Miloš Kim Houdek

* 4. 1. 1944, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
conceptual artist, photographer, gallerist, poet

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Studoval na Pedagogické fakultě UK v Praze. Zabývá se tvořivě výtvarným uměním, poezií, hudbou. Vedle samostatné tvorby se po léta podílí na organizaci kulturního života v Kolíně. V roce 1988 zde založil Galerii Na Hradbách. Prolínání hudby, poezie a posléze i výtvarného uměni je přirozenou součásti jeho života již od středoškolských let. V době studií na PF UK v Praze (1974 -1978), byl členem hudební a literární skupiny, která se zajímala o východní umění a čerpala z přírodní inspirace. K těmto podnětům byl Houdek výjimečně vnímavý. Jako by jeho vnitřní založení pomáhala modelovat široká rovinatá krajina kolem Kolína. Krajina, kde naprosto přirozeně může člověk prožít střet smyslově vnímané skutečnosti s iracionálnem. To například ve chvílích, kdy letní opar či podzimní mlhy způsobují plynulý přechod mizejícího obzoru do neuchopitelného prostoru vesmíru. Nebo když šedavě bílé nekonečno zimní oblohy splývá se sněhovou pokrývkou krajiny, z níž tu a tam trčí trsy uschlých travin a větévky osamělých keřů. Také zvláštní schopnost vidět a vnímat v hmatatelném předmětu jeho proměnu v duchovní kvalitu v průběhu soustředěného rozjímání a meditace souvisí s jeho zájmem o východní umění a filozofii a s prožitky v polabské krajině. O vnitřním obsahu Houdkovy tvorby z posledních let vypovídají i názvy výstav: "Písmo země a mraků", "Krajinou Li - Po", "To nejtišší", "Nebe, země, poutník". Výtvarná forma jeho prací je výsledkem složitého graficko-fotografického postupu a jejich vizuální podklad poskytla polabská krajina.
Jiří Urban

notes:
Český fotograf, konceptuální umělec. Vztah člověka k přírodě, prostoru, poezie, vlastní texty s fotografickým doprovodem. Volně pracuje s pražskými a polabskými umělci, spoluorganizuje kolínské kulturní akce (Kašparům kolínský memoriál, Výtvarné umění na kolínsku apod.), spoluzakládal Funkeho Kolín (1993).