Leonid Ochrymčuk

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Obrazy Leonida Ochrymčuka
1969   Leonid Ochrymčuk: Obrazy a objekty
1974   Leonid Ochrymčuk: Obrazy
1975   Leonid Ochrymčuk
1975   Leonid Ochrymčuk: Zátiší - enkaustiky
1979   Leonid Ochrymčuk: Obrazy, montáže, plastiky (1961 - 1979)
1979   Vystřihovánky Leonida Ochrymčuka
1980   Leonid Ochrymčuk: Stroje zvířata
1981   Leonid Ochrymčuk: Kresby, koláže
1983   Leonid Ochrymčuk: Kresby (1981 - 1983)
1983   Leonid Ochrymčuk: Tvorba z posledních let
1984   Dopis Leonidu Ochrymčukovi
1986   Leonid Ochrymčuk: Obrazy a vystřihovánky
1986   Leonid Ochrymčuk: Obrazy koláže
1989   Leonid Ochrymčuk: Obrazy
1989   Leonid Ochrymčuk: Současná tvorba
1989   Leonid Ochrymčuk: Obrazy a plastiky
1992   Leonid Ochrymčuk
2000   Leonid Ochrymčuk: Obrazy z katalogu 2000
2003   Leonid Ochrymčuk: Obrazy - LOB
2003   Leonid Ochrymčuk
2003   Leonid Ochrymčuk: Lob - obrazy
nedatováno   Leonid Ochrymčuk
nedatováno   Ochrymčuk
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1965   Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně
1966   Brněnská bilance
1967   Brněnský salón
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1969   Blok brněnských tvůrčích skupin
1971   Profil 58
1972   Mizející krajina (Obrazy a kresby ze zatopených oblastí Jihomoravského kraje)
1973   Brněnské malířství v Plovdivu
1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
1975   Art protis (Deset let nové výtvarné technologie)
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1981   Brněnská malba 1981
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   20 let tvorby tapiserií artprotis
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa)
1988   21 zeitgenössische Maler aus Südmähren
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo
1989   Tvorba pedagogů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Brně
1989   Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989
1990   Současná česká kresba
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Ze současné brněnské malby
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Jiří Vaněk Radek Kratina Leonid Ochrymčuk
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2010   Brněnská osmdesátá
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1962   Výstava mladých jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 10, 14, 1962/08/18, 8-9
1969   Leonid Ochrymčuk, Výtvarná práce, 17, 14-15, 1969/11/10, 7-7
1971   Z brněnských výstav (Tři listopadové výstavy), Výtvarná práce, 19, 2, 1971/01/19, 5-6
1983   V letech 1981 - 80 vytvořil Leonid Ochrymčuk..., Leonid Ochrymčuk: Proměny rastru, , , 1983, -
1984   Dopis Leonidu Ochrymčukovi, Dopis Leonidu Ochrymčukovi, , , 1984, -
1986   Dopis Leonidu Ochrymčukovi v době přípravy třebíčské výstavy, Leonid Ochrymčuk: Obrazy koláže, , , 1986, -
1990   Několik poznámek k moravské kresbě, Současná česká kresba, , , 1990, 0-0
1995   Stroje a strojky, Jiří Vaněk Radek Kratina Leonid Ochrymčuk, , , 1995, 0-0
2001   Stroj-člověk (Leonid Ochrymčuk), Vesmír, 80, 2, 2001/02, 118-
2003   lob je alter ego leonida ochrymčuka, Leonid Ochrymčuk, , , 2003, -
2003   žijeme v postmoderní době..., Leonid Ochrymčuk: Lob - obrazy, , , 2003, -
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1983   Leonid Ochrymčuk: Obrazy
1986   Leonid Ochrymčuk: Obrazy a vystřihovánky
1989   Leonid Ochrymčuk: Obrazy
1992   Leonid Ochrymčuk: Obrazy
1995   Leonid Ochrymčuk: Retrospektiva
2003   Leonid Ochrymčuk: Lob - Obrazy
2003   Leonid Ochrymčuk: Obrazy - LOB
2008   Leonid Ochrymčuk: Malá retrospektiva
2008   Leonid Ochrymčuk: Obrazy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1990   90 autorů v roce ´90
1993   Zvětšování (Princip přezvětšení v tvorbě členů TT klubu a hostů)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2000   Výstava pro Ladislava Nováka
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
nedatováno   Stroje a strojky (Radek Kratina: Sochy, Leonid Ochrymčuk: Obrazy, Jiří Vaněk: Grafika)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
Diary
published, title (subtitle)
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
1983   Leonid Ochrymčuk: Proměny rastru
Drawing
published, title (subtitle)
nedatováno   98-LOB-56
nedatováno   44-LOB-56
Picture
published, title (subtitle)
1969   Strojek - ptáček
1969   Strojek
1981   Traktorek
1986   92 - LOB - 28 (z cyklu Vystřihovánky)
1986   99 - LOB - 09 (z cyklu Vystřihovánky)
1994-1996   Lob s růží
1999-2000   Z cyklu Obrazy z katalogu
2000   Z cyklu Obrazy z katalogu
2000   Z cyklu Obrazy z katalogu
2000   Z cyklu Obrazy z katalogu
2000   Z cyklu Obrazy z katalogu
2000   Z cyklu Obrazy z katalogu
neuveden   Stříbrná pec
Funeral Card
published, title (subtitle)
2005   Prof. Leonid Ochrymčuk (akademický malíř)
plastika
published, title (subtitle)
60. léta   Bez názvu
60. léta   Bez názvu
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Text
published, title (subtitle)
2005   Utajená kniha Igora Zhoře
Press News
published, title (subtitle)
2000   Leonid Ochrymčuk