Naděžda Synecká

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Naděžda Synecká: Práce z let 1960 - 1963
1969   Naďa Synecká: 1969
1972   N. Synecká
1978   Naděžda Synecká: Grafika
1982   Naděžda Synecká: Grafika
1987   Naděžda Synecká: Grafické proměny
1988   Naděžda Synecká
1991   N. Synecká
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Výstava volné, knižní a užitkové grafiky členů a hostů Hollara
1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců
1957   Nová grafika v Hollaru (Druhý díl - hosté)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1961   Hollar 1961
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1962   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice)
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Hollar: Kresby členů
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
1966   Euro-exlibris '66
1966   Tschechische Graphik
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1967   15 grafiků
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar
1967   I. pražský salon
1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike
1968   50 let SČUG Hollar
1968   10 artisti grafici del Gruppo Hollar
1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса)
1969   Kresby členů
1969   8. Mednarodna grafična razstava / Exposition internationale de gravure / International Exhibition of Graphic Art '69
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1969   Zeitgenössische Grafik aus der CSSR
1970   Soudobá československá grafika
1970   Mostra della grafica Cecoslovacca
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
1971   Komorní grafika 1970
1971   Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1973   Knižní ilustrace v boji proti fašismu (v edici NV - ČSPB 1963-1973)
1974   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Christchurch Art Festival International of Drawings (Robert McDougall Art Gallery)
1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy
1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců
1984   Grafické techniky I (Litografie)
1984   Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1987   Československý exlibris 1987
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Současná česká grafika
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1991   Kresba
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Současná česká grafika
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Kresba 95
1995   Savremena češka grafika
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1997   Rozměry světla / Dimensions of Light
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí
2000   Profily: Nové sdružení pražských umělců (NG, 3.8.-31.8.2000, Klášter premonstrátů na Strahově)
2002   8. festival komorní grafiky
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi
2002   Důvěrný dialog II / Intimate Dialogue II
2003   9. festival komorní grafiky
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003)
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   X. festival komorní grafiky
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2005   XI. festival komorní grafiky
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2005   Grafix 2005 (Bienále drobné grafiky GRAFIX - Břeclav 2005)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2007   Grafix 2007 (Česko - rakouské bienále drobné grafiky Grafix-Břeclav 2007)
2009   Kresby členů SČUG Hollar
2010   XVI. festival komorní grafiky
2011   Jubilanti Hollaru 2011
2011   Duchovní rozměr grafiky II (Pocta Sv. Anežce České)
nedatováno   Grafika v galeriích Díla-ČFVU
nedatováno   La grafica contemporanea Checa
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2008   Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Se jménem a pracemi Naděždy Synecké..., Naděžda Synecká: Práce z let 1960 - 1963, , , 1964, 0-0
1966   Hollar má jistě velkou zásluhu..., Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 4-
1966   Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965, Hollar, 35, , 1966, 66-67
1966   Výstava kreseb členů Hollara, Výtvarná práce, 14, 12, 1966/06/23, 4-
1968   Devět grafiček, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 4-
1969   Naďa Synecká, Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 4-
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 24-30
1998   Kronika - soutěže, dílny, konference, jubilea, Grapheion, , 5, 1998, 67-72
1998   Reviews - Chronicle - Competitions - Workshops - Conferences - Jubilees, Grapheion, , 5, 1998, 67-72
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2012   Kam směřuje vývoj grafiky?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 7-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1964   Naděžda Synecká: Práce z posledních let
1968   Naďa Synecká: Kresby a grafika
1969   Naďa Synecká: Tvorba 1967-8-9
1972   Naďa Synecká: Kresby, grafika
1978   Naděžda Synecká: Grafika
1982   Naděžda Synecká: Grafika
1986   Naďa Synecká: Grafika (Praha a grafické variace)
1986   Naděžda Synecká: Grafika
1987   Naděžda Synecká: Grafické proměny
1988   Naděžda Synecká: Grafika
1991   Naděžda Synecká: Grafika
1994   Naděžda Synecká: Proměny (Grafika)
1995   Naděžda Synecká: Obrazy, grafika
1998   Naděžda Synecká: Grafika
1999   Naděžda Synecká: Chvály a prosby
2000   Naděžda Synecká: Grafika
nedatováno   Synecká: Exprese (Kresby)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1970   Současná československá grafika
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1971   Komorní grafika (Galerie Hollar)
1995   Kresba ´95
1996   Žena v tvorbě českých grafiků a sochařů
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1997   Prostorové pole
1997   Václav Hrůza: Keramika Zahrada léčivých rostlin, Ladislav Holba: Průřez tvorbou, František Peterka: Grafika, Naděžda Synecká: Koně
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2000   Česká grafika 20. století
2001   Prager Künstlerlnnen
2001   Zeitgenössische Tschechische Grafik
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Podzimní dialog
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
2003   Podzimní dialog / Autumn Dialogue
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   7 v Lapidáriu
2005   Otevřený dialog / Open Dalogue
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2005   Hudba ve výtvarném umění (socha malba grafika sklo)
2005   Nové sdružení pražských výtvarníků
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Práce na papíře II.
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2007   Rande 52
2007   Jarní dialog I
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2014/07   Nová tvorba
nedat.   Nové sdružení pražských umělců: Obrazy a plastiky
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   19. aukce
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2016   Etcetera 1: Soukromá sbírka umění
Postcard
published, title (subtitle)
2003   Naděžda Synecká: Skryté / Hidden
Email
published, title (subtitle)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
nedatováno   Naděžda Synecká
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2013   Naděžda Synecká: Proměny nepopsatelného
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1995   Kresba ´95
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
1997   Komorní grafika '97 (Festival komorní grafiky)
1998   Krajina a prostor
1998   4. festival komorní grafiky
2000   6. festival komorní grafiky
2001   7. festival komorní grafiky
2001   Exlibris
2001   Jubilanti Hollaru 2001 (20 x jůůůů 2001)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Ejhle figura (Kresby)
2006   XII. festival komorní grafiky
2007   XIII. Festival komorní grafiky
2008   XIV. Festival komorní grafiky
2009   XV. Festival komorní grafiky
2016   Jubilanti Hollaru 2016
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
  Galerie eS
Medallion
published, title (subtitle)
1981-   Naděžda Synecká
Poster
published, title (subtitle)
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2008   Rande 54
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1968   Účastníkům XII. evropského kongresu exlibristů COMO 1968 věnují Svaz československých výtvarných umělců a Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze