Anna Boudová Suchardová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1889 - 1893   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha ,