979   Krása a význam české knihy (Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1980   Sursum (Sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914)
1981   České ex libris z přelomu století
1982   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1982   Edvard Munch a české umění (Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo)
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   Česká sociální grafika 20. let (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1987   Česká grafika 1 (80 kreseb a grafických listů ze sbírek Městského muzea v Litomyšli)
1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   Česká kresba XX. století I
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   Czech Modernism 1900-1945
1989   Český symbolismus
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Tři grafici českého symbolismu Kobliha - Konůpek - Váchal
1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura)
1991   Grafika české avantgardy 1907-1918
1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1994   Expresionismus a české umění (1905-1927)
1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918)
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   Sursum: František Kobliha, Josef Váchal, Jan Konůpek, Jan Zrzavý, Rudolf Adámek
1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1995   Deviace kubismu v Čechách / Deviationen des Kubismus in Böhmen
1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka
1995   Vše pro dítě (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí)
1996   Jitro kouzelníků? II (Ztráty a nálezy)
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1997   Očima Arcimboldovýma
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   Projekt Totentanz / Memento Mori (Aspekte des Todes in der Kunst)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   Melancholie
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z výšky)
2002   Městská obrazárna v Litomyšli
2002   La Bohême en voiture (L'art de l'automobile tchèque/Umění českého automobilu)
2002   Litomyšl Art Gallery
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Ejhle světlo / Look light
2003   Ejhle světlo
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2005   Les
2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen)
2005   Pohádkové bytosti
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
2007   Il Simbolismo (Da Moreau a Gauguin a Klimt)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2007   Exitus (Tod alltäglich)
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague)
2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2009   Antimodernisté
2009   Šumava (Alfred Kubin / Josef Váchal)
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   Hráči
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století
2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989)
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2009   Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914)
2010   Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914)
2010   Grafika symbolistů
2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Duše krajiny, duch místa
2011   Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění)
2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Myslet bez konce: Rudolf Steiner inspirací / Thinking without limits: Inspired by Rudolf Steiner (Rudolf Steiner a současné umění / Rudolf Steiner and Contemporary Art)
2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2011   THE BEST OFF (Moravská galerie v Brně)
2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft)
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Josef Hodek a Josef Váchal (Žák a jeho mistr)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2013   Práce, práce
2013   Šest z přítomnosti, šest z minulosti
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   Ex libris ze sbírky Jindry Imlaufa
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Z lesa do lesa (Dřevořez, dřevoryt a linoryt inspirovaný Šumavou)
2015   Srdceráj
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2017   Květy touhy a zla ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938)
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2018   České výtvarné umění 1900-1940 (Osobnosti, které formovaly domácí výtvarnou scénu od počátku 20. století až do konce první republiky)
2018   Galerie 207 (UMPRUM)
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)
2019   Krajinow
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
nedat.   Česká grafika
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
nedatováno   Ex Libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
nedatováno   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1968   Josef Váchal a kniha, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1969   Josef Váchal, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1971   Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Josef Váchal: Očarovaná Šumava, Památník národního písemnictví, Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Krvavý román (Studie kulturně a literárně historická), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1991   Josef Váchal: Opata Longina z Tarasconu Veyklad krátký o figuře pravé kozla staženého odhalené skrze jeho neřest největší, Lege artis, Praha
1991   Josef Váchal: Přepěkné Čtení o gasnowidném Wawřincowi (kterak skrze zlého ďábla záhubu na dussi wzal a sspatného konce dossel), Lege artis, Praha
1991   O Josefu Váchalovi, Pražská imaginace, Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1993   …nejlépe tlačiti vlastní káru sám (Život Josefa Váchala), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1993   Moderní české exlibris (Úvod do studia), Nakladatelství U Jakuba, Pelhřimov (Pelhřimov)
1994   Šumava a Josef Váchal, Argesta, Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1995   Paměti Josefa Váchala dřevorytce, Prostor, Praha
1995   Živant a umrlanti, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996   Josef Váchal: Malíř na frontě (Soča a Italie 1917-18), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Josef Váchal: Vidění sedmera dnů a planet, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Tvůrci exlibris v západočeské oblasti (80 let Spolku sběratelů a přátel exlibris), Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Facétie et illumination (Loeuvre de Josef Váchal, un graveur écrivain de Bohême (1884-1969)), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2000   Neznámý Váchal: Život umělce, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939), Spolek českých bibliofilů, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
2014   Cyklus dřevorytů chvalozpěvem velmi pěkným provázený ku chvále geniálních lékařů a ranhojičů (Vydaný skrze malíře a dřevorytce Josefa Váchala na Král. Vinohradech v Kladské ul č. 3), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal, Památník národního písemnictví, Praha
2014   V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
2014   Stopy ducha: Bibliografie neautorských tiskovin s ilustracemi Josefa Váchala vydaných česky za jeho života (Se zvláštním přihlédnutím k edicím Josefa Portmana), Lege artis, Praha
2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Čeští písmaři a typografové, Typo 305, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2016   Josef Váchal: Kniha vzpomínek, Památník národního písemnictví, Praha
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2016   FK 15: Umění autorské knihy a výtvarná výchova, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Klacky v galerii, obrazy za miliony a co znamená krabice od pracího prášku (Odpovědi na nejčastější otázky o současném výtvarném umění), Galerie Rudolfinum, Praha
2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
nedatováno   Kalendář tolerancý na rok 1923, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
2004   Divočina - příroda, duše, jazyk, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2007   Josef Váchal (Sborník textů ze sympozia v Klatovech 27. - 28. října 2006), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1933   Masarykův slovník naučný (Š - Ž), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1982   Ilustrovaný encyklopedický slovník (pro - ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 13: Sommer - Valverane), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 (XIX. V - Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1935   Jisef Váchal v Alši. (Akord 1935/4), Umění, , , 1935, 53-
1947   Duchovní umění, Okénko do dílny umělcovi, 4, 2, 1947, 23-37
1957   40. výročí Velké říjnové revoluce a naše výstavy, Výtvarná práce, 5, 23, 1957/12/06, 12-
1959   Josef Váchal, Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 14-
1966   Josef Váchal znovuzrozený, Pochodeň, , , 1966/12/31, -
1967   Josef Váchal, Výtvarné umění, 17, 7, 1967/09/20, 334-341
1967   Josef Váchal, Výtvarné umění, 17, 7, 1967/09/20, -
1967   Podnět života a díla, Plamen, 9, 4, 1967/04, 151-152
1967   Pekelný peršpektív Josefa Váchala, Výtvarná práce, 15, 12, 1967/06/15, 6-6
1967   Přehled výstav (Plody úzkosti), Výtvarná práce, 15, 3, 1967/02/09, 4-
1967   Utställningsrond i Prag, , , , , 14-21
1969   Josef Váchal a kniha, Pochodeň, , , 1969/03/05, -
1970   Další Váchalova výstava, Výtvarná práce, 18, 21, 1970/10/13, 4-
1970   Pekelník Josef Váchal, Texty, 2, 8, 1970, -
1972   O Josefu Váchalovi, Strahovská knihovna, 7 (1971), , 1972, 241-252
1972   Knižní tvorba Josefa Váchala (Doplněný seznam), Strahovská knihovna, 7 (1971), , 1972, 253-269
1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 26, 2, 1978, 97-113
1980   Zasloužilý umělec Josef Váchal, Sursum, , , 1980, 7-10
1983   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 12-13
1983   Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 58-59
1983   Josef Váchal - knihvazač, Umění a řemesla, , 3, 1983, 66-68
1988   Symbolistní generace ve třicátých letech, Linie / barva / tvar, , , 1988, 67-81
1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 8-
1988   Futurismus a české umění, Umění, 26, 1, 1988, 20-52
1989   Josef Váchal 1884-1969, Obrys/Kontur, 9, 1, 1989, -
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1990   Hořký satanik Josef Váchal (23. září 1884 - 10. května 1069), Proměny, 27, 2, 1990, 146-149
1990   Poznámka o poznámkách Josefa Váchala, Exlibris Olomouc 1990, , , 1990, 15-
1992   Malíř, grafik, sochař a spisovatel Josef Váchal..., Nedělní Lidové noviny, , , 1992/10/10, 5-
1993   17 x Josef Váchal, Výtvarné umění, , 4, 1993, 38-45
1994   Z výstavních síní, Program, , , 1994, 32-32
1995   Exprese, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 51-68
1995   Symbolismus se v českém umění rozvinul..., Sursum: František Kobliha, Josef Váchal, Jan Konůpek, Jan Zrzavý, Rudolf Adámek, , , 1995, 0-0
1995   Laskavé oči Váchalových strašidel, Kritická příloha Revolver Revue, , 2, 1995/06, 6-20
1995   Sprinteři a reprinteři (O současných edicích Váchalových děl), Kritická příloha Revolver Revue, , 2, 1995/06, 20-25
1996   Josef Váchal a jeho život s démony (Z historie grafiky), Grapheion, , 0., 1996, 36-59
1996   Josef Váchal a jeho život s démony (reprodukce), Grapheion, , 1, 1996, 41-57
1996   Okultní inspirace (Poznámka k dílům Bohumila Kubišty, Jana Zrzavého a Josefa Váchala), Revolver Revue, , 31, 1996/05, 171-191
1996   Josef Váchal and his life with demons, 1884...1969 (From the history of graphic art), Grapheion, , 0., 1996, 36-59
1998   Malířství v Čechách 1907 - 1917 (Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1), , , 1998, 232-293
1998   Aukce: Dorotheum otevře nové prostory výstavou, Michelangelova kresba prodána v Sotheby 's, Grapheion, , 5, 1998, 73-
1998   Auctions: Dorotheum, Sotheby's, Grapheion, , 5, 1998, 73-75
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Josef Váchal (1884 - 1969), Sto tváří, , , 2000, 242-245
2000   Vynálezci / Inventors (1907 - 1917), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 26-49
2001   Erotika a erotikové (v Česku roku 2001) (Nad jedním souborem Josefa Váchala a nynější výstavou výtvarné skupiny Tvrdohlaví), Mladá fronta Dnes, , , 2001/12/22, 7-
2004   Zastoupení děl z let 1994-2004 ve veřejných sbírkách / Representatioin in public collections (Výstavy / Exhibiton, Restaurování historických gobelínů / Restoration), Sladké zboží, sugar stuff, , , 2004, 0-0
2005   20. století, Pohádkové bytosti, , , 2005, -
2006   Starej pekelník Josef Váchal v pekle, Výčepní list, , 12, 2006/12/25, 1-
2006   Příběh portrétu Jindřicha Imlaufa, Výčepní list, , 11, 2006/07/07, 1-
2007   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu (Praha, Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, 28. 11. 2006 - 4. 7. 2007), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 1, 2007/01/11, 16-16
2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus, , , 2008, -
2009   Předmluva, Šumava, , , 2009, 7-
2009   Alfred Kubin, Josef Váchal a Šumava, Šumava, , , 2009, 9-49
2009   Krása a hrůza v krajinách Josefa Váchala, Šumava, , , 2009, 72-93
2009   Od Antonína Slavíčka k Josefu Váchalovi (Galerie hlavního města Prahy uspořádala na přelomu roku svou největší výstavu Ostravě), Plzeňský deník, 18, 11, 2009/01/14, -
2010   Chvála pravého papíru, Šumavsko-Váchalovské interpretace J. H. Kocmana, , , 2010, -
2010   Antimodernisté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 1, 2010/01/07, 4-
2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, , , 2010, 59-71
2011   S Váchalem pod střechou, Respekt, 22, 29, 2011/07/18, 81-81
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Kniha: Josef Váchal, Šumava umírající a romantická, 1931), Černá slunce, , , 2012, 141-142
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Díla), Černá slunce, , , 2012, 150-181
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2012   Černá slunce v Ostravě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 16-
2012   Josef Váchal, Art + Antiques, , 3, 2012/03/07, 22-23
2013   Práce na papíře, Ročenka ART+, , , 2013/02, 68-70
2013   100 let od otevření Obecního domu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 1, 2013/01/10, 3-
2013   Josef Váchal o nutnosti a zbytečnosti umění, Umění / Art, 61, 1, 2013, 61-65
2014   J. V. J. V. (K výročí Josefa Váchala), Art + Antiques, , 9, 2014/09/08, 12-17
2014   Práce na papíře, Ročenka ART+, , , 2014, 77-80
2015   Marie Rakušanová: Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal, Knižní značka, , 1, 2015/03/31, 28-
2015   Josef Váchal - rytec, spisovatel - mystik a vizionář, dosud nevystavená díla Josefa Váchala ze sbírek Prácheňského muzea v Písku, Prácheňské muzeum v Písku v roce 2014, , , 2015, 152-153
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
2018   Ohlasy 1. světové války ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové a Galerii Středočeského kraje, Na bojištích I. světové války, , , 2018, 145-170
2019   Josefovi na druhý břeh, Artikl, 6, 5, 2019/05/01, 10-12
WWW
published, title (subtitle)
  Josef Váchal (cs.wikipedia.org)
  Váchal Josef (ctenizpisku.cz)
2013/10/31   Legendární Josef Váchal bude k vidění v Becherově vile (karlovy-vary.5plus2.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1966   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1906 - 1954
1967   Kresby a grafika Josefa Váchala
1969   Josef Váchal: Grafika
1984   Josef Váchal: Obrazy, plastiky, grafika, knihy
1984   Josef Váchal (k 100. výročí umělcova narození ze sbírek Památníku národního písemnictví)
1984   Josef Váchal (1884-1869) (zasloužilý umělec, k 100. výročí narození)
1994   Josef Váchal
1995   Josef Váchal: Ex libris
1999   Josef Váchal: Studeňanská klausura
2004   Josef Váchal (Sbírka ZČG v Plzni)
2005   Josef Váchal: 1884 - 1969
2005   Josef Váchal
2006   Josef Váchal (ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění
2010   Josef Váchal: Ve víru temnot
2012   Šumava Josefa Váchala / Der Böhmerwald Josef Váchals
2012   Josef Váchal: Přírodopis strašidel
2013   Legenda Josef Váchal (Ze sbírky Paula Heinického a Josefa Hodka)
2014   Josef Váchal: Magie hledání / The Magic of the Quest
2014   Josef Váchal: Soubor 51 originálů věnovaných autorem
2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
2014   Josef Váchal, mystik neukázněný
2015   Josef Váchal: O druhém břehu
2015   Josef Váchal a Praha
2015   Josef Váchal (1884 - 1969)
2017   Satanu dřevorytce M. J. Váchala
2019   Josef Váchal: Fotografie
nedatováno   Portmoneum (Museum Josefa Váchala v Litomyšli)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1988   Linie / barva / tvar
1991   Gravure Tchèque au XXe siècle
1992   Václav Benda: Obrazy, kresby / Josef Váchal. Anna Macková: Dřevoryty
1995   Sursum: R. Adámek / F. Kobliha / J. Konůpek / J. Zrzavý / J. Váchal
1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách
1997   11. aukce výtvarného umění 20. století
2000   Česká grafika 20. století
2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění
2002   Černá a bílá (Svitavy)
2002   Erotika
2002   Černá a bílá (Bruntál)
2002   Černá a bílá (Šternberk)
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Z národní klasiky
2005   Les
2006   Podzim grafiky 2006 (2. ročník festivalu grafiky v kraji Josefa Váchala)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   Sto let české grafiky
2006   Vánoční výstava
2007   České exlibris 1920 - 1945
2007   Grafika symbolistů
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2008   Česká grafika I
2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
2008   Vlastimil Beneš, Adolf Born, Václav Boštík, František Gross, Ota Janeček, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Max Švabinský, František Tichý, Josef Váchal, Jan Zrzavý a další
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2009   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald
2009   Výběr
2010   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald
2010   Výběr
2010   Česká grafika II
2010   Nejlépe tlačiti vlastní káru sám (knihy Josefa Váchala nebo o Josefu Váchalovi vydané nakladatelstvím Paseka za 20 let své činnosti)
2010   6. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2010 (Pozvánka)
2011   Duše krajiny, duch místa
2013   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   Beautifull fifteen II
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2018   Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce
2020   Můj milý Ježíšku 2020
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   II. aukce výtvarného umění
2001   Umění a starožitnosti
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009)
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010)
2010   14. aukce
2010   19. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2012   26. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   29. aukce
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Zahradní aukce
2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art
Bibliophily
published, title (subtitle)
1971   Pekelník Josef Váchal
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1998   Josef Váchal: Ohlasy na život a tvorbu
Dissertation
published, title (subtitle)
1976   Ideové problémy českého symbolismu (Přispěvek k jeho typologii na základě rozboru ranného díla Frant. Bílka a Josefa Váchala)
Graphics
published, title (subtitle)
1907   Probe
1907   Šílenství
1908   Mystická zahrada
1909   Tuberkulosa
1910   Plakát Sursum
1910   Sova
1910   Vidění sedmera dnů a planet (vigneta)
1910   Dřevoryt a text z knihy Přepěkné Čtenj o gasnowidném Wawřincowi
1910 (1948)   Kolorované dřevořezy s textem z knihy Vidění sedmera dnů a planet
1911   Dřevořez z knihy Z rituálu toledských haeretiků
1911   Dřevořez z knihy Z rituálu toledských haeretiků
1911   Dřevoryt z cyklu Putování malého elfa
1912   Ráj
1912   Ostrov blaženců
1912   Pokušení sv. Antonína
1912   Frontispis ke knize A. K. Emmerichové Hora proroků
1912   Kolorovaný dřevoryt z knihy Chvála geniálních lékařů a ranhojičů
1913   Rodina vodníkova
1913   Svatba skřetů
1913   Korsáři
1913   Večer
1913   Barevný linoryt z cyklu Bellum
1914   Posvátný háj
1915   Motýl a kukla
1915   Fragment k dílu O. Březiny
1919   Červenobílí (Spí klidně)
1921   Zaklínač (Palič)
1923   Barevný dřevoryt z knihy In memoriam Marie Váchalové
1923   Barevný dřevoryt z knihy In memoriam Marie Váchalové
1923   Barevný dřevoryt z knihy In memoriam Marie Váchalové
1924   Skřet potoční
1926   Titul z knihy Satanu
1927   Přistání Moru
1927   Psi ohlodávající mrtvoly
1931   Titulní list z knihy Šumava umírající a romantická
1934   Titul knihy Receptář barevného dřevorytu
1935   Svět rostlin
1950   Instinkt a intelekt
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
- 1987   Josef Váchal: Očarovaná Šumava (Spolek českých bibliofilů vypisuje subskripci na připravovaný tisk)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
nedatováno   Josef Váchal (Litomyšl)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
2001   Art 1900 - 1930
2003   Metamorfozy człowieka
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2011   Rudolf Steiner a současné umění / and Contemporary Art
2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
2012   1912 (100 let od otevření Obecního domu v Praze)
2012   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě / For One's Honour, For Art's Glory (Sbírky a sběratelé 1600-1960 / Collections and Collectors from 1600 to 1960)
Calender
published, title (subtitle)
2001   Dialogy / Dialogues IV
Calendarium
published, title (subtitle)
2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část)
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1993   Josef Váchal: Grafika / kresby / knihy (ze sbírek Okresního muzea a galerie v Jičíně)
2003   Josef Váchal
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1994   Josef Váchal
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1980   Exlibris
1987   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
2000   Český symbolismus a poetismus v grafické tvorbě 1. poloviny 20. století
2002   Duchovní rozměr grafiky
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1983   Exlibris pro třináct sběratelů
Drawing
published, title (subtitle)
1925   Vazba knihy Putování malého elfa
1928-1941   Kresby do knihy O. Březina: Básnické spisy
Painting
published, title (subtitle)
1904   Bohu svému
Picture
published, title (subtitle)
1904   Ve šlépějích tvých, kráčím ó Pane...,
1904   Jak to bude vypadat
1908   Štěstí náhody
nedatováno   Pomykači stolu
Funeral Card
published, title (subtitle)
1969   Josef Váchal
Periodical
published, title (subtitle)
1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
1987/12   Revue K
1995/06   Kritická příloha Revolver Revue (2)
1996   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
1996/10/17   Jitro kouzelníků
Poster
published, title (subtitle)
1967   Grafika Josefa Váchala
2019   Obrazy Kooperativy
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
17.4.2008   Pozvánka na slavnostní uvedení knihy Šumava umírající a romantická Josefa Váchala
1993   Slavnostní otevření Portmonea - Musea Josefa Váchala
2005   Pozvánka na tiskovou konferenci (Pohádkové bytosti a Orgmatech)
21.3.2012   Pozvánka na slavnostní večer při příležitosti vydání knihy Josef Váchal: Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S. B. aneb theorie wampyrismu
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost)
Program
published, title (subtitle)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen - duben 2006)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2006   Artfest.cz (Festival výtvarného umění)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
2010   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Program - říjen, listopad, prosinec 2010)
2011   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2011)
2014   Galerie hlavního města Prahy (Program září - říjen 2014)
2014   Prague City Gallery (Programme for September - October 2014)
2016   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2016)
Guide
published, title (subtitle)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
reliéf
published, title (subtitle)
1916   Oltář mystiků
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1990   Erwerbungen 1970-1990
1997   Západočeská galerie v Plzni
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
Offprint
published, title (subtitle)
1983   Josef Váchal - knihvazač
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1970   Symbolismus v českém výtvarném umění
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1994   Josef Váchal: Seznam vystavených prací
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
nedatováno   Výstava - Josef Váchal
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1995   Josef Váchal: Bellum (Cyklus z barev. Dřevorytů. 1913)
1995   Josef Váchal: Neprachov
1995   Sedmero hlavních hříchů (Vyryl, vytiskla a vydal ve 27 ex. Josef Váchal v říjnu 1912)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
Inventory of Works
published, title (subtitle)
2000   Exlibris Josefa Váchala
Registry of Care Benefit/Edition
published, title (subtitle)
1978   Josef Váchal (Písemná pozůstalost)
Text
published, title (subtitle)
nedatováno   Josef Váchal: Přednáška o slovensku (předneseno ve vršovické Volné Myšlence)
Press News
published, title (subtitle)
1994   Josef Váchal
2005   Pohádkové bytosti
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě