Jiří Valja

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1953   Poesie, Československý spisovatel, Praha
1956   Zpěvy anglických havířů, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Černoch si zpívá blues, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Dva divoši, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1958   Amerika se směje (Výbor z americké humoristické prózy), Československý spisovatel, Praha
1958   Neodpočívej v pokoji, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1959   Tichý Američan, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1961   Slova snad pro hudbu, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1961   Hrnčířovo pole, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Mink, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Zemřel hrdina, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Toulky s Charleyem za poznáním Ameriky, Československý spisovatel, Praha
1964   Už nikdy klid, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Toulky s Charleyem za poznáním Ameriky, Československý spisovatel, Praha
1966   Jazzová inspirace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1966   7x Tennessee Williams (Podivný příběh jedné lásky, Dům na zbourání, Autodafé, 27 vagónů bavlny, Milostný dopis lorda Byrona, Mluv ke mně jako déšť, Cosi nevysloveného), Orbis, Praha
1966   Absolone, Absolone!, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Pobertové (Reminiscence), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1970   Komu zvoní hrana, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1948   Mezi dvěma plameny (Nová anglická poesie), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1957   Deset novel (První desítka), Československý spisovatel, Praha
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1964   Moderní anglická poezie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha