Alena Vrbanová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Štefan Balázs
1991   Palko - Retrospektíva
1992   Juraj Bartusz: Retrospektíva
1992   Juraj Bartusz: Retrospektíva
1992   Milan Sokol: Grafika
1993   Ľubomír Blecha: Bilancia
1994   Rudolf Sikora: Polčas rozpadu / Half-Live
1994   Dezider Tóth: 67 - 94 (Je to hotové, nebo se to teprv dělá?)
1994   Ľubo Stacho
1995   Anton Čierny
1995   Peter Kalmus: Monopolia
1996   Blažej Baláž: 19 + 19 = 38 / Mincová grafika
1996   Igor Hudcovič
1998   Stano Bubán: Skutočná maľba
1999   Peter Kalmus
2000   Peter Janáčik: Fata morgana
2014   Ľubo Stacho: Monotýpie a plátenka
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Bratrstvo
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2003   Mimethexis, Dali - BB, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2006   Slovenská grafika 20. storočia (Slovak graphic art of the 20 th century), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1995   Peter Kalmus - Monopolia (17. 1. - 10. 2. 1995), Galéria Palisády, , , 1995, 117-118
1996   Nové tematické trienále grafiky a jeho osm laureátů (Inter-kontakt-grafik), Grapheion, , 0., 1996, 76-77
1996   Mezinárodní trienále dřevorytu a dřevořezu (Státní galerie, Banská Bystrica, listopad 1995 - leden 1996), Grapheion, , 1, 1996, 88-
1996   International periodical print shows 1995 - 1996, Grapheion, , 0., 1996, 86-95
1997   Triennial of Contemporary Slovak Prints XIII - Současná slovenská grafika 1996, Grapheion, , 1, 1997, 80-81
1997   Mezinárodní periodické výstavy grafiky, Grapheion, , 1, 1997, 80-85
2008   Na margo (Úryvky z rozhovorov so slovenskými kurátorkami a historičkami umenia), Artemis a Dr. Faust, , , 2008, 203-221
2011   Maliarska trilógia Štefana Balázsa, Flash Art, 6, 19-20, 2011, 48-49
Catalogue List
published, title (subtitle)
2007   Vojtech Kolenčík
Periodical
published, title (subtitle)
1996   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)