Václav Rabas

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1906 - 1913   Akademie výtvarných umění, Praha , Roubalík Bohumír
1906 - 1913   Akademie výtvarných umění, Praha , Bukovac Vlaho
1906 - 1913   Akademie výtvarných umění, Praha , Schwaiger Hanuš
1906 - 1913   Akademie výtvarných umění, Praha , Švabinský Max