Anna Boudová Suchardová

* 23. 10. 1870, Nová Paka (Jičín), Česká republika (Czech Republic)
14. 5. 1940, Praha, Česká republika (Czech Republic)
illustrator, painter, ceramicist

 

nationality: Czech
sex: female

word:
Akademická malířka a keramička Anna Suchardová-Boudová absolvovala Uměleckoprůmyslovou školu a pokračovala na studiích na Akademii výtvarných umění u profesora Schikanedra ve speciální škole pro malbu květin. Jejím nejosobitějším uměleckým projevem byly květiny, z nichž utvářela dekorativní výplně. Velkých úspěchů dosáhla v keramice, kde využívala květinový dekor s použitím plastického detailu. Soubor keramiky vystavovala i na světové výstavě v Paříži. Malovala i řadu portrétů v pastelu a získala si zasloužený obdiv v uměleckých kruzích vítěznou účastí v různých soutěžích. Boudová rovněž vydala knihu ‚Květina dekorativní v umění národním'. Provdala se za profesora Aloise Boudu do Kladna, kde byl jmenován profesorem na reálce, později přešel na průmyslovou školu do Prahy. Boudovi měli dvě děti, Jaroslava a Cyrila, kteří oba studovali na Akademii výtvarných umění. Jaroslav, který byl velmi nadaným malířem, tragicky zemřel po dokončení školy. Cyril, jehož kmotrem byl Mikoláš Aleš, byl významným grafikem a ilustrátorem.
-
Byla dcerou sochaře Antonína Suchardy mladšího (1843–l911) a sestrou sochařů Stanislava Suchardy (l866–l9l6) a Vojty Suchardy (l884–l968). Obecnou a měšťanskou školu navštěvovala v Nové Pace. V Praze navštěvovala oddělení ručních prací při Ženském výrobním spolku ženském, který působil jako obchodní a průmyslová dívčí škola, současně navštěvovala „Zeichenschule zu Prag“. Ve školním roce 1885/86 byla přijata do druhého ročníku „kreslířské a malířské školy pro dámy“. V letech 1889–1893 studovala na uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora J. Schikandera. Věnovala se především zátiším s květinami a vytvářela z nich návrhy různých dekorativních výplní. V časopisech uveřejňovala „Květinové linky“, ilustrovala „Barevný atlas rostlin léčivých“ atd. Její práce jsou zastoupeny v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a Mánesu. Podílela se na interiéru výstavy v Paříži v roce l900, malovala dekorativní festony ve dvoraně salónu Wilsonova nádraží v Praze, podílela se na výzdobě Suchardova domu v Nové Pace keramikou, na výzdobě chrámu Sv. Mikuláše v Nové Pace atd. Je matkou slavného grafika a ilustrátora Cyrila Boudy. Jejím starším synem byl nadaný malíř Jaroslav Bouda (1898–1919), který se mladý utopil. Mezi sběrateli jsou dodnes ceněny její pohlednice.
Miloslav Bařina, munovapaka, 29.7.2016

notes:
Odkaz. forma
Suchardová, Anna Boudová, 1870-1940
pravnučka malíře a sochaře Jana Suchardy staršího (1770-1820), vnučka sochaře a loutkáře Antonína Suchardy staršího (1812-1886),
dcera sochaře Antonína Suchardy mladšího (1843-1911), sestra sochaře Stanislava Suchardy (1866-1916), sochaře a loutkáře Bohuslava Suchardy (1878-1927), sochaře a loutkáře Vojtěcha Suchardy (1884-1968), malířky Miroslavy Suchardové (1889-1965)
žena Aloise Boudy, pedagoga kladenského gymnázia, matka malíře Cyrila Boudy
+ 15.5. 1940 (NEČVU - Dodatky)