Jana Bébarová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2001   Jana Bébarová
2010   Jana Bébarová: Keramika a porcelán
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Jana a Otto Bébarovi: Grafika / keramika / kresby / obrazy
1986   Pozdrav Václavu Zykmundovi
1989   Jana Bébarová: Keramika, Otto Bébar: Kresby
1991   Spolek olomouckých výtvarníků + hosté
1992   Minisalon
1992   Spolek olomouckých výtvarníků
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1992   Možnosti drobné plastiky (Z moravské tvorby 1988-1992)
1998   Spolek olomouckých výtvarníků (1998)
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   10 let Galerie Caesar v olomoucké radnici
2003   Civitas Dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění)
2004   7 aus Olmütz (Kunstvereinnördlingen)
2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar)
2008   15 jaar stedenband Veenendaal - Olomouc, 5 jaar Galerie Kunstplaats (Jubileumexpositie in Galerie Kunstplaats)
2010   Keramické setkání 2010 (Socha a prostor)
2017   Proud času (Výstava autorů okruhu Galerie Caesar k 25. výročí galerie v olomoucké radnici)
nedatováno   Jana Bébarová, Eva Brodská
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1989   Z prvotního oslnění možnostmi..., Jana Bébarová: Keramika, Otto Bébar: Kresby, , , 1989, 0-0
2010   Osobnosti pedagogicky působící v oboru výtvarná výchova na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 1946-2010, , , , , 227-230
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1990   Jana a Otto Bébarovi: Keramika
1991   Spolek olomouckých výtvarníků + hosté
1992   Spolek olomouckých výtvarníků
2005   Eva Brodská a Jana Bébarová: Krajiny
2005   Bez titulu
2006   Přátelské setkání II. (Obrazy, kresby, objekty)
2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc)
2010   Keramické setkání 2010 (Socha a prostor)
2011   Letní keramická plastika / Summer Exhibition of Ceramic Sculpture
2012   XX. letní keramická plastika / Summer Exhibition of Ceramic Sculpture
2014   XXI. letní keramická plastika v Roztokách u Prahy
2016   25. Letní keramická plastika / Summer exhibition of ceramic sculpture
2017   24. Letní keramická plastika
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2006   Galerie Caesar
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie Caesar
Collective Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
1983   Jana Otto Bébarovi
Offer Catalogue
published, title (subtitle)
nedatováno   Výtvarná agentura