Josef Václav Myslbek

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
1946   Zázračná paleta (Povídky o českých malířích), Vilém Šmidt, Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1920   Waldesova galerie, Topičův sborník, 8 (1920–1921), 2, 1920/11/05, 89-90
1939   Svatý Vojtěch v umění, Národní noviny, , , 1939/09/24, -
1950   O výtvarné tvořivosti našeho lidu, Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 6-10
1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 108-132
1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 241-251
1953   Plastiky v pražských parcích a zahradách, Výtvarná práce, 1, 13, 1953/04/16, 5-
1953   Vyjde Myslbekova monografie, Výtvarná práce, 1, 19, 1953/07/10, 5-
1953   Veliké výročí II., Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 4-
1953   Ač zemřeli - ještě mluví, Křesťanská žena, 6, 45, 1953/10/31, 2-
1954   Sovětský tisk o naší výstavě, Výtvarná práce, 2, 5, 1954/03/12, 2-
1955   Reprodukce plastik našich klasik;, Výtvarná práce, 3, 2, 1955/01/28, 7-
1956   K situaci v našem sochařství, Výtvarné umění, 6, 3, 1956/04/30, 101-103
1956   Diskusní příspěvek V. V. Štecha, Výtvarná práce, 4, 2, 1956/02/10, 9-
1961   K. H. Mácha v našem výtvarném umění, Výtvarná práce, 9, 24, 1961/12/12, 4-5
1963   Otázka kontinuity v českém moderním sochařství, Výtvarná práce, 11, 10, 1963/07/05, 1-8
1966/04/28   Minulý rok přinesl několik významných úspěchů našim medailerům..., , , , , 2-
1969   De Prague: Un feu qui brûle tout un peuple, Les Lettres françaises, , 1269, 1969/02/05, 30-30
1970   UMPRUM 1970, Výtvarná práce, 18, 19-20, 1970/09/28, 1-
1978   Ke 100. výročí narození Bohumila Kafky (14.2. 1878 - 24.11. 1942), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, 31-34
1978   Soutěž na Smetanův pomník (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, -
1979   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, 55-57
1979/07   K prehistorii pražské veřejné plastiky, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 2-15
1981   Malíř Ladislav Kofránek 1880-1954, Výtvarná kultura, 5, 2, 1981, 27-
1982   Jubileum Otakara Španiela (13.6. 1881 - 15.2. 1955), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 14-21
1989   Proměny realismu, Sport v umění, , , 1989, 148-201
1989   Obecní dům poprvé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17, 1989/08/22, 3-
1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, -
1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 5-
2000   Na okraj Slavného výročí a civilní výstavy (Praha, Národní galerie, Valdštejnská jízdárna, 18. 87. - 28. 10.), , , , , 12-12
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2007   Ukazují práce význačných sochařů, Mladá fronta Dnes, , , 2007/07, 0-0
2011   Petr Lysáček - Je-li milej, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 12, 2011/06/16, 4-
2012   Jan Bauch: Esej (Bauchovo století), Jan Bauch, , , 2012, 325-358
2013   Téma pro mistry, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 4, 2013/02/21, 4-
2014   Václav Mařan (1879 - 1962), 130. výročí keramické školy v Bechyni, , , 2014, 22-26
2015   Úspěch modřanského sochaře, Noviny Prahy 12, , , 2015/01/30, 2-
2019   Busta Otakara Španiela od Oskara Kozáka, 220 míst AVU, , , 2019, 24-
2019   Insignie AVU, 220 míst AVU, , , 2019, 25-
2019   Reliéf Útok od Karla Pokorného, 220 míst AVU, , , 2019, 38-
2019   Film Nikdo se nebude smát, 220 míst AVU, , , 2019, 47-
2019   Ateliér Josefa Mařatky, 220 míst AVU, , , 2019, 84-
2019   Budova moderní galerie, 220 míst AVU, , , 2019, 104-
2019   Socha Stojící chlapec od Karla Dvořáka, 220 míst AVU, , , 2019, 142-143
2019   Stalinův pomník, 220 míst AVU, , , 2019, 190-191
2019   Socha Žena s jablkem od Břetislava Bendy, 220 míst AVU, , , 2019, 200-
2019   Blaues haus, 220 míst AVU, , , 2019, 204-
2019   Dům, kde žil Otakar Švec, 220 míst AVU, , , 2019, 240-
2019   Sousoší Humanita a práce od Jana Štursy, 220 míst AVU, , , 2019, 261-
2019   Sochy dělníků od Josefa Mařatky, 220 míst AVU, , , 2019, 262-
2019   Reliéfy Humanita a Práce od Krala Pokorného, 220 míst AVU, , , 2019, 263-
2020   Sochařský portrét, Ladislav Janouch: Sochy, plastiky, keramiky, , , 2020, 60-83
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2016   Expozice Prostor Zlín, Řády vidění
Periodical
published, title (subtitle)
1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
Program
published, title (subtitle)
2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (únor 2007)