Miroslav Bílek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Hra královská ve fotografii Heleny Sukové
1986   Milan Borovička: Fotografie
1996   Michal Bartoš: Člověčina (Fotografie z let 1982 - 199?)
nedatováno   Borovička