Vojtech Kolenčík

* 17. 7. 1955, Nitra (Nitra), Slovensko (Slovakia)
painter, graphic artist, illustrator, draghtsman

 

nationality: Slovak
sex: male

word:
Strednú školu vyštudoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (dnes ŠÚV) v rokoch 1970 – 1974 u Doc. Rudolfa Filu. V rokoch 1974 – 1980 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Prof. Albína Brunovského. V súčasnosti vyučuje na VŠVU ako interný pedagóg v rámci Katedry grafiky a iných médií, vedie Ateliér voľnej a farebnej grafiky. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a grafickému dizajnu. Na konte má mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí, napr. v Berlíne, Memmingene, Wiesmare, Paríži, Viedni, Prahe, Ostrave, Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a i.
Participoval na viacerých kolektívnych zahraničných i domácich výstavách napr. vo Washingtone, New Yorku, Paríži, Ríme, Berlíne, Eisenstadte, Neuhofene, Resenburgu, Viedni, Ljubljane, Budapešti, Györi, ale i doma, v Bratislave, Nitre, BB, Žiline, Kežmarku a i.
Aktívne tvorí a vystavuje naďalej.
„V poslednom dvadsaťročí sa Vojtech Kolenčík vo svojej tvorbe sústreďuje na problém farby, ktorá sa stala základom jeho výtvarného vyjadrenia. V tvorivom procese rád využíva istý druh náhody, automatizmu a akčných postupov. Pritom využíva aj prvky geometrickej pravidelnosti línie kreslenej niekedy podľa pripravených šablón, najmä v temperových kresbách na papieri. Touto svojou tvorbou sa pred časom prezentoval v galérii SPP.
V posledných rokoch však jeho maliarska tvorba zažíva veľký, možno povedať nevídaný rozmach. Najnovšia tvorba Vojtecha Kolenčíka, s ktorou sa prezentuje dokladá, že farba umelca priam opantala. Ponoril sa do nej ako do média, ktorým sa snaží uvoľniť vnútorný nepokoj, prekonať pomyselnú hranicu medzi konkrétnym a fiktívnym. Farba sa v jeho tvorbe osamostatňuje, ako keby chcela žiť vlastným životom. Umelec vníma farbu ako živel, ktorý podriaďuje svojej vnútornej energii. Dominantné sú veľkoformátové maľby koncipované ako štruktúrne monochrómy. Plasticitu a vibráciu povrchu docieľuje vysypávaným pieskom, hrubými farebnými vrstvami, ktoré kompozične artikuluje do plastických reliéfnych terčov a štruktúr. Reflexný svetelný efekt kameninovej drte zvýrazňuje iracionálnosť zobrazovaného farebného sveta. V týchto nových dielach umelec viac otvára pocitové vrstvy, magickými farbami preniká do hĺbkových dimenzií a súčasne naznačuje, že niekedy je rozdiel medzi „tu“ a „tam“ iba pomyselný. Je to komunikácia o zmysle bytia bez konkrétnych poukazov na okolitý svet, ktorá skôr hľadá oporu v tom nehmatateľnom, čo umelec tuší, že sa za ním skrýva.“
Eva Trojanová, vsvu.sk, 14.1.2022