Alena Vrbanová

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2009 (XX. Vil - Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2008   Na margo (Úryvky z rozhovorov so slovenskými kurátorkami a historičkami umenia), Artemis a Dr. Faust, , , 2008, 203-221
Program
published, title (subtitle)
2005   Slovenský inštitút v Praze (November 2005)