František Kaván

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1936   František Kaván
1941   František Kaván
1941   Jubilejní soubor mistra Františka Kavána
1946   Malířské mládí Františka Kavána
1957   František Kaván: Obrazy a kresby z mladší doby 1887-1904
1961   Kavánovy oslavy v Libuni 1961
1962   František Kaván a Českomoravská vysočina (Výtvarné Hlinecko)
1977   František Kaván: Výbor z díla
1977   VII. Nasavrcká paleta - František Kaván: Výbor z díla
1979   František Kaván
1981   František Kaván
2002   František Kaván 1866-1941
2011   František Kaván: Hvězda Mařákovy školy
2016   František Kaván, Podzimní na Chrudimce, 1896
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1895   První řádná česká Jarní výstava umělecká
1898   Výstava spolku „Mánes“
1898   II. výstava spolku „Manes“
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1933   Průvodce po Moderní galerii
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1938   Česká tradice v 19. století
1938   III. Zlínský salon
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   107. výroční řádná členská výstava
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Jednota umělců výtvarných: 111. podzimní řádná členská výstava Náš venkov
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1948   České umění od impresionismu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny)
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1950   Národní galerie krajským galeriím
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   České moderní umění
1969   Česká krajina
1969   Krajina barvy a světla
1969   Výtvarníci východních Čech
1970   České malířství od gotiky k impresionismu
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Obrazy pěti století
1972   Česká krajinomalba 20. století (ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově)
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1973   České malířství 20. století (Generace devadesátých let)
1974   Umění Vysočiny
1975   České výtvarné umění XX. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1976   Východní Čechy v dílech českých umělců
1976   Malíři Vysočiny (Obrazy ze sbírek VČG Pardubice)
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1977   Česká krajina ze sbírek Oblastní galerie v Gotwaldově
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1979   Česká krajina 19. století
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919))
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část)
1984   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Krajina Orlických hor a Podorlicka v českém výtvarném umění (1850-1986)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1989   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov)
1989   Dar Anny Hůlové
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1989   Český symbolismus
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1993   Objevená díla
1994   České malířství z let 1860–1942 ze sbírek pobočky České spořitelny a.s. v Železném Brodě
1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1996   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1999   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
1999   Julius Mařák a jeho žáci
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně
2000   August Švagrovský a jeho sbírka (90. výročí založení galerie)
2001   Rezidence primátora hlavního města Prahy / Official residence of the lord mayor of Prague
2001   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2002   Městská obrazárna v Litomyšli
2002   43. Výtvarné Hlinecko 2002 (Antonín Chittussi a malíři Železných hor)
2002   Prošli Hradcem Králové
2002   Litomyšl Art Gallery
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2004   New Frontiers: art from new EU member states
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
2009   Voda v životě lidí (Obrazy mistrů)
2009   Zima v obrazech českých mistrů
2009   Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft)
2012   Mařákovci z náchodských sbírek
2012   Mistři české malby (Výstava obrazů z fondu České spořitelny a.s. na pobočkách v Hradci Králové, 7/3/2012-3/6/2012)
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Julius Mařák a jeho krajinářská škola ve sbírkách GAVU Cheb
2016   Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století
2016   Krajina, kterou miluji / A Landscape That I Love
2017   Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
2019   Flóra, Flóra, Flóra!
2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (Odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1953   Krajiny Františka Kavána, Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1959   Z malířova zápisníku, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1963   František Kaván, Severočeské krajské nakladatelství, Liberec (Liberec)
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Obrazy mé krajiny, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1992   František Kaván, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009   František Kaván, REFOT,
2010   Malované opony divadel českých zemí, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), Praha
2012   František Kaván: Symbolistní, dekadentní, Národní galerie v Praze, Praha
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořilena, Česká spořitelna, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
nedatováno   Z malířova zápisníku, R. Promberger, Olomouc (Olomouc)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Přátelská slova z listů psaných Františku Kavánovi, Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
1949   Dopisy Fr. Kavána K. V. Raisovi, Česká grafická Unie, a.s., Praha
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Malíři Vysočiny (Malý lexikon), Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Malíři Orlicka a Podorlicka (Malý lexikon), Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1946   Od doby, co víme, že prožitky,..., Malířské mládí Františka Kavána, , , 1946, 0-0
1946   Dobový dokument, Národní osvobození, 17, , 1946/09/07, -
1954   Na výstavě československého výtvarného umění v Moskvě, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 5-
1954   Výstava našeho malířství v Chile, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 9-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1956   Zakladatelé moderního českého malířství, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 3-3
1957   Výstava nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 8-
1965   Neznámé styky Františka Kavána s Jindřichem Karasem (Materiálie, zprávy a recenze), Umění, 13, 2, 1965/03, 203-205
1981   Vzpomínka na Františka Kavána 1866-1941 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, 63-64
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1996   Pohled na české krajinářství let 1890 - 1910, Umění, 44, 5, 1996, 374-390
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2004   Nákup v galeriích, Art & Antiques, , , 2004/06, 30-31
2005   František Kaván a idea dekadence (Poznámky k umělcům okořské školy II), Posel z Budče, , , 2005/09/24, 5-11
2009   Julius Mařák a mařákovci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 11, 2009/05/28, 3-
2010   Z rodného kraje, Via artis, via vitae, , , 2010, 479-522
2011   Krajinář František Kaván, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17, 2011/08/25, 7-7
2012   Krajináři, Ročenka ART+, , , 2012/02, 34-36
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1946   František Kaván: Malířské mládí
1969   František Kaván
1980   František Kaván
1998   František Kaván: Výběr z díla
2002   František Kaván (1866-1941)
2002   František Kaván 1866-1941
2002   František Kaván 1866-1941
2011   František Kaván: Hvězda Mařákovy školy
2014   František Kaván: Krajinářská tvorba
2018   František Kaván: Český rok v krajinách
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1997   Z východních Čech
2004   Z národní klasiky
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2013   Prostor pro jednoho kurátora - Jan Kačer (Libor Fára, František Kaván, Jan Kodet, Karel Malich, Bohumír Matal)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
Directory
published, title (subtitle)
1935   Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   Výtvarné umění
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   II. aukce výtvarného umění
2001   Umění a starožitnosti
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   19. aukce
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Výtvarné umění
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
Advertisement
published, title (subtitle)
  Important collection of Czech Art
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2015   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století)
Commemorative certificate
published, title (subtitle)
1981   František Kaván
Periodical
published, title (subtitle)
1962/08/31   Výtvarná práce (15)
Poster
published, title (subtitle)
1984   František Kaván
Occassional Print
published, title (subtitle)
1976   František Kaván *1866 +1941
Program
published, title (subtitle)
2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
2011   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Program výstav 2011)
2016   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zima 2016)
2020   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (září - prosinec 2020 / September - Dezember 2020)
Guide
published, title (subtitle)
2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919))
2012   Nadace manželů Novákových
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1952   Česká krajina v obrazech Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Františka Kavána
Registry of Care Benefit/Edition
published, title (subtitle)
1986   František Kaván (1866 - 1941) (Písemná pozůstalost)
Text
published, title (subtitle)
1946   Malířské mládí Franty Kavána
Press News
published, title (subtitle)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze