Quido Mánes

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Zázračná paleta (Povídky o českých malířích), Vilém Šmidt, Praha
1988   Formani, vandrovníci, voraři (Josef Jahoda: Slunce, Josef Štefan Kubín: Podařený párek, Jan Morávek: Plavci na Sázavě ), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1935   Účast ženy ve výtvarném umění, , , , , 13-20
1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 241-251
1951   Realistické tradice v české ilustraci, Výtvarné umění, 2, 1, 1951/07, 29-33
1953   Knižní ilustrace 1953, Křesťanská žena, VI, 4, 1953/1/10, 9-
1955   Pod názvem "Moravský lid a kraj ve výtvarném umění" byla..., Výtvarná práce, 3, 23, 1955/12/06, 8-
1958   Emil Filla, malíř nového pohledu na České středohoří (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, 10, , 1958/11/01, -
1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, , 7/8, 1968, 23-28
1977   Výstavy v Oblastní galerii výtvarného umění v Gottwaldově v 2. polovině roku 1977 (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -
1988   Odkaz Pavla Kropáčka, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 0, 1988/01/07, 2-
1998   Galerie výtvarného umění v Ostravě, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 65-70
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27