Jan Dvořák

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2013   Čestmír Suška
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Joan Brehms, Divadelní ústav, Praha
1993   Josef Krofta (Babylónská věž / La Tour de Babel / The Tower of Babel), Východočeské loutkové divadlo Drak, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001   J. A. Pitínský (Od Ameriky k Daliborovi), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2003   Baletní jednotka Křeč, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2004   R.S. Vpřed, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2005   Fenomén Lébl 2 aneb Dobře se spolu bavit - s Pánembohem! , Divadelní ústav, Praha
2005   Ivan Rajmont (Režisér a jeho divadlo), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2006   Jan Schmid (Režisér, principál, tvůrce slohu), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2007   Mimoza (Jak David Vávra a Tomáš Vorel objevovali pantomimu), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2007   Karel Makonj a Vedené divadlo, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2010   Výtvarné divadlo Kolotoč (K tématu vizuálního divadla v českých zemích), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2011   Český divadelní kostým / Czech Theatre Costume, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2014   Edice Divadlo 1961-1970, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2015   Imerzivní divadlo a média / Immersive Theatre and Media, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2015   František Dvořák a kniha, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2015   Divadelní pouť (1985-1989), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2015   Karel Brožek (Víra v sílu loutkového divadla), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2017   Jaroslav Róna (Architektura, publikace, scéna), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2017   Rejža Vorel, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2000   alt.divadlo (Slovník českého alternativního divadla)
2005   Malý slovník managementu divadla (Příručka pro organizátory, producenty, manažery, produkční, studenty a adepty studia divadla, kultury a umění)