Jan Courant

1680,
malířství

 

sex: male

notes:
Křtěn 31.1.1633 v Toursu ve Francii.Zemřel na mor v Praze.