August Cordus

malířství

 

sex: male

notes:
Maloval po způsobu pozdní školy Cranachovy obrazy svatých epitafy i podobizny a označoval je svým monogramem.