zdroj: https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=vojtech+kolencik&sa=X&ved=2ahUKEwjH-PexxJDqAhVC26QKHSEnD9QQsAR6BAgKEAE&biw=1920&bih=920#imgrc=x0hP68xqYLMleM

Vojtech Kolenčík

* 17. 7. 1955, Nitra (Nitra), Slovensko (Slovakia)
painter, Illustrator, graphic artist, Draghtsman

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0073270
WIKIDATA: Q51554012
VIAF: 85777675

Vojtech Kolenčík

Strednú školu vyštudoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (dnes ŠÚV) v rokoch 1970 – 1974 u Doc. Rudolfa Filu. V rokoch 1974 – 1980 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Prof. Albína Brunovského. V súčasnosti vyučuje na VŠVU ako interný pedagóg v rámci Katedry grafiky a iných médií, vedie Ateliér voľnej a farebnej grafiky. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a grafickému dizajnu. Na konte má mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí, napr. v Berlíne, Memmingene, Wiesmare, Paríži, Viedni, Prahe, Ostrave, Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a i.
Participoval na viacerých kolektívnych zahraničných i domácich výstavách napr. vo Washingtone, New Yorku, Paríži, Ríme, Berlíne, Eisenstadte, Neuhofene, Resenburgu, Viedni, Ljubljane, Budapešti, Györi, ale i doma, v Bratislave, Nitre, BB, Žiline, Kežmarku a i.
Aktívne tvorí a vystavuje naďalej.
„V poslednom dvadsaťročí sa Vojtech Kolenčík vo svojej tvorbe sústreďuje na problém farby, ktorá sa stala základom jeho výtvarného vyjadrenia. V tvorivom procese rád využíva istý druh náhody, automatizmu a akčných postupov. Pritom využíva aj prvky geometrickej pravidelnosti línie kreslenej niekedy podľa pripravených šablón, najmä v temperových kresbách na papieri. Touto svojou tvorbou sa pred časom prezentoval v galérii SPP.
V posledných rokoch však jeho maliarska tvorba zažíva veľký, možno povedať nevídaný rozmach. Najnovšia tvorba Vojtecha Kolenčíka, s ktorou sa prezentuje dokladá, že farba umelca priam opantala. Ponoril sa do nej ako do média, ktorým sa snaží uvoľniť vnútorný nepokoj, prekonať pomyselnú hranicu medzi konkrétnym a fiktívnym. Farba sa v jeho tvorbe osamostatňuje, ako keby chcela žiť vlastným životom. Umelec vníma farbu ako živel, ktorý podriaďuje svojej vnútornej energii. Dominantné sú veľkoformátové maľby koncipované ako štruktúrne monochrómy. Plasticitu a vibráciu povrchu docieľuje vysypávaným pieskom, hrubými farebnými vrstvami, ktoré kompozične artikuluje do plastických reliéfnych terčov a štruktúr. Reflexný svetelný efekt kameninovej drte zvýrazňuje iracionálnosť zobrazovaného farebného sveta. V týchto nových dielach umelec viac otvára pocitové vrstvy, magickými farbami preniká do hĺbkových dimenzií a súčasne naznačuje, že niekedy je rozdiel medzi „tu“ a „tam“ iba pomyselný. Je to komunikácia o zmysle bytia bez konkrétnych poukazov na okolitý svet, ktorá skôr hľadá oporu v tom nehmatateľnom, čo umelec tuší, že sa za ním skrýva.“
Eva Trojanová, vsvu.sk, 14.1.2022

Vojtech Kolenčík

zdroj: https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=vojtech+kolencik&sa=X&ved=2ahUKEwjH-PexxJDqAhVC26QKHSEnD9QQsAR6BAgKEAE&biw=1920&bih=920#imgrc=x0hP68xqYLMleM
 

Vojtech Kolenčík

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1970 - 1974   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava), Fila Rudolf, *1932
1974 - 1980   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), knižní tvorba, Brunovský Albín, *1935

Vojtech Kolenčík

from - to   institution, city, notes
1990 - ????   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Hviezdoslavovo nám. 18, pedagog

Vojtech Kolenčík

from - to   student, school, city
???? - 2010   Birmon Mário, *1983, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika (volná)
???? - 2014   Húserková Veronika, *1987, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2014   Mináriková Terézia, *1990, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2014   Vysocký Matúš, *1989, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2010   Jančovičová Andrea, *1982, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2009   Albrechtová Martina, *1982, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2009   Kristín Branislav, *1978, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2009   Rímešová Katarína, *1970, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2011   Mihalovičová Radovana, *1984, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2011   Pompa Lukáš, *1986, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2011   Ueta Kei, *1982, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2012   Gyenes Gabriel, *1984, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2012   Král Martin, *1984, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2012   Kožušková Lívia, *1987, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2012   Repčeková Michaela, *1985, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2016   Lexmannová Zuzana, *1989, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - ????   Jancíková Ivana, *1989, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
???? - 2007   Ráchelová Andrea, *1979, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 1993   Figuliová Katarína, *1964, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 1995   Valko Alexander, *1960, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 1997   Poliak Juraj, *1969, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 1999   Mikyta Svätopluk, *1973, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 1999   Petrauskaite Dalia, *1972, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2000   Sekelová Silvia, *1976, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2000   Tkáčiková Španíková Eva, *1974, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2008   Balga Peter, *1974, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2008   Malcová Alžbeta, *1983, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2001   Kianička Marek, *1977, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2001   Kollár Peter, *1977, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2004   Spasenovska Violeta, *1978, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2005   Varcholová Marianna, *1978, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2006   Mesárošová Kristína, *1981, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2007   Hudec Oto, *1981, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2007   Kaliňáková Zuzana, *1982, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2007   Klementová Zuzana, *1981, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - 2007   Lacko Matěj, *1982, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
1994 - 2001   Brezinová Slávka, *1975, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
1996 - 2002   Derner Martin, *1973, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
2001 - 2007   Černeková Lucia, *1981, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
2001 - 2007   Zimková Milina, *1979, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
2001 - 2007   Kimerling Henrich, *1981, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
2002 - 2002   Nový Patrik, *1977, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2002 - 2004   Kupčíková Marcela, *1979, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
2006 - 2012   Baláž Maroš, *1987, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika

Vojtech Kolenčík

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Združenie grafikov G-bod, *

Vojtech Kolenčík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/09/04 - 1981/09/30   Vojtech Kolenčík: Grafika, kresby, ilustrácia, Galéria mladých, Nitra (Nitra)
1982/11/26 - 1982/12/12   Vojtech Kolenčík, Výstavná sieň I. Krasku, Piešťany (Piešťany)
1986/09   Vojtech Kolenčík: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1995/03/02 - 1995/04/16   Vojtěch Kolenčík: Grafika a farebná kresba, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
2005/10/28 - 2005/11/27   Vojtech Kolenčík: 2 1/2 čas, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2007/04/04 - 2007/05/11   Vojtech Kolenčík: Dotyky, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2014/06/19 - 2014/07/20   Vojtech Kolenčík: Obrazy, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2020/09/02 - 2020/09/23   Vojtech Kolenčík: Podoby a premeny, Galéria Pálffy, Bratislava (Bratislava)
2023/06/15 - 2023/07/30   Vojtech Kolenčík: Pamäť času - Premaľby maľby, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981   Nejkrásnější knihy roku 1980, Památník národního písemnictví, Praha
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/09/01 - 1992/09/15   Tvorba mladých, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/01/15 - 1986/02/15   Experimental Art, Ady Endre Művelődési Ház, Miškovec (Miskolc)
1986/02 - 1986/03   Slovenský exlibris, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/09 - 1986/10   Tamara Kolenčíková, Vojtech Kolenčík: Grafika, kresba, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1987/03/26 - 1987/05/10   Československý exlibris 1987, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988   La peinture et la sculpture aujourd´hui en Tchecoslovaque, Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1988/02   Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/03/03 -   Současná československá grafika, Выставочный зал Союза художников СССР / Výstavní síň Svazu výtvarných umělců SSSR, Moskva (Moscow)
1988/03/19 - 1988/03/27   Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/09/20 - 1988/10/15   Setkání / Begegnungen, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1988/10/27 - 1988/11/21   Setkání / Begegnungen, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/05/18 - 1989/07/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/06/01 - 1989/06/26   Celoslovenská výstava mladých, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1989/09/08 - 1989/09/21   Dialógy, Galéria a predajňa SFVU Dielo, Bratislava (Bratislava)
1989/10/18 - 1989/11/07   Dialógy, Galéria a predajňa SFVU Dielo, Praha
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/11/12 - 1989/11/26   Czechoslovak Graphic Art from National Gallery Prague, National Gallery of Modern Art, Nové Dillí (New Delhi)
1989/12/15 - 1990/02/28   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/01 - 1991/10/31   Dal grottesco al magico, Calcografia nazionale (Instituto nazionale per la grafica)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/26 - 1991/11/03   Nachbarn, Messezentrum Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
1992/01/25 - 1992/02/22   Dal grottesco al magico, La Salara, Boloňa (Bologna)
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98, Praha, Praha
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
2000/06/26 - 2000/09/04   Albín Brunovský a jeho škola, Galerie U prstenu, Praha
2001/08/08 - 2001/09/02   Současná slovenská grafika, Galerie Hollar, Praha
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/12/11 - 2009/01/15   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2009/02/26 - 2009/04/11   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/04/16 - 2009/05/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2010/07/30 - 2010/09/03   Vladimír Preclík neznámý. Torta & Chaplin & Juraj Meliš &, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2012/12/10 - 2013/01/11   Zimná predajná výstava, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha

Vojtech Kolenčík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Vojtech Kolenčík
  1985   V. Kolenčík: Grafika
  1986   Vojtech Kolenčík: Výber z tvorby
  2007   Vojtech Kolenčík, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Tvorba mladých (Celoslovenská výstava mladých výtvarníkov k zjazdu Socialistického zväzu mládeže v SSSR), Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1986   Slovenský exlibris, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Tamara Kolenčíková, Vojtech Kolenčík: Grafika, kresba, Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1987   Československý exlibris 1987, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1988   La peinture et la sculpture aujourd´hui en Tchecoslovaque
  1988   Nový slovenský obraz, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1988   Setkání / Begegnungen (Kresby mladych umelcu NDR a CSSR / Zeichnungen junger Künstler der DDR und der CSSR)
  1989   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1989   Celoslovenská výstava mladých, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1989   Czechoslovak Graphic Art from National Gallery Prague, National Gallery of Modern Art, Nové Dillí (New Delhi)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea), Arnoldo Mondadori Arte
  1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland), AFAG - Ausstellungsgesellschaft mbH, Norimberk (Nürnberg)
  1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
  2000   G-bod, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, Mária Čorejová
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   International periodical print shows 1995 - 1996, Grapheion, 0, 86-95
  2015   Vojtech Kolenčík. Obrazy / Pictures, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 131-132
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Vojtěch Kolenčík: Grafika a farebná kresba, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
  2005   Vojtech Kolenčík: 2 1/2 čas, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2007   Vojtech Kolenčík: Dotyky, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Dialógy, Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1989   Dialógy, Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1990   90 autorů v roce '90
  2000   Albín Brunovský a jeho škola, Galerie U prstenu, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Vojtech Kolenčík: Grafika, kresby, ilustrácia, Krajská galéria, Nitra (Nitra)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Současná slovenská grafika
  2010   Vladimír Preclík neznámý (Torta & Chaplin & Juraj Meliš &), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
pracovní soubor
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Aukce 2005; slovenská
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Galéria Statua, Galéria Pálffy (2020), Galéria Statua, Bratislava (Bratislava)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému

Vojtech Kolenčík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Orest Dubay: Výber z tvorby, Chemické závody Juraja Dimitrova, Bratislava (Bratislava)
  1989   Pavel Janek: Výber z fotografickej tvorby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1993   Alojz Klimo: Maľba, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   Alojz Klimo: Obrazy / Bilder, Goethe inštitút, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Tamara Klimová, Alojz Klimo, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Vojtech Kolenčík: Grafika, kresby, ilustrácia, Krajská galéria, Nitra (Nitra)

Vojtech Kolenčík

institution, city  
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
Krajská galéria, Nitra (Nitra)
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)