František Kyncl

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1950 - 1953   Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha ,
1953 - 1957   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha ,
1969 - 1971   Kunstakademie Düsseldorf, Düsseldorf , Hoehme Gerhard