Jan Jaroslav Ctibor

mědirytec

 

sex: male

notes:
V Praze činný kolem roku 1661 kdy ryl mapu království Českého.