Vladimír Fuka

* 5. 2. 1926, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
† 29. 3. 1977, New York City (New York), Spojené státy (United States)
painter, Illustrator, graphic artist, Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01032148
VIAF: 12587773

Vladimír Fuka
Zátiší na stole
1944
malba
akvarel, papír
19,3 x 24,2 cm
Vladimír Fuka
Zahrada
1944
malba
olej, karton
414,4 x 56,8 cm
Vladimír Fuka
Milenci na předměstí
1947
malba
olej, karton
63 x 37 cm
Vladimír Fuka
Předčítající klaun
1952
malba
plátno, tempera
Vladimír Fuka
Z deníku
1952


neuvedeno
 

notes:
Vladimír Fuka-Hervert. nar.5.2.1927?, podle katalogu Umělecké besedy narozen 1925

Vladimír Fuka

Od 1929 žil s rodiči v Praze. Aby se vyhnul totálnímu nasazení, navštěvoval 1941–45 Státní grafickou školu, přitom pracoval jako asistent fotografa J. Sudka, s nímž navázal přátelství. 1945–47 studoval malbu v ateliérech O. Nejedlého a V. Rady na AVU. 1946 se seznámil s dcerou malíře F. Podešvy a spisovatelky M. Podešvové fotografkou a kolážistkou Evou (* 5. 5. 1927 Praha, † 25. 11. 2015 Praha), s níž se 1949 oženil. Měli dceru Janu (* 1951). Za studia se F. stal členem Svazu československých výtvarných umělců a SVU Mánes a podnikl studijní cestu do SSSR. 1947 měl výstavu kreseb ze sovětské cesty v Divadélku Větrník a krátce nato absolvoval půlroční stipendijní pobyt v Bulharsku, v Sofii vystavoval kresby a kvaše. 1951 s manželkou vstoupil do neoficiální umělecké skupiny J. Koláře, do níž patřili malíři K. Lhoták a K. Souček, literáti Z. Urbánek, J. Hiršal, J. Schwarz-Červinka, J. Hanč a E. Frynta a hudební skladatel J. Rychlík. S týmem výtvarníků v čele s J. Santarem spolupracoval na přípravě československé expozice pro světovou výstavu EXPO ʼ58 v Bruselu. 1959 získal třetí cenu na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku. 1962 byl zvolen členem Mezinárodního centra knižního umění ICTA v New Yorku, 1964 získal zlatou medaili na mezinárodní knižní výstavě v Boloni a poprvé navštívil USA, 1965 jel do USA podruhé a dostal Velký diplom na bienále humoristického umění v italském Tolentinu. 1966 cestoval znovu do Spojených států, obdržel několik mezinárodních a domácích ocenění za nejkrásnější knihu. Počátkem 1967 pracoval pro kanadský pavilon na světové výstavě v Montrealu. V únoru téhož roku zůstal i s rodinou v USA, kde zahájil spolupráci s několika prestižními nakladatelstvími, zprvu pod pseudonymem Hervert. 1973 se stal americkým státním občanem. 1972–75 se v německém Schwarzwaldu léčil s těžkými komplikacemi diabetu, jemuž podlehl.
F. byl obdařen kreslířským talentem, kresebná linie byla trvale přítomna i v jeho malířském díle. Ve svých válečných začátcích se orientoval na krajinomalbu v duchu Umělecké besedy (to ho sbližovalo s V. Radou). Po válce začal objevovat krajinu městské periferie doplněnou občas figurálním motivem a přiblížil se estetice Skupiny 42. S jejími členy (J. Kolář, J. Hanč, K. Lhoták, K. Souček) se spřátelil, vytvořil s nimi neoficiální skupinu kolem samizdatu Magáč a podílel se na společných malbách. V první polovině padesátých let vytvořil obrazový cyklus Klauni, vyšel přitom z příkladu hořce karikující malby H. Daumiera a prostřednictvím různých variací tématu demaskoval éru stalinské totality (např. obraz Funkcionář, 1951–52). Suverénní a jedinečné kreslířské umění a nepřebernou fantazii obohacenou o koláž a tzv. konfrontáž uplatnil v Deníku 1952, tvořeném pro vlastní potřebu, který po výtvarné i literární složce znamenal protirežimní protest. Podobné otevřené záznamy F. pořizoval až do konce života. Cyklus Imaginárních portrétů kulturních osobností z let 1955–58, vystavený souborně 1959 a 1965 vydaný pro zahraniční trh i knižně, představoval postupný odklon od konkrétní malby. Pro každý zjev tu F. našel adekvátní grafický znak. Vysoké míře abstrahované znakovosti zůstal už věrný. Na práh abstraktního projevu vstoupil po bruselské výstavě (obrazy Chladicí věže, Kanadské ryby, Tryskáč, Helikoptéra, Atomium aj.), od počátku šedesátých let u něho abstrakce v geometricko-grafické podobě převážila. Projevila se nejen v malbě a grafice, nýbrž i v tvorbě plastik, objektů a závěsných plastik. Od 1960 do smrti F. sledoval v nejrozmanitějších variacích a modifikacích téma labyrintu jako symbolu totalitního, uzavřeného světa a později v USA a Německu jako symbolu překotné a nepřehledné technické civilizace. Labyrint někdy přerůstal v téma mapy, křížovky, sluncí, terčů, rukou, klávesnic, byl řešen v svébytných obrazových objektech i předmětech užitého umění (např. dětské hry). Ve znázornění labyrintů se u něho prolínalo výtvarné vidění a bohatá intuice s matematickou exaktností, výtvarný svět se světem hudebním, jenž mu byl od mládí blízký a který důkladně znal. Výjimečný význam měl cyklus kreseb barevných partitur Music Forms, tvořený v emigraci. Koncem života F. rozšířil námětový rejstřík o znak amfiteátru a babylonské věže. Rok před smrtí namaloval abstraktní autoportrét, kterým se jeho výtvarné dílo uzavřelo. Osobité místo ve F. díle, originálním nejen v domácím, ale i mezinárodním kontextu, má jeho celoživotní rozsáhlé dílo kreslířské. Jedním z jeho vrcholů byl cyklus Gulliver (1955), metafora totalitního absurdního světa. Od 1947 se F. intenzivně věnoval ilustraci a knižní grafice. Patřil k nejplodnějším a nejpřínosnějším českým knižním tvůrcům druhé poloviny 20. století, vyzdobil více než dvě stě padesát knih. Mimořádným počinem se staly zejména ilustrace k Dětské encyklopedii B. Říhy (1962), k Stradivárkám z neónu Z. Kriebla (1964), autorská kniha s J. Kolářem V sedmém nebi (1964), ilustrace ke knize Z. Mahlera Jak se stát bubeníkem královské gardy (1965) nebo k Malému princi A. de Saint-Exupéryho (1966). Princip labyrintu uplatňoval v knižní tvorbě exilového období.
Martin Kučera, biography.hiu.cas.cz, 3.8.2019

Vladimír Fuka

 

Vladimír Fuka

Vladimír Fuka
Zátiší na stole
1944
malba
akvarel, papír
19,3 x 24,2 cm
Vladimír Fuka
Zahrada
1944
malba
olej, karton
414,4 x 56,8 cm
Vladimír Fuka
Milenci na předměstí
1947
malba
olej, karton
63 x 37 cm
Vladimír Fuka
Předčítající klaun
1952
malba
plátno, tempera
Vladimír Fuka
Z deníku
1952


neuvedeno
Vladimír Fuka
Na Spartě
1953
malba
olej, karton
30,1 x 21,9 cm
Vladimír Fuka
Klaun se zavřenýma očima
1954
malba
papír, tempera
32,5 x 22,5 cm
Vladimír Fuka
Tryskáč
1957
malba
papír, tempera
70 x 100 cm
Vladimír Fuka
Chladící věže
1957-60
malba
papír, tempera
70 x 100 cm
Vladimír Fuka
Kanadské ryby
1958
malba
papír, tempera
70 x 100 cm
Vladimír Fuka
Atomium
1958
malba
papír, tempera
70 x 100 cm
Vladimír Fuka
Orchestr se žlutou partiturou
1960
malba
tempera, karton
70 x 100 cm
Vladimír Fuka
Labyrint 7
1961-64
malba
tempera, karton
70 x 43 cm
Vladimír Fuka
Labyrint v pohybu
1964

kombinovaná technika, sololit
91 x 102 cm
Vladimír Fuka
Hnědý labyrint s průjezdem
1965
kresba
papír, barevná tužka
40 x 30 cm
Vladimír Fuka
Miniatury Labyrinty
1966
kombinovaná technika
tuš, tempera, aluminiový plech
každý je 8,3 cm vysoký
Vladimír Fuka
Hra s Chiemsee
1967
kombinovaná technika
akvarel, papír, tuš
20,5 x 32 cm
Vladimír Fuka
Labyrint rukou
1969


neuvedeno
Vladimír Fuka
Křížovka
1971
objekt
tempera, aluminiový plech
127 x 127 cm
Vladimír Fuka
Slavnost v amphitheateru
1975
kombinovaná technika
tuš, tempera, karton
50 x 65 cm
 

Vladimír Fuka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1941 - 1945   Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1945 - 1947   Akademie výtvarných umění, Praha, Nejedlý Otakar, *1883
1945 - 1947   Akademie výtvarných umění, Praha, Rada Vlastimil, *1895

Vladimír Fuka

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Bulharsko
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Turecko

Vladimír Fuka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1946/10   Vladimír Fuka: Kresby a akvarely, Divadlo Větrník, Praha 1
1949/05/06 - 1949/06/01   Vladimír Fuka: Obrazy, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1958/06/23 - 1958/07/08   Vladimír Fuka: Imaginární portrét, Galerie Československý spisovatel, Praha
1964/05/05 - 1964/05/24   Vladimír Fuka: Labyrinty, partitury, Galerie Fronta, Praha
1994   Vladímír Fuka, Galerie Ztichlá klika, Praha
1995/02/20 -   Vladimír Fuka: Práce z let 1944 - 1957, Galerie Ztichlá klika, Praha
1996/03/22 - 1996/05/05   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem: Souborné dílo, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1996/05/16 - 1996/07/07   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem: Souborné dílo, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/03/06 - 1997/04/27   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem, Staroměstská radnice, Praha
1998/09/03 - 1998/09/30   Vladimír Fuka: Kresby, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1945/11/11 - 1945/12/02   Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1945/12/02 - 1945/12/09   Vladimír Fuka, Vladimír Václav Paleček, Marie Rychlíková, Pravoslav Rada, Slezská 78/1, Praha
1947/11 - 1947/12   Spolek výtvarných umělců Mánes 1947, Mánes, Praha
1947/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1949/06/03 - 1949/06/30   Na prahu pětiletky s našimi malíři, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1949/09/09 - 1949/10/03   Výtvarník mezi horníky, Slovanský ostrov, Praha
1949/12/02 - 1950/01/01   Umění do bytu pracujících, Galerie Práce, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/03 - 1950/04   Členská výstava S.V.U. Mánes, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1950/10/18 - 1950/11/30   I. členská výstava 1950, Mánes, Praha
1952/05 - 1952/07   Svaz českých výtvarných umělců III. středisko Mánes. III. členská výstava, Mánes, Praha
1958   Knihy nakladatelství Mladá Fronta, Galerie Fronta, Praha
1959/08/01 - 1959/09/30   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1960/11/07 - 1960/11/30   Josef Sudek ve výtvarném umění, Galerie Fronta, Praha
1961/03   Nejkrásnější knihy roku 1960, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/01/10 - 1964/02   Umělecká beseda, Mánes, Praha
1964/07/05 - 1964/09/27   Rychnov 1964, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1965/03   Umění a knižní obálka, Okresní lidová knihovna, Náchod (Náchod)
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1965/08/27 - 1965/09/05   Moderní ilustrace dětské knihy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1966   Nejkrásnější knihy roku 1965, Památník národního písemnictví, Praha
1966/02/18 - 1966/03/20   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Mánes, Praha
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/09/23 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1967/04   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1989/05/04 - 1989/06/25   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/03   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Okresní galerie výtvarného umění, Most (Most)
1990/06/22 - 1990/09/02   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/01/31 - 1991/04/01   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/03/16 - 1998/05/01   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/11/13 - 2005/01/09   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/09/27 - 2007/08/19   V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/11/20 - 2008/02/09   Ivo Medek Kopaninský, Vladimír Fuka: Vyskladněno / vystaveno...a zase naopak, Galerie Smečky, Praha
2008/05/05 - 2008/06/22   Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/10/01 - 2008/11/02   Eva Fuková: Fotografie, Vladimír Fuka: Obrazy, kresby, knižní ilustrace, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2010/04/27 - 2010/06/19   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/08/28 - 2013/12/01   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Film Center. National Museum of Modern Art, Tokio (Tokyo)
2014/03/21 - 2014/05/11   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
2015/04/24 - 2015/06/14   Galerie na cestách, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2023/06/16 - 2023/10/22   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/11/30 - 2024/06/02   Deťom na mieru: Autorská tvorba pre deti v socialistickom Československu, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/03/25   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/12/01   83. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/03/20 - 2018/03/24   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2019/10/28 - 2019/11/30   Výstava aukčních děl (83. aukční den), Galerie Kodl, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)

Vladimír Fuka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Obrazy Vladimíra Fuky, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1958   Vladimír Fuka: Imaginární portrét
  1964   Vladimír Fuka: Labyrinty, Partitury, Galerie Fronta, Praha
  1994   Vladimír Fuka
  2007   Vladimír Fuka: Vyskladněno / vystaveno...a zase naopak, Galerie Smečky, Praha
  2018   Muži Kamila Lhotáka (Přehled portrétovaných mužů v díle Kamila Lhotáka se stručnými biografiemi), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1945   Výstava studentů výtvarníků
  1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1949   Umění do bytu pracujících, Galerie Práce, Praha
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1949   Výtvarník mezi horníky, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1949   Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví), Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Výtvarník mezi horníky
  1950   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1950   I. členská výstava 1950, Svaz československých výtvarných umělců, III. krajské středisko, Mánes (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  1952   III. členská výstava
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1960   Josef Sudek ve výtvarném umění, Galerie Fronta, Praha
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Nejkrásnější knihy 1960, Památník národního písemnictví, Praha
  1964   Skupina Umělecká beseda, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Březen měsíc knihy 1965 (Výstava - Umění a knižní obálka), Okresní lidová knihovna, Náchod (Náchod)
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1966   UB 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
  1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2008   Eva Fuková: Fotografie, Vladimír Fuka: Obrazy, kresby, knižní ilustrace, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters), National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2023   Uhlí: Hérakleitův princip / Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1965   Das Imaginäre Porträt / Imaginary Portraits / Le Portrait Imaginaire, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1996   Vladimír Fuka (Cesta labyrintem)
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2009   Česká kniha pro děti a mládež 2008 / Czech Books for Children and Young People 2008 (Vzdálené v nás a blízkost v cizím / The Distant Within and the Near in the Distance), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
  2023   Dětem na míru (Autorská tvorba pro děti v socialistickém Československu), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Výstava ve Větrníku, Národní osvobození, 5-5
  1949   Vladimír Fuka, Obrazy Vladimíra Fuky
  1950   Naše umění horníkům, Mladá fronta, 6.ročník, 214.číslo, 10-10
  1958   Malířovy aforismy, Literární noviny, 7.ročník, 28.číslo
  1958   Vladimír Fuka, Výtvarná práce, 12-12
  1959   Knihy Mladé fronty, Výtvarná práce, 12-13
  1959   Přehled výstav, Výtvarné umění, 8.ročník, 8.číslo, 378-379
  1964   Fuka - Kolář - Hlavsa, Plamen, 151-151
  1964   Malá bilance knižní grafiky / I., Knižní kultura, 1.ročník, 2.číslo, 62-65
  1964   Tvář školních učebnic, Knižní kultura, 1.ročník, 11.číslo, 422-425
  1964/07/26   Mezinárodní úspěchy čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 1-11
  1965   další úspěch české ilustrace, Výtvarná práce, 4-4
  1966   Konstruktivní tendence, Výtvarné umění, 326-339
  1966   Lesklý mnohostěn, Kulturní tvorba, 4.ročník, 10.číslo, 13
  1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Výtvarná práce, 3
  1967   Wladimír Fuka, Graphis, 23.ročník, 129.číslo, 14-19
  1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek
  1995   Vladimír Fuka - deník 1952, Revolver Revue, 212-257
  1996   Fuka - Fuka(ová), Prostor Zlín, 7-9
  1997   Exhibition, Grapheion, 86-94
  1997   Vy a výstavy (17. 3. - 23. 3. 1997), Denní telegraf
  1997   Výstavy - zpravodajství, Grapheion, 88-94
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2004   Fuka Vladimír ((Fuka - Hervert Vladimír)), Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, 60-61
  2012   Vladimír Fuka, Deník 1952, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
  2015   Poválečné umění, Ročenka ART+, 64-66
  2019   Obraz Provazochodci na Letné od Vladimíra Fuky, 220 míst AVU, 180-181
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Vladimír Fuka: Imaginární portrét
  1995   Vladimír Fuka: Práce z let 1944 - 1957, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1996   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem (Souborné dílo), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, knihy z let 1958 - 1976), Staroměstská radnice, Praha
  1998   Vladimír Fuka: Kresby, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Vladimír Fuka, V. V. Paleček, M. Rychlíková, Pravoslav Rada
  1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1996   Eva Fuková, Vladimír Fuka, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2007   Ivo Medek Kopaninský - Vladimír Fuka: Vyskladněno / vystaveno ... a zase naopak
  2008   Vladimír Fuka: Obrazy, kresby, knižní ilustrace / Eva Fuková: Fotografie, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2019   83. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Ejhle! (100 dosud nevystavených plakátů)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Z deníku
  1965   Hnědý labyrint s průjezdem
objekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Miniatury Labyrinty
  1971   Křížovka
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Zahrada
  1944   Zátiší na stole
  1947   Milenci na předměstí
  1952   Předčítající klaun
  1953   Na Spartě
  1954   Klaun se zavřenýma očima
  1957   Tryskáč
  1957-60   Chladící věže
  1958   Atomium
  1958   Kanadské ryby
  1960   Orchestr se žlutou partiturou
  1961-64   Labyrint 7
  1964   Labyrint v pohybu
  1967   Hra s Chiemsee
  1969   Labyrint rukou
  1975   Slavnost v amphitheateru
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981/09   Revue K (Vl.Čerepková Vladimír Fuka Roman Kameš Čenek Pražak Rudolf Valenta), 3.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  1995/09   Revolver Revue (29/1995), 29.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů - Revolver Revue, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen), Galerie Dolmen, Praha
seznam
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Seznam kreseb a grafických listů, předaných Grafické sbírce z pozůstalosti po Josefu Sudkovi, Národní galerie v Praze, Praha
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
soupis knižní tvorby
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   abART pro sběratele 3 (Otázky a názory), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)

Vladimír Fuka

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   V sedmém nebi, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  2010   Deník 1952, Plus, Praha 4

Vladimír Fuka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Vladimír Fuka: Imaginární portrét
  1964   Vladimír Fuka: Labyrinty, Partitury, Galerie Fronta, Praha
  1996   Růže pro Josefa Sudka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Vladimír Fuka (Cesta labyrintem)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   ......aby černá barva byla černou, Knižní kultura, 1.ročník, 2.číslo, 54-56

Vladimír Fuka

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Ahmed má hlad, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
  1950   Černomořské večery, Družstevní práce, Praha 1
  1951   Rytíř zlaté hvězdy, Brázda, nakladatelství československých zemědělců, _
  1952   Rytíř zlaté hvězdy, Brázda, nakladatelství československých zemědělců, _
  1952   Z východu světlo, Družstevní práce, Praha 1
  1955   Stébla trávy (Výbor poesie a prózy), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1955   Vysoké napětí, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Vzhůru na Essen!, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Čas žít, čas umírat, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Knihomol, Československý spisovatel, Praha
  1957   Měšťák, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Nazí a mrtví, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Trochu slunce (Satiry a humoresky), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   Dvacet let života, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Hrozny hněvu, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Kříže rostou k Pacifiku, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1958   Městečko v Ohiu, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Odvážný mladý muž na létající hrazdě, Československý spisovatel, Praha
  1958   Princ Eugen, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Teng Si-chua (Bio-interview), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Citová výchova, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Děti z Guernicy, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Dubliňané, Československý spisovatel, Praha
  1959   Golet v údolí, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Mořský vlk, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Na obzoru plachta bílá, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Nepromarněný čas, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1959   Putování za švestkovou vůní, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Sešity z vězení, Československý spisovatel, Praha
  1959   Světlo světa, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Ztroskotání říše II, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Červená ryba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Hrůza, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Kapitán Michalis (Svoboda nebo smrt), Československý spisovatel, Praha
  1960   Legenda o řece, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Loď komediantů, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Mulatka Gabriela (Kronika provinčního města), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Nadějné vyhlídky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Nula osm patnáct (Dobrodružná vzpoura svobodníka Asche), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Peytonův Hrádek, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Po svatbě, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Podivný podzim, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Rozrušená země (2. díl), Svět sovětů, Praha
  1960   Vražda potřebuje reklamu, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Život a dílo skladatele Foltýna, Československý spisovatel, Praha
  1961   Až co řekne Barcelona (Tragická komedie o osmi obrazech), Orbis, Praha
  1961   Báj, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Brány ze slonoviny, brány z rohu, Československý spisovatel, Praha
  1961   Čtyřikrát o televizi, Československý spisovatel, Praha
  1961   Dům bez pána, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Poslední salvy, Svět sovětů, Praha
  1961   Rinaldino, Dinah, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Zázračná ikona, Československý spisovatel, Praha
  1962   Italské capriccio, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1962   Kupec dětí, Československý spisovatel, Praha
  1962   Zlaté tele, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Linda a Jakub, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Pokušení, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Spodina, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Gumy, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Hotel pro cizince, Československý spisovatel, Praha
  1964   Nebožtík Tussie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Pět zralých hrušek a jiné povídky, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Smysl moderního umění, Československý spisovatel, Praha
  1966   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA), Československý spisovatel, Praha
  1966   Démon alkohol, Tulák po hvězdách, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Malý princ, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1966   Tluču na dveře, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 12.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Vladimír Fuka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Eva Fuka New York '64, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Pohled do archivu 6 - dětská kniha, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Černomořské večery, Družstevní práce, Praha 1
  1957   Knihomol, Československý spisovatel, Praha
  1958   Kříže rostou k Pacifiku, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1958   Novely z rozchodu, Československý spisovatel, Praha
  1959   Nepromarněný čas, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1959   Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Rodinná slavnost, Československý spisovatel, Praha
  1960   Mys Dobré naděje (Dvanáct dobrodružných příběhů), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1960   Život a dílo skladatele Foltýna, Československý spisovatel, Praha
  1961   Brány ze slonoviny, brány z rohu, Československý spisovatel, Praha
  1961   Nápady pana Apríla, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1961   Rinaldino, Dinah, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Stezky a cesty poezie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Zázračná ikona, Československý spisovatel, Praha
  1962   Labyrint (Výbor západních vědecko-fantastických povídek), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1962   Zlaté tele, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Mys Dobré naděje (Dvanáct dobrodružných příběhů), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1964   V sedmém nebi, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1965   Das Imaginäre Porträt / Imaginary Portraits / Le Portrait Imaginaire, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1965   Jak se stát bubeníkem královské gardy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1966   Malý princ, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1971   Dětská encyklopedie: Pro malé čtenáře, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1971   Zip v televizoru, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1978   Národ v nás (Česká otázka a ideál humanitní v údobí normalizace), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1993   Zvláštní případy, Arkýř (Karel Jadrný), Mnichov (München)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Deset novel (Druhá desítka), Československý spisovatel, Praha
  1961   Deset ruských novel XX. století, Československý spisovatel, Praha
  1963   Hovory s veverkou, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Ilustrované knihy v letech 1963-1964, Hollar, 34-43
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Almanach Klubu čtenářů 1962, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Bibliografický soupis 1949 - 1963 (Státní nakladatelství dětské knihy, Praha), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 2.ročník, 3.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1962/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 12.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Vladimír Fuka

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Smysl moderního umění, Československý spisovatel, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1.číslo, 35-48
  1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6-8
  1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 10-11
  1959   Lipsko 1959 (Čs. ceny mezinárodní výstavy knižního umění), Výtvarná práce, 10-11
  1960   Bohumil Řiha: Dětská encyklopedie..., Výtvarná práce, 5
  1960   Literatura-Film Hudba-Divadlo, Výtvarná práce, 5
  1961   Pro krásu všech knih, Literární noviny, 10.ročník, 12.číslo, 4-4
  1962   Souhrnně o ilustrované Kapce, Výtvarná práce, 4
  1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 1-1
  1966   Na výstavě Nejkrásnější knihy celého světa..., Výtvarná práce, 11
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1966   Usporiadatelia výstavy v spolupráci s Komisiou pre udeľovanie..., Výtvarná práce, 2
  1967   New Trends in Czechoslovak Children’s Books / Neue Tendenzen im tschechischen Kinderbuch / Tendences nouvelles en Tchécoslovaquie, Graphis, 23.ročník, 131.číslo, 208-215
  1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22.ročník, 272.číslo, 5
  1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, 14-17
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  2001   Jiří Kolář, sběratel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2003   Abstraktní umění v jízdárně / Abstract Art in the Riding School, Pražský hrad / Prague Castle, 28-29
  2003   Umění = abstrakce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2003   Zázračný příběh české abstrakce, Xantypa, 36-40
  2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 223-223
  2008   České umění 1938-1958 se sbírky Galerie Zlatá husa, Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
  2008   Ze sbírky Galerie Zlatá husa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2010   Konečně Medek, Art + Antiques, 19-19
  2012   Richard Fremund abstraktní, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2022   Nejdražší konvolut kreseb, nová maxima Filly, Špály a řady dalších, Art Antiques, 2.číslo, 16-17
  2023   Drahá 40. léta: Hudeček, Fuka i Liesler, Art Antiques, 2.číslo, 16-16

Vladimír Fuka

institution, city  
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Vladimír Fuka

year of award   award name, type, notes
1960   Cena nakladatelství Československý spisovatel, za výtvarnou spolupráci