Anna z Cavriani

graphic artist

 

sex: female

notes:
NK ne - 2011/05
hraběnka
Ve Strahovské obrazárně od ní rytina z počátku 19 stol.