Renata Knotová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Cestou necestou, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)