Vasil Stanko

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1977 - 1981   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava) ,
1981 - 1986   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, fotografie), Šmok Ján