Vladimír Sychra

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1921 - 1927   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha , Dítě Emanuel
1923 - 1927   Akademie výtvarných umění, Praha , Švabinský Max