Miloš Kim Houdek

* 4. 1. 1944, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
conceptual artist, photographer, gallerist, poet

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Studoval na Pedagogické fakultě UK v Praze. Zabývá se tvořivě výtvarným uměním, poezií, hudbou. Vedle samostatné tvorby se po léta podílí na organizaci kulturního života v Kolíně. V roce 1988 zde založil Galerii Na Hradbách. Prolínání hudby, poezie a posléze i výtvarného uměni je přirozenou součásti jeho života již od středoškolských let. V době studií na PF UK v Praze (1974 -1978), byl členem hudební a literární skupiny, která se zajímala o východní umění a čerpala z přírodní inspirace. K těmto podnětům byl Houdek výjimečně vnímavý. Jako by jeho vnitřní založení pomáhala modelovat široká rovinatá krajina kolem Kolína. Krajina, kde naprosto přirozeně může člověk prožít střet smyslově vnímané skutečnosti s iracionálnem. To například ve chvílích, kdy letní opar či podzimní mlhy způsobují plynulý přechod mizejícího obzoru do neuchopitelného prostoru vesmíru. Nebo když šedavě bílé nekonečno zimní oblohy splývá se sněhovou pokrývkou krajiny, z níž tu a tam trčí trsy uschlých travin a větévky osamělých keřů. Také zvláštní schopnost vidět a vnímat v hmatatelném předmětu jeho proměnu v duchovní kvalitu v průběhu soustředěného rozjímání a meditace souvisí s jeho zájmem o východní umění a filozofii a s prožitky v polabské krajině. O vnitřním obsahu Houdkovy tvorby z posledních let vypovídají i názvy výstav: "Písmo země a mraků", "Krajinou Li - Po", "To nejtišší", "Nebe, země, poutník". Výtvarná forma jeho prací je výsledkem složitého graficko-fotografického postupu a jejich vizuální podklad poskytla polabská krajina.
Jiří Urban
-
Miloš Houdek se narodil 4. ledna 1944 v Kolíně a s krátkými přestávkami zde prožil celý svůj dosavadní život. Vystudoval zde Střední průmyslovou školu a od roku 1968 až do odchodu do důchodu pracoval jako úředník a mistr odborného výcviku v místních plynárnách. Při zaměstnání později vystudoval obor učitele odborných předmětů na Univerzitě Karlově. Jeho celoživotní vášní a zájmem je ale především výtvarné umění a literatura. Díky schopnosti propojit tyto dva umělecké náhledy pak vznikl tzv. literární plakát, který se stal jeho dominantním artovým projevem. Od mládí se věnoval skautingu a hře na kytaru, které jej přivedly k trampování. Na vojně se i díky tomu spřátelil s Marko Čermákem, se kterým jej pak pojilo celoživotní přátelství. V roce 1967 spolu s několika dalšími založili trampskou osadu Paběrky. Po vojně krátce žil a pracoval v Praze, kde mimo jiné pořádal v Camp klubu literární večery. Srpen 1968 jej již zastihl opět v Kolíně. Zatímco bratr Antonín Houdek roku 1970 emigroval do Austrálie, pamětník koupil dům u Čáslavi, který se následně na pět let stal střediskem místní nezávislé kultury. Věnoval se zde, v konturách land artu a body artu, fotografii, grafice a literárnímu plakátu. S manželkou Jitkou Šnebergovou se po narození syna Davida přestěhovali zpátky do Kolína. V roce 1988 zde založil a provozoval ve svém domě Malou galerii Na Hradbách. Po roce 1990 organizoval mezinárodní festivaly Mimoriál a Funkeho Kolín i mnoho dalších jednotlivých kulturních a výstavních projektů. Pod hlavičkou Polabské kulturní společnosti vydával desítky katalogů a publikací reflektujících regionální kulturní historii. Inicioval a pořádal významné literárně-výtvarné projekty: Umění čtyř nápojů a Krajinou čínských básníků. Psal básně a vydal básnické sbírky. Stal se členem PEN klubu.
pametnaroda.cz, 29.5.2021

notes:
Český fotograf, konceptuální umělec. Vztah člověka k přírodě, prostoru, poezie, vlastní texty s fotografickým doprovodem. Volně pracuje s pražskými a polabskými umělci, spoluorganizuje kolínské kulturní akce (Kašparům kolínský memoriál, Výtvarné umění na kolínsku apod.), spoluzakládal Funkeho Kolín (1993).