zdroj: http://www.galerie-la-ligne.ch/images/galerie-la-ligne-viktor-hulik.jpg

Viktor Hulík

* 13. 8. 1949, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
painter, sculptor, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

web: www.hulik.sk
NK AUT: mzk2005279291
WIKIDATA: Q51568438
VIAF: 13149426

notes:
samostatně vystavuje od roku 1973
člen mezinárodní skupiny výtvarníků INT-ART, skupiny GERULATA, Klubu konkretistů, mezinárodního hnutí MADI
žije a pracuje v Bratislavě – Děvínské Nové Vsi (SK)

Viktor Hulík
Konštrukcia II.
1977-1978
kombinovaná technika
deska
84 x 42 cm
Viktor Hulík
Konštrukcia I.
1977-1978
kombinovaná technika
deska
84 x 42 cm
Viktor Hulík
Homo sapiens II.
1978
kombinovaná technika
deska
86 x 43 cm
Viktor Hulík
Transplantácia II.A
1981
serigrafie/sítotisk (S)
karton
515 x 405
Viktor Hulík
Transplantácia I.B
1981
serigrafie/sítotisk (S)
karton
513 x 383
 

Viktor Hulík

Viktor Hulík debutoval už za normalizácie, kedy aktuálne umenie bolo prakticky oficiálne neakceptovateľné. Napriek tomu sa vydal touto cestou – prvé originálne riešenia boli koláže a asambláže, v ktorých rôznymi spôsobmi menil vizualitu tlačených reprodukcií, fotografií krajín; niekedy bola posolstvom skôr analýza samotného média (v tom mal blízko k umelcom, ktorí po politických zmenách publikovali pod egidou Skupina A-R a ktorí po prvý krát vystavovali v roku 1978 v Kybernetickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave – vtedy som o nich napísal, že prinášajú určité spriaznenie s analytickými tendenciami, prehodnocujúcimi maľbu, kresbu či grafiku ako sebareflexiu média, ktorá mala internacionálne zázemie v konceptuálnom myslení, ovšem programovo aplikovanom na klasické výtvarné médiá). Pre Hulíka tu však evidentne bola dôležitá dvojaká možnosť manipulácie – priestorový zásah do použitého obrázku a rôzne spôsoby jeho deštrukcie ako štruktúry. Prítomnosť racionálnejších zložiek však postupne získavala na dôležitosti, aj keď fenomén hravosti zohráva, (koniec koncov rovnako ako u českého sochára Radoslava Kratinu) taktiež svoju dôležitú úlohu. Moment mechanického pohybu, ponúknutého divákovi ako výzva spolupodieľania sa na tvarových premenách, mal najskôr podobu klasického skladacieho metra a jeho parafráz, spočiatku ešte v interakcii s nalepenými obrázkami, ktoré sa stávali druhou rovinou manipulácie, postupne sa Hulíkovou doménou stala sféra rýdzej geometrie a pohyb, manipulácia s jednoduchými, vopred určenými plošnými útvarmi.
Ako prvý u nás dokázal sústavne objavovať kombinatorické varianty lineárnych zostáv v počítačových grafikách, s ktorými sa stal dôležitým reprezentantom svojej generácie vo svete.
JIŘÍ VALOCH
hulik.sk, 16.7.2017

Viktor Hulík

zdroj: http://www.galerie-la-ligne.ch/images/galerie-la-ligne-viktor-hulik.jpg
 

Viktor Hulík

Viktor Hulík
Konštrukcia II.
1977-1978
kombinovaná technika
deska
84 x 42 cm
Viktor Hulík
Konštrukcia I.
1977-1978
kombinovaná technika
deska
84 x 42 cm
Viktor Hulík
Homo sapiens II.
1978
kombinovaná technika
deska
86 x 43 cm
Viktor Hulík
Transplantácia II.A
1981
serigrafie/sítotisk (S)
karton
515 x 405
Viktor Hulík
Transplantácia I.B
1981
serigrafie/sítotisk (S)
karton
513 x 383
Viktor Hulík
Transplantácia V.
1981
serigrafie/sítotisk (S)
karton
595 x 490
Viktor Hulík
Transplantácia 6/B
1982
serigrafie/sítotisk (S)
papír
596 x 490
Viktor Hulík
Transplantácia VII.
1982
serigrafie/sítotisk (S)
karton
700 x 550
Viktor Hulík
Transplantácia IX.A
1982
serigrafie/sítotisk (S)
karton
700 x 550
Viktor Hulík
Transplantácia 6
1982
serigrafie/sítotisk (S)
papír
596 x 490
Viktor Hulík
Transplantácia III.
1982
serigrafie/sítotisk (S)
papír
514 x 453
Viktor Hulík
Sonda-varianta A
1982
serigrafie/sítotisk (S)
papír
702 x 554
Viktor Hulík
Sonda- varianta B
1982
serigrafie/sítotisk (S)
papír
700 x 550
Viktor Hulík
Odkrývanie- difúzia
1986-1988
serigrafie/sítotisk (S)
karton
890 x 640
Viktor Hulík
Bez názvu
1987
kombinovaná technika
papír
640 x 840
Viktor Hulík
Projekce s posunem I
1987
kombinovaná technika
papír
640 x 840
Viktor Hulík
Odkrývanie- III.
1988
serigrafie/sítotisk (S)
papír
890 x 640
Viktor Hulík
Grafika B
1998
počítačová grafika
karton
998 x 697
Viktor Hulík
Bez názvu
1998
počítačová grafika
karton
990 x 696
Viktor Hulík
Grafika A
1998
počítačová grafika
karton
992 x 697
 

Viktor Hulík

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1968 - 1974   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Matejka Peter, *1913
1968 - 1974   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), monumentální malba, Gajdoš František, *1921
1968 - 1974   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Čemický Ladislav, *1909

Viktor Hulík

from - to   institution, city, notes
1968 - 1974   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), studium
1974 - 1975   Armádní výtvarné studio, Praha, Kazašská 1427, základní vojenská služba

Viktor Hulík

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Klub konkrétistů 2 Bratislava, *1998
???? - ????   Výtvarná skupina Jiná geometrie, *
???? - ????   Združenie Gerulata, *

Viktor Hulík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1979/04   Viktor Hulík: Obrazy, grafiky, koláže, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984   Viktor Hulík: Grafika, koláže, kresby, objekty 1979 - 1983, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985/01 - 1985/02   Viktor Hulík: Koláže, Turčianske múzeum Andreja Kmeťa, Martin (Martin)
1986/10/01 - 1986/10/15   Viktor Hulík, Mestské kulturné stredisko, Senica (Senica)
1987/09/21 - 1987/10/08   Viktor Hulík: Koláže - kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1988/03/17 - 1988/04/17   Viktor Hulík: Posuny - Projekcie II., Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1989/03/17 - 1989/04/07   Viktor Hulík: Grafiky, koláže, kresby, Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
1993/03   Viktor Hulík, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce (Medzilaborce)
1993/06/17 - 1993/08/04   Viktor Hulík: Posuny a prelínania, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1994/03/10 - 1994/04/24   Viktor Hulík: Posúvače a práce na papieri, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1995/11/08 - 1995/12/08   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1996/02/02 - 1996/03/03   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1996/04/04 - 1996/06/09   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1996/06/20 - 1996/09/01   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1999/10/07 - 1999/11/28   50x Viktor Hulík, SNG - Vermesova vila, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
2001/01/11 - 2001/02/11   Viktor Hulík: Počítačová grafika, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2002/10/10 - 2002/12/31   Viktor Hulík, Galéria Komart, Bratislava (Bratislava)
2003/02/26 - 2003/04/24   Viktor Hulík: Variability, Slovenská sporiteľňa, galéria, Bratislava (Bratislava)
2010/06/09 - 2010/07/30   Viktor Hulík: Ars Geometrica 3, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
2013/06/04 - 2013/07/04   Viktor Hulík: Ars Geometrica 3, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2019/04/26 - 2019/06/09   Viktor Hulík: Geometrica, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1975/06/19 - 1975/08/30   Tvorba vojáků základní služby zařazených k AVS 1974-1975, Armádní výtvarné studio, Praha
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1978/05/26 - 1978/07/02   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/12 - 1979/01   Celoslovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/09/01 - 1992/09/15   Tvorba mladých, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/06/14 - 1986/07/09   A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1986/11/28 - 1987/01/04   Art of Today, The Club of Yo(u)ng Artists, Budapešť (Budapest)
1986/12/05 - 1986/12/20   Rudolf Fila, Daniel Fischer, Viktor Hulík, Jozef Jankovič, Juraj Meliš, Velika Galerija, Novi Sad
1987/01   Rudolf Fila, Daniel Fischer, Viktor Hulík, Jozef Jankovič, Juraj Meliš, Galerija Spektar, Záhřeb (Zagreb)
1987/05/17 - 1987/05/23   Hostia Galérie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988   La peinture et la sculpture aujourd´hui en Tchecoslovaque, Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1988/02   Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988/06/17 - 1988/06/19   Festival experimentálného umenia a literatúry, Studió Erté, Nové Zámky (Nové Zámky)
1988/10/25 - 1988/11/13   ...Igorovi Kalnému, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
1989/01/12 - 1989/01/29   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerija Karas, Záhřeb (Zagreb)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/05/18 - 1989/07/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/08/17 - 1989/09/10   Viktor Hulík, Juraj Meliš, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1989/08/17 - 1989/09/24   40 let slovenského malířství 1949-1989, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/09 - 1989/10   40 let slovenského malířství 1949-1989, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/12/15 - 1990/02/28   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990   Umenie proti totalite, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1990/003/15 - 1990/05/20   Ekologické motivy ve výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/03/01 - 1990/04/30   Hulík, Jankovič, Kern, Meliš, Sikora, Tóth, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991   Hýbače, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1991/06/19 - 1991/07/21   Hýbače, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
1991/09/25 - 1991/10/16   PRAHA Graphic 1991. Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1991/10/26 - 1991/11/03   Nachbarn, Messezentrum Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
1991/11/08 - 1991/11/22   Hýbače: Kinetické variabilní umění, Národní technické muzeum, Praha
1992   Nová geometrie, Národní technické muzeum, Praha
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/06/15 - 1992/07/04   Hommage à John Cage, Rozhlasové kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
1992/06/24 - 1992/08/05   Radoslav Kratina, Viktor Hulík: Variabile, Bewegnung in Objekten und Collagen, Galerie 2 G - Gegenwart, Berlín (Berlin)
1992/07/14 - 1992/07/31   Hommage à John Cage, Galéria Art Deco, Nové Zámky (Nové Zámky)
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/06 - 1993/07   Medzi obrazom a viziou, Summerlee Heritage Trust, Coatbridge
1993/07/06 - 1993/07/30   Identité d'aujourd'hui / Identity Today: L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art, Centre de Conférences Albert Borschette, Brusel (Brussels)
1993/09/03 - 1993/09/19   Medzi obrazom a viziou, Artexpo - complex expozitione, Bukurešť (Bucureşti)
1993/10   Medzi obrazom a viziou, Bremische Bürgerschaft, Brémy (Bremen)
1993/11   Medzi obrazom a viziou, Veľvyslanectvo Slovenské republiky, Berlín (Berlin)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/06/07 - 1994/07/10   Vyšehrad ´94, Bazilika sv. Vavřince, Praha
1994/09   Identifikácia v priestore a čase, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/06/25 - 1995/09/10   Pardubické valy 1995, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/07/26 - 1997/08/31   Socha a objekt II., Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98, Praha, Praha
1998/10/17 - 1999/02/07   Klub konkrétistů, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/03/25 - 1999/05/23   Klub konkrétistů / Klub konkretistov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2000/02/29 - 2000/04/05   Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2000/10/26 - 2000/11/10   10. Gmundner Symposion, Gmünd, Gmünd (Gmünd)
2001/04/04 - 2001/05/06   LIGHThouse - svetelné inštalácie / objekty / fotografie / projekcie / dokumentácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001/05/03 - 2001/06/17   Klub konkretistov (SK): Pocta Alojzovi Klimovi, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2001/07/18 - 2001/09/02   Klub konkrétistů, Dům umění, Opava (Opava)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2006/04/27 - 2006/05/21   Klub konkretistov SK II., Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2006/09/14 - 2006/10/25   Slovenská typografie 20. storočia II.: Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2006/10/11 - 2006/11/12   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millennium, Praha
2007/09/06 - 2007/11/25   Z mesta von - Umenie v prírode, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/09/13 - 2007/10/02   Hommage á Kassák 120/40, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/02/26 - 2008/03/30   Hommage à Kassák, Dům umění, Opava (Opava)
2008/06/03 - 2008/09/14   Mezinárodní trienále současného umění 2008, Veletržní palác, Praha
2008/12/11 - 2009/01/15   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2009/02/26 - 2009/04/11   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/04/16 - 2009/05/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2010/03/11 - 2010/05/02   Současná slovenská geometrie 1, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/07/30 - 2010/09/03   Vladimír Preclík neznámý. Torta & Chaplin & Juraj Meliš &, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2011/06/29 - 2011/07/30   Papier kole - slovenská koláž XX. a XXI. století, Galerie Smečky, Praha
2015/08/06 - 2015/09/18   Viktor Hulík & Ludwig Wilding, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
2017/09/15 -   Konkrétní podzim 2017, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
2017/09/15 - 2017/10/15   Čistý výraz, pravá jednota, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
2018/09/13 - 2018/10/21   Dokopydanie - Meandre slovenskej asambláže, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2018/09/17 -   Konkrétní podzim 2018 - trikolóra, Galerie U přívozu (Studijní a vědecká knihovna), Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/11/15 - 2020/01/05   O 50 let později / 50 Years Later, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2020/02/26 - 2020/04/30   Dokopydanie: Slovenská asambláž, Galerie Smečky, Praha
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2019   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)

Viktor Hulík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Viktor Hulík
  1984   Viktor Hulík: Grafika, koláže, kresby, objekty 1979 - 1983
  1985   Viktor Hulík: Koláže, Turčianske múzeum Andreja Kmeťa, Martin (Martin)
  1986   Viktor Hulík, Mestské kulturné stredisko, Senica (Senica)
  1987   Viktor Hulík
  1988   Viktor Hulík: Posuny - Projekcie II., Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1989   Viktor Hulík: Grafiky, koláže, kresby
  1993   Viktor Hulík
  1995   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  1999   50x Viktor Hulík, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2002   Viktor Hulík, Galéria Komart, Bratislava (Bratislava)
  2010   Viktor Hulík: Variabily / Variabils, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Viktor Hulík: Ars Geometrica 3, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Viktor Hulík: Geometrica
  nedatováno   Viktor Hulík, Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Viktor Hulík: Veľké posúvače / Big Movers
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1978   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1982   Tvorba mladých (Celoslovenská výstava mladých výtvarníkov k zjazdu Socialistického zväzu mládeže v SSSR), Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1986   Fila, Fischer, Hulík, Jankovič, Meliš, Kulturni Centar, Novi Sad
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1988   ...Igorovi Kalnému
  1988   La peinture et la sculpture aujourd´hui en Tchecoslovaque
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Nový slovenský obraz, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1988   Studió Erté Fes(z)tivál (1988. 6. 17. - 19.)
  1989   40 let slovenského malířství 1949-1989 (Obrazy a kresby ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě ke 45. výročí SNP), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerije grada Zagreba, Záhřeb (Zagreb)
  1989   Viktor Hulík, Juraj Meliš
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1990   Ekologické motivy ve výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
  1990   Hulík, Jankovič, Kern, Meliš, Sikora, Tóth, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1991   Hýbače
  1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland), AFAG - Ausstellungsgesellschaft mbH, Norimberk (Nürnberg)
  1991   PRAHA Graphic 1991 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic), Sdružení českých grafiků František Kupka, Praha
  1992   Hommage à John Cage, Galéria Art Deco, Nové Zámky (Nové Zámky)
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1993   Identité d'aujourd'hui / Identity Today (L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art)
  1994   Identifikácia v priestore a čase, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1994   Vyšehrad ´94
  1995   Pardubické valy 95 (Slovenští sochaři), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
  2001   Klub konkrétistů, Dům umění, Opava (Opava)
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2007   Z mesta von / Out of the City (Umenie v prírode / Land Art), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2008   Movement as a Message (International Triennale of Contemporary Art), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2010   Současná slovenská geometrie 1, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Papier kole (Slovenská koláž XX. a XXI. století), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2017   Čistý výraz pravá jednota, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
  2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt), Klub konkretistů východní Čechy (KK3), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2018   Dokopydanie (Meandre slovenskej asambláže), Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
  2018   Konkrétní podzim 2018 (Trikolóra), Klub konkretistů východní Čechy (KK3), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2018   Konkrétní podzim 2018 - trikolóra (Photoreport)
  2020   Dokopydanie (Slovenská asambláž), Galerie Smečky, Praha
  nedat   Ars geometrica, Výtvarná skupina Jiná geometrie
  nedatováno   Galéria Kleibl, Galéria Kleibl, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Obrazy, sochy, grafika (Výstava členů a spolupracovníků armádního výtvarného studia)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  [2009]   Viktor Hulík, Viktor Hulín - Artlines, Devínska Nová Ves, Bratislava (Bratislava)
  1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2019   Alternatívna slovenská grafika (Netradičné, experimentálne a autorské podoby slovenskej grafiky v druhej polovici 20. storočia), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Etika a politika (Umenie proti totalite), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Individuální výstava Viktora Hulíka (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1991   Hýbače (Koncepcia pohybu vo výtvarnom diele...), Hýbače
  1991   Hýbače v Gerulate, Národná obroda, 12-12
  1991   Hýbače v Prahe, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1991   Posolstvo pohybu (Na výstave Hýbače v Galérii Gerulata), Literárny týždeník, 14-14
  1992   Svět rozbitý, ale složitelný (Viktor Hulík), Vesmír, 178
  1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1998   Medzi obrazom a viziou, Listy o fotografii, 37-37
  2008   Viktor Hulík, Movement as a Message, 52-59
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Viktor Hulík: Posuny - Projekcie, Mestské kulturné stredisko, Senica (Senica)
  1987   Viktor Hulík: Koláže - kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
  1988   Viktor Hulík: Posuny - Projekcie II., Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
  1989   Viktor Hulík: Grafiky, koláže, kresby, Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
  1993   Viktor Hulík: Posuny a prelínania
  1994   Viktor Hulík: Posúvače a práce na papieri, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
  1995   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  1996   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1996   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1999   50x Viktor Hulík, SNG - Vermesova vila, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
  2001   Viktor Hulík: Počítačová grafika, Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2003   Viktor Hulík: Variability
  2010   Viktor Hulík: Variabily / Variabils, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
  2013   Viktor Hulík: Ars Geometrica 3, Topičův klub Topičova salonu, Praha
  2019   Viktor Hulík: Geometrica, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Tvorba vojáků základní služby zařazených k AVS 1974-1975
  1986   Umetnika iz Bratislave (Jozef Jankovič, Viktor Hulik Daniel Fišer Rudolf Fila Juraj Meliš)
  1988   ...Igorovi Kalnému, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
  1989   Viktor Hulík: Koláže, grafiky; Juraj Meliš: Plastiky, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  1990   Hulík, Jankovič, Kern, Meliš, Sikora, Tóth, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1991   Hýbače
  1992   Nová geometrie
  1992   Variabile, Bewegnung in Objekten und Collagen
  1995   Pardubické valy 1995: Slovenští sochaři, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1997   Socha a objekt II
  1998   Klub konkrétistů, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2000   10. Gmundner Symposion
  2000   Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2001   Klub konkretistov (SK) (Pocta Alojzovi Klimovi), Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2001   LIGHThouse - svetelné inštalácie / objekty / fotografie / projekcie / dokumentácia
  2006   Klub konkretistov SK II.
  2006   Slovenská typografie 20. storočia II. (Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov)
  2006   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millennium, Praha
  2007   Hommage à Kassák 120/40, Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2008   Hommage à Kassák, Dům umění, Opava (Opava)
  2010   Současná slovenská geometrie 1 / Contemporary slovakian geometry 1, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Čistý výraz pravá jednota, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
  2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt)
  nedatováno   Hýbače (Kinetické variabilní umění)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Transplantácia I.B
  1981   Transplantácia II.A
  1981   Transplantácia V.
  1982   Sonda- varianta B
  1982   Sonda-varianta A
  1982   Transplantácia 6
  1982   Transplantácia 6/B
  1982   Transplantácia III.
  1982   Transplantácia IX.A
  1982   Transplantácia VII.
  1986-1988   Odkrývanie- difúzia
  1988   Odkrývanie- III.
  1998   Bez názvu
  1998   Grafika A
  1998   Grafika B
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Vladimír Preclík neznámý (Torta & Chaplin & Juraj Meliš &), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Bez názvu
  1987   Projekce s posunem I
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977-1978   Konštrukcia I.
  1977-1978   Konštrukcia II.
  1978   Homo sapiens II.
pracovní soubor
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Aukce 2005; slovenská
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992/07 - 1992/08   Programm des Kultur- und Informationszentrums der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik in Berlin, Kultur- und Informationszentrum der ČSFR, Berlín (Berlin)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   O 50 let později / 50 Years Later (Fotoreport z výstavy), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  2013   Viktor Hulík: Ars Geometrica 3, Společnost Topičova salonu, Praha

Viktor Hulík

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  [2009]   Viktor Hulík, Viktor Hulín - Artlines, Devínska Nová Ves, Bratislava (Bratislava)

Viktor Hulík

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Pardubické valy 95 (Slovenští sochaři), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)

Viktor Hulík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Viktor Hulík: Grafika, koláže, kresby, objekty 1979 - 1983
  1988   Viktor Hulík: Posuny - Projekcie II., Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1992   Quido Sen: Sekvenc(i)e
  1993   Viktor Hulík
  1995   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  1999   50x Viktor Hulík, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Viktor Hulík, Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Brandstrup & Bruun Hansen
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  [2009]   Viktor Hulík, Viktor Hulín - Artlines, Devínska Nová Ves, Bratislava (Bratislava)

Viktor Hulík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  1999   50x Viktor Hulík, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  [2009]   Viktor Hulík, Viktor Hulín - Artlines, Devínska Nová Ves, Bratislava (Bratislava)

Viktor Hulík

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/09/02 - 1992/10/04   Brandstrup & Bruun Hansen: Dvaja dánski umelci, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
1992/09/02 - 1992/10/04   Brandstrup & Bruun Hansen: Dvaja dánski umelci, Galéria Artotéka, Bratislava (Bratislava)
1992/11/03 - 1992/11/29   Brandstrup & Bruun Hansen: Dvaja dánski umelci, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)

Viktor Hulík

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Napravo? Nalevo? (Hýbače v technickém muzeu Kinetická a variabilní plastika), Večerník Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987/09/14   Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství, 1, 4
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Nová geometrie