František Kyncl

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1973   F. Kyncl
1978   František Kyncl
1978   Frantisek Kyncl: Bilder, Objekte, Zeichnungen
1982   Frantisek Kyncl: Bilder, Objekte, Zeichnungen 1968-1982
1983   František Kyncl (Zeichnungen, Aquarelle, Bilder und Skulpturen)
1984   František Kyncl
1984   František Kyncl: Zeichnungen und Aquarelle
1986   Frantisek Kyncl
1990   František Kyncl
1991   František Kyncl: Monostruktury
1992   František Kyncl: Monostrukturen / Monostruktury
1999   František Kyncl: Monostruktury
2002   František Kyncl
2003   František Kyncl: Monostruktury
2006   František Kyncl: Konstrukce nekonečna
2012   František Kyncl
2019   František Kyncl: Bod, čára, prostor / Point, Line, Space
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let)
1969   Výstava mladých ´69
1973   3 Konkretisten aus Prag (Hilmar - München, Kyncl - Düsseldorf, Rajlich - Den Haag)
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1984   Bonjour, monsieur Kolář!
1985   Schmerzende Wunde
1988   Michael Hanousek Roman Kames Hedvika Krejci Frantisek Kyncl Martin Oliva Josef Snobl Jan Kotik Rudolf Valneta Siegfried Wamesar
1988   Die Zeit danach... (7 tschechische künstler in Deutschland)
1992   Einblicke - Tschechische und Slowakische Kunst der Gegenwart
1994   Šedá cihla 66/1994 Exil
1994   Prostor Zlín ´94 / Raum Zlín 94 (Výtvarné sympózium a výstava v exteriérech města / Bildnerisches Symposion und Ausstelung in Stadtexterieuren )
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1997   Klub konkrétistů
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Fundacja Gerarda na rzecz sztuki współczesnej (Spirala 1, Spirala 2, Spirala 3)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
2000   Schenkungen
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Klub konkrétistů
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Cesty / Roads (Jiří Lacina, František Kyncl, Josef Procházka, Bedřich Novotný)
2002   Cesty / Roads
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image
2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček
2005   Dostředivé okraje (Vizuální umění z Pardubického kraje)
2006   Smetanova výtvarná Litomyšl (16. června - 31. července 2006)
2007   BLACK 06
2009   Nanoscope (Mezioborový projekt propojující umění, vědu a technologie)
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2010   Xin gan jue / New Sensitivity / Nová citlivost (1960 zhi 1980 nian dai de Jieke diao su yi shu zhan / Czech Sculpture of the 1960s - 1980s / České sochařství 60. - 80. let 20. století)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2011   Pohled do archivu 2 plakát
2011   Dialog přes hranice (Sbírka Hanse-Petera Rieseho)
2011   Dialog über Grenzen: Die Sammlung Riese
2012   Revue K: Éditions d'Art (Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui)
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2014   Elsi & František Kyncl: Dialog sil - souzvuk energií
2014   Elsi & František Kyncl: Dialog sil - Souzvuk energií / Dialogue of Forces - Harmony of Energies
2015   Tiché dialogy / Silent Dialogues: Jiří Hilmar, František Kyncl, Jindřich Zeithamml
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2018   Difficult Ceremony
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Nepolapitelná struktura (Ze sbírky Miroslava Velfla)
2018   Transformace geometrie / The Transformation of Geometry (Sbírka Siegfried Grauwinkel, Berlín; Sbírka Miroslav Velfl, Praha / Siegfried Grauwinkel Collection, Berlin; Miroslav Velfl Collection, Prague)
2019   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces (Okruh výtvarníků Musea Kampapracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry)
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2020   Starý psi
nedatováno   Ars geometrica
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Kyncls Strukturen, ,
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1990   Opatov 1990 Opatov 1991, Kulturní středisko Opatov, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Umělecká sekce mladých, Tvář, , 3, 1964/04/25, 28-29
1973   Schon mein Vorgänger Peter Leo plante..., 3 Konkretisten aus Prag, , , 1973, 1-3
1988   Vier Stufen eines andauernden Künstlertraumes, Die Zeit danach..., , , 1988, -
1988   Čas, který přišel potom (Kritické marginálie), Proměny, 25, 4, 1988, 199-200
1989   KK po dvaceti letech, Revue K, , 32-33, 1989, 0-0
1989   Meditativní psychogramy (František Kyncl), Obrys/Kontur, 9, 2, 1989, -
1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie, , , 1991, 0-0
1991   František Kyncl, Výtvarné umění, , 6, 1991, 18-35
1992   Die tschechoslowakische Kultur..., Einblicke - Tschechische und Slowakische Kunst der Gegenwart, , , 1992, 0-0
1994   Již v průběhu šedesátých let... / Bereits in den 60-er Jahren..., Prostor Zlín ´94 / Raum Zlín 94, , , 1994, 20-
1995   Frantisek Kyncl (Offene Gitter / Open Lattices), Nike Sculpture, , 8, 1995, 26-27
2003   Malíř a sochař František Kyncl (1934)..., František Kyncl: Monostruktury, , , 2003, -
2010   Česká groteska, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 110-127
2010   Czech Absurdity and Farce, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 110-127
2012   Kyncl v Pardubicích, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 73-73
2012   Rodákovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 2, 2012/01/26, 3-
2012   František Kyncl, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 13, 2012/06/28, 4-
2014   Kynclova prostorová kresba, Lidové noviny, 27, 180, 2014/08/04, 9-
2014   Dialog sil - souzvuk energií, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 27, 16-17, 2014/08/28, 16-
2019   František Kyncl (1934-2011): Monostruktury, František Kyncl: V síti hvězd, , , 2019, -
WWW
published, title (subtitle)
  František Kyncl (artlist.cz)
  František Kyncl (cs.wikipedia.org)
2006   František Kyncl v pořadu Karla Oujezdského, Čro Vltava 2006 (soundcloud.com)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1976   František Kyncl: Bilder
1978   Kyncl
1981   Frantisek Kyncl: Zeichnungen, Bilder, Objekte
1982   Frantisek Kyncl: Bilder, Objekte, Zeichnungen 1968-1982
1983   František Kyncl: Zeichnungen, Aquarelle, Bilder und Skulpturen
1985   F. Kyncl: Zeichnungen, Bilder und Objekte
1990   František Kyncl Düsseldorf
1992   Kyncl
1992   František Kyncl: Monostrukturen
1993   František Kyncl: Monostrukturen
1997   František Kyncl: Neue Zeichnungen
1998   František Kyncl: Monostruktury
1998   Frantisek Kyncl: Phonetische Strukturen (Hommage a Pavel Filip)
1999   František Kyncl: Monostruktury
2000   F.Kyncl
2001   František Kyncl: Monostruktury
2003   František Kyncl: Monostruktury / Monostructures
2005   František Kyncl: Monostruktury (+ křest literárního sborníku 7edm)
2006   František Kyncl: Die Konstruktion der Unendlichkeit
2007   František Kyncl: Geometrie v meziprostoru
2010   František Kyncl: Práce na papíru z přelomu století
2011   František Kyncl: Monostruktury a jiné práce na papíře I
2011   František Kyncl: Monostruktury a jiné práce na papíře 2
2012   František Kyncl
2017   František Kyncl
2018   František Kyncl: Bod - čára - prostor/ Point - Line - Space
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1973   3 Konkretisten aus Prag (Hilmar - München, Kyncl - Düsseldorf, Rajlich - Den Haag)
1974   Tschechische Künstler
1985   6 (Sechs) (J. Hilmar, F. Kyncl, M. Moucha, T. Rajlich, V. Skoda, J. Zeithamml)
1987   Klub der Konkretisten 1967 - 1987
1992   ...a závěr
1994   Šedá cihla 66/1994 Exil
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Klub konkrétistů
1997   Klub konkrétistů
1997   Klub konkrétistů
1998   Klub konkrétistů ((Galerie Klatovy - Klenová))
1998   Klub konkrétistů
1998   Klub konkrétistů (Oblastní galerie v Liberci)
1998   Klub konkrétistů (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image
2004   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček
2005   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego
2006   Dostředivé okraje (Vizuální umění z Pardubického kraje)
2009   Doxnano
2009   Doxnano
2010   Geometrie citlivosti
2011   Klub Konkretistů Východní Čechy a jeho hosté...
2011   Doteky konstruktivismu
2017   Minimum 70s/80s: Grygar, Malich, Hilmar, Kyncl
2017   Nepolapitelná struktura / Ticklish Structure
2017   Re-konstrukce
2017   Hry a sny (Práce na papíře)
2018   Difficult Ceremony
2019   Jasné tvary a Pestré barvy
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Etcetera 2½
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
Exhibition Documentation
published, title (subtitle)
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
Postcard
published, title (subtitle)
1998   František Kyncl: Objekt a kresby, 1997
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2004   Galerie Caesar
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2018   František Kyncl: Bod, čára, prostor / Point, Line, Space
nedatováno   František Kyncl
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1984   František Kyncl
1993   Východočeská galerie Pardubice - zámek 3 (září 1993)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1976   František Kyncl
1989   František Kyncl
2006   František Kyncl: Vom Stilleben zu Monostrukturen: Retrospektive
2006   František Kyncl: Konstrukce nekonečna / Die konstruktion der unendlichkeit
2012   František Kyncl: Prostorová struktura
2019   František Kyncl: V síti hvězd
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1971   Klub der Konkretisten Objekte und Graphik
1997   Spirala 3 (Artyści z Pragi)
Drawing
published, title (subtitle)
1969   Bez názvu
1972   Krychle v prostoru
1972   Prostorová kompozice
1972   Bez názvu
1974   Kresba
1977   Bez názvu
1977   Bez názvu
1979   Prostorová kresba
1981   Čas
1981   Čas
1981   Bez názvu
1984   Bez názvu
1986   Monostruktura
1997   Kresba
Painting
published, title (subtitle)
1989   Fragment
Map/Plan
published, title (subtitle)
2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru)
objekt
published, title (subtitle)
1971   Past
1980   Prostorová struktura
1984   Objekt O. T.
80. léta   Prostorová struktura
80. léta   Prostorová struktura
80. léta   Prostorová struktura
Picture
published, title (subtitle)
1964   Fonetické záznamy
1969   Fonetické záznamy
1972   Černý monotyp
1980   Geometrická struktura
1986   Fonetická malba
1992   Monostruktura
Periodical
published, title (subtitle)
1974/10   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc (František Kyncl)
1980/08   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc
1981   Revue K (Cvach Kolár Kotík Kyncl Moucha Zeithamml)
1981/03   Revue K (Fleischmann Skoda Kyncl Kotik Preissig)
1986   Revue K (Jiřímu Kolářovi k sedmdesátinám v Paříži, 24. září 1984)
1987/09   Revue K
1989   Revue K
1991   Revue K
Poster
published, title (subtitle)
1997   Ekspozycja - 1
plastika
published, title (subtitle)
nedatováno   Objekt
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Frantisek Kyncl
Program
published, title (subtitle)
2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
2006   BLACK '06 (Pardubický výtvarný festival)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Erwerbungen 1970-1990
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
list of exhibitions/events
published, title (subtitle)
1992   František Kyncl
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1997   Klub konkrétistů
1998   Seznam vystavených děl v Oblastní galerii Liberec
2011   Dialog přes hranice (členění výstavy)
2019   Sounds Codes Images (Accoustic Experimentation in the Visual Arts)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
2020   Voda (Seznam vystavujících)
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1996   21 + 1 (Revue K, Paris 1987-1996.)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1993   Revue K présente nauf artistes
Text
published, title (subtitle)
2019   Malíř a sochař František Kyncl (1934-2011)...
Press News
published, title (subtitle)
1995   František Kyncl: Monostrukturen
2002   František Kyncl: Einige Tage im Jahr