Daniel Janec

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1985 - 1989   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava) , Šicko Ján
1989 -   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Meliš Juraj