Josef Váchal

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Krvavý román, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1986   Josef Váchal: Očarovaná Šumava, Památník národního písemnictví, Praha
1990   Krvavý román (Studie kulturně a literárně historická), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1991   Josef Váchal: Opata Longina z Tarasconu Veyklad krátký o figuře pravé kozla staženého odhalené skrze jeho neřest největší, Lege artis, Praha
1991   Josef Váchal: Přepěkné Čtení o gasnowidném Wawřincowi (kterak skrze zlého ďábla záhubu na dussi wzal a sspatného konce dossel), Lege artis, Praha
1995   Paměti Josefa Váchala dřevorytce, Prostor, Praha
1996   Josef Váchal: Malíř na frontě (Soča a Italie 1917-18), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1998   Josef Váchal: Vidění sedmera dnů a planet, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2000   Církev a blouznivci (Historie sektářství a bludařství), Volvox globator, Praha
2001   Erotikové, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2007   Šumava umírající a romantická, Jihohočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, České Budějovice (České Budějovice)
2012   Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S.B. aneb Theorie wampyrismu, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2014   Cyklus dřevorytů chvalozpěvem velmi pěkným provázený ku chvále geniálních lékařů a ranhojičů (Vydaný skrze malíře a dřevorytce Josefa Váchala na Král. Vinohradech v Kladské ul č. 3), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2014   Paměti pro Josefa Portmana, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
nedatováno   Kalendář tolerancý na rok 1923, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1995   Josef Váchal: Neprachov